Balys Vitkus
Gimė 1898 m. kovo 1 d.
Staškūniškio viensėdijoje, Daugailių vls. (dab. Utenos raj.)
Mirė 1988 m. spalio 7 d. (90 metų)
Čikaga Jungtinės Amerikos Valstijos JAV
Organizacijos LŽŪA
Pareigos rektorius

Balys Vitkus (1898 m. kovo 1 d. Staškūniškio viensėdijoje, Daugailių vls. – 1988 spalio 7 d. Čikagoje, JAV) – agronomas, penktasis LŽŪA rektorius (19411944 m.), profesorius.

Lietuvos laikinosios Vyriausybės posėdis Kaune. Pirmininkauja Juozas Ambrazevičius, iš kairės: Jonas Matulionis, Juozas Senkus, Balys Vitkus, Pranas Vainauskas, Vytautas Landsbergis-Žemkalnis , Ksaveras Vencius, Vytautas Grudzinskas. Iš dešinės: Jonas Šlepetys, Stasys Raštikis, Adolfas Damušis, Juozas Pajaujis, Antanas Novickis, Leonas Prapuolenis, Mečislovas Mackevičius.

Biografija

redaguoti

1916 m. baigė gimnaziją Petrapilyje, 19161917 m. studijavo Maskvos žemės ūkio akademijoje, 19221925 Breslau universitete, kur gavo agronomo diplomą.

19211922 mokslo metais mokytojavo Utenos „Saulės” progimnazijoje. Nuo 1925 m. dirbo Žemės ūkio akademijoje Dotnuvoje įvairiose pareigose, dėstė bendrąją ir specialiąją gyvulininkystę. Buvo suorganizavęs mokomąjį ir tiriamąjį paukštininkystės ūkį. 1944 m. pasitraukė į Austriją, 1948 – į JAV.

B. Vitkus yra parašęs Žemės ūkio vadovo III ir IV t. skyrius apie stambiuosius raguočius ir avis ir ožkas, apie gyvulių veisimą (1931, 1936). Paskelbė straipsnių gyvulininkystės bei paukštininkystės klausimais „Žemės ūkyje” ir ŽŪA metraštyje, „Kosmose”, „Litauens Tierzucht” (1933), Lietuviškojoje ir Lietuvių enciklopedijose.

Kita veikla

redaguoti

Daugelį metų buvo Vilniui vaduoti sąjungos Centro komiteto nariu, Lietuvos agronomų sąjungos valdybos nariu, 19381939 m. Lietuvos galvijų augintojų ir kontrolės ratelių sąjungos valdybos, nuo 1912 m. Ateitininkų sąjungos narys. Laikinojoje Lietuvos vyriausybėje 1941 m. buvo žemės ūkio ministru. Nuo 1955 m. – Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto narys.

Nuorodos

redaguoti
Akademinės pareigos
Prieš tai:
Jonas Kriščiūnas
Lietuvos žemės ūkio akademijos
rektorius

1941-1944 m.
Po to:
Jonas Kriščiūnas