Karolis Drunga

Karolis Drunga
Gimė 1919 m. kovo 19 d.
Petrogradas, Rusija
Mirė 1987 m. liepos 2 d. (68 metai)
Čikaga, JAV
Sutuoktinis (-ė) Birutė Sirutytė
Vaikai Mykolas Drunga
Veikla chemikas, spaudos darbuotojas, rezistentas
Alma mater 1941 m. Vilniaus universitetas

Karolis Drunga (tikroji pavardė Jurgis Juozas Valiulis, 1919 m. kovo 19 d. Petrograde, Rusija – 1987 m. liepos 2 d. Čikagoje, JAV) – Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam ir nacių okupaciniams režimams veikėjas, spaudos darbuotojas, JAV chemikas.

BiografijaKeisti

1935 m. Vytauto Didžiojo universitete pradėjo studijuoti matematiką. 1940 m. gruodžio mėn. vienas Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos sumanytojų ir steigėjų, aktyviai dalyvavo pogrindžio veikloje. 1941 m. Vilniaus universitete gavo chemiko diplomą. 1941–1945 m. Vytauto Didžiojo universiteto asistentas. [1]

1941 m. Birželio sukilimo dalyvis. Leido pasipriešinimo spaudą, organizavo radijo laidas. Nuo 1943 m. Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) narys. Per nacių okupaciją gestapo suimtas, kalintas Berlyne. Kalėjime susirgo pleuritu. 1945 m. rusams užėmus kalėjimą, paleistas, grįžo į Lietuvą, tačiau greit patyrė, kad jį išdaviko darbams nori užverbuoti rusų saugumiečiai, todėl netrukus tik partizanams žinomu keliu pasitraukė į užsienį. Sovietų Lietuvos sieną kirto turėdamas pasą svetima, Karolio Drungos, pavarde, kuri liko visam gyvenimui.

Atvykęs į Vokietiją gyveno Tiubingene. Ten susipažino su mokytoja Birute Sirutyte, gimusia Marijampolės knygų leidėjo Broniaus Siručio šeimoje. 1948 m. Tiubingene jiems gimė sūnus Mykolas Drunga. 19461947 m. VLIK ir Bendro demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio užsienio delegatūros veikėjas, vienas Lietuvos rezistencinės santarvės steigėjų. 19561959 m. Vokietijos lietuvių bendruomenės veikėjas, 1958–1959 m. tarybos ir valdybos pirmininkas.

Buvo patyręs septynias plaučių operacijas, todėl JAV imigracijos tarnybos dėl nacių kalėjimuose sugadintos sveikatos ilgai neišdavė JAV vizos. Tik 1959 m. Drungų šeima išvyko į JAV, apsigyveno Čikagoje. Dirbo polimerų pramonėje. Kurį laiką buvo JAV lietuvių bendruomenės Čikagos apygardos valdybos pirmininkas. [2] Bendradarbiavo „Santarvėje“, „Vienybėje“ ir kt. leidiniuose.

ĮvertinimasKeisti

ŠaltiniaiKeisti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 113 psl.
  2. Karolis Drunga. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. V (Dis-Fatva). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004. 156 psl.
  3. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=166233