Karinė apygarda – karinis administracinis vienetas, vienas iš kelių ar keliolikos, į kuriuos padalinta valstybės teritorija. Apygardos vadovybė atsakinga už administracinį apygardos teritorijoje esančios kariuomenės palaikymą, aprūpinimą, šauktinių apmokymą ir šaukimą į tarnybą, atsargos kareivių ir karininkų administravimą ir t. t. Dažnai apygardos vadovybė vadovauja ir dalinių mokymams ir kovinei parengčiai.

Kai kuriose šalyse egzistavo ar egzistuoja karinės jūrų apygardos (pvz., JAV naval districts), į kurias dalinama JAV pakrantė ir gretimi vandenys.

Vokietija redaguoti

Dabartinė Vokietija redaguoti

Dabar Vokietija turi 4 karines apygardas (Wehrbereichskommando, WBK), kurių štabai yra:

Vokietija per Antrąjį pasaulinį karą redaguoti

Vokietijoje kiekvienas pėstininkų korpusas turėjo savo teritoriją (savo karinę apygardą Wehrkreis), kurios karinius reikalus ir tvarkė. Prasidėjus karui apygardoms ėmė vadovauti korpusų vadų pavaduotojai.

Prieš karą buvo ir keturi motorizuoti korpusai (tiksliau – korpusų štabai, užsiėmę tankų dalinių formavimu ir mokymu), kurie savo karinių apygardų neturėjo. Juos aptarnavo (tiekė šauktinius, išteklius) tos apygardos, kurių teritorijoje buvo įsikūrę štabai ar štabams pavaldžių dalinių įgulos. Tai buvo:

  • XIV motorizuotasis armijos korpusas (XIV. Armeekorps (mot.))
  • XV motorizuotasis armijos korpusas (XV. Armeekorps (mot.))
  • XVI motorizuotasis armijos korpusas (XVI. Armeekorps (mot.))
  • XIX motorizuotasis armijos korpusas (XIX. Armeekorps)

Karinių apygardų buvo 19 (karo pradžioje – tik 15):

XX ir XXI apygardos buvo įkurtos Lenkijoje ir apėmė Gdanską ir Poznanę, kurie iki Pirmojo pasaulinio karo priklausė Vokietijai.

Lenkija redaguoti

Dabartinės apygardos:

Ankstesnės karinės apygardos:

Rusija redaguoti

Carinė Rusija redaguoti

Pirmą kartą karinės apygardos buvo įkurtos 1862–1864 m. 1892 m. buvo 13 karinių apygardų ir viena sritis su karinės apygardos teisėmis:

Karinės apygardos vadas vadinosi karinės apygardos kariuomenės vadu (Sankt-Peterburgo karinės apygardos kariuomenei vadovavo caras), jam buvo pavaldūs visi apygardos kariuomenės daliniai, karinės institucijos ir visi apygardoje esantys kariškiai.

Dono karinėje apygardoje kariuomenės vadu ir generalgubernatoriumi būdavo skirtinis atamanas. Karinės apygardos štabu buvo Dono kazokų kariuomenės štabas ir administracija.

Prieš Pirmąjį pasaulinį karą buvo 12 karinių apygardų – Dvinsko, Irkutsko, Kaukazo, Kazanės, Kijevo, Minsko, Maskvos, Odesos, Omsko, Petrogrado, Amūro, Turkestano.

TSRS karinės apygardos redaguoti


Dabartinės Rusijos karinės apygardos redaguoti

Iki 2010 m. spalio 20 d. Rusijoje buvo šešios karinės apygardos:

Nuo 2010 m. spalio 20 d. Rusijoje yra keturios karinės apygardos:

Nuorodos redaguoti