Iracionalusis skaičius

Iracionalusis skaičius – toks realusis skaičius, kurio neįmanoma išreikšti dviejų sveikųjų skaičių santykiu (a/b). Visi realieji skaičiai, kurie nėra racionalūs yra iracionalūs.

Žodis iracionalus yra kilęs iš lotynų kalbos žodžio lot. irrationalis, kur ir yra neigiamas priešdėlis (ne), o ratio – proporcija. Žymesni iracionalių skaičių pavyzdžiai:

  • π = 3,141592…
  • = 1,414213…
  • e

Apibrėžimas Keisti

Realusis skaičius vadinamas iracionaliuoju, kai yra neįmanoma jo išreikšti dviejų sveikųjų skaičių santykiu:   kur   ir  

Iracionalieji skaičiai, skirtingai nei racionalieji skaičiai, negali būti užrašomi dešimtainiu pavidalu, nes nėra baigtiniai ar pasikartojantys.

Yra išskiriami du iracionaliųjų skaičių tipai:

Aibių teorijoje iracionalieji skaičiai gali būti apibrėžti kaip aibių skirtumas  , kur   yra realiųjų skaičių aibė, o   - iracionaliųjų.

Istorija Keisti

 
Skaičius   yra iracionalus.

Iracionalieji skaičiai buvo žinomi nuo senovės laikų. Pitagorininkai apie V a. pr. m. e. naudodami vienetinio kvadrato įstrižainę pastebėjo, jog įstrižainė yra nesuderinama su kraštine, nes taikant Pitagoro teoremą ir iš jos gavus lygtį x² = 2 nėra tokio racionalaus skaičiaus, kuris tiktų į lygtį. Taip buvo įrodyta, kad kvadratinė šaknis iš 2 yra iracionalusis skaičius. Tai juos šokiravo, kadangi pagal jų įsitikinimus galėjo egzistuoti tik racionalieji skaičiai ir todėl buvo stengtasi neatskleisti šių įrodymų.

Iracionaliųjų skaičių apibrėžimai, atitinkantys šiandieninius tikslumo reikalavimus, randami Euklido Pradmenyse.

Terminą iracionalusis skaičius pirmasis panaudojo M. Stifelis 1544 m. Skaičiaus pi kaip iracionaliojo savybes tyrė Johanas Lambertas 1766 m. Realiųjų skaičių teorija buvo išbaigta tik XIX a. antrojoje pusėje, nes tam buvo reikalinga matematinė analizė. Sprendžiant kvadratines ir kubines lygtis XVI a. buvo įvesta kompleksinių skaičių sąvoka.

Savybės Keisti

Dviejų iracionaliųjų skaičių suma gali būti iracionalus arba racionalus skaičius,[1] pavyzdžiui, skaičių   ir   suma yra  .

Šaltiniai Keisti

  1. Dunlap, Richard A.: The Golden Ratio and Fibonacci Nubmers s. 12

Nuorodos Keisti