Jungtinių Tautų Europos ekonominė komisija

Jungtinių Tautų Europos ekonominė komisija (JTEEK arba EEK) – viena iš penkių Jungtinių Tautų regioninių komisijų, siekiančių koordinuoti jai priklausančių valstybių bendradarbiavimą ekonomikoje, energetikoje, aplinkos apsaugoje, technologijų vystyme ir kitose srityse. Komisija buvo įsteigta 1947 metais, turi 56 šalis nares ir yra atskaitinga Jungtinių Tautų Ekonominei ir socialinei tarybai. Be Europos valstybių jai priklauso JAV, Kanada, Izraelis ir Centrinės Azijos respublikos. Centrinė komisijos būstinė įsikūrusi Ženevoje, Šveicarijoje.

Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos narės (žalia spalva)

Istorija

redaguoti

Europos ekonominė komisija buvo įkurta 1947 metais, siekiant padėti atstatyti karo nuniokotą Europą ir skatinti valstybių ekonominį bendradarbiavimą. Jos veiklą netrukus pristabdė Šaltasis karas, trukdęs rytų ir vakarų valstybėms rasti sutarimą daugeliu klausimų. JTEEK šiuo laikotarpiu buvo vienintelė regioninė organizacija, kuriai priklausė abiejų ideologijų šalys. Nepaisant priešpriešos, su JTEEK pagalba buvo susitarta dėl kai kurių transporto standartų suvienodinimo, bendrų tarptautinės prekybos procedūrų, priimtos aplinkos apsaugos sutartys (kaip kad Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencija).[1]

Pasibaigus Šaltajam karui į JTEEK buvo priimtos naujai nepriklausomybę atgavę šalys, narių skaičius išaugo iki 56 valstybių.

Tikslai ir veiklos sritys

redaguoti

JTEEK savo tikslais įvardina siekį skatinti gilesnę šalių narių ekonominę integraciją ir bendradarbiavimą, užtikrinti darnųjį vystymąsi ir ekonominės gerovės augimą.[2]

Pagrindinės JTEEK veiklos sritys yra: ekonominis bendradarbiavimas ir integracija; tarptautinė prekyba ir transportas; aplinkos politika, klimato kaita ir darnioji energetika; technologinis bendradarbiavimas; lyčių lygybė; ir kita.[3]

Struktūra

redaguoti

JTEEK sudaro vykdomasis komitetas, sekretoriatas ir 7 specializuoti komitetai: Aplinkos politikos, Žemės transporto, Prekybos, Medienos, Darnios energetikos, Ekonominio bendradarbiavimo ir integracijos, Gyvenamųjų namų statybos ir žemės panaudojimo.[4]

JTEEK priklauso 56 valstybės:[5]

Nuorodos

redaguoti

Šaltiniai

redaguoti