Lietuvos laikinoji vyriausybė

Lietuvos laikinoji Vyriausybė1941 m. birželio sukilimo metu atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės vykdomosios valdžios institucija.

Lietuvos laikinosios Vyriausybės posėdis Kaune. Pirmininkauja Juozas Ambrazevičius, iš kairės: Jonas Matulionis, Juozas Senkus, Balys Vitkus, Pranas Vainauskas, Vytautas Landsbergis-Žemkalnis , Ksaveras Vencius, Vladas Grudzinskas. Iš dešinės: Jonas Šlepetys, Stasys Raštikis, Adolfas Damušis, Juozas Pajaujis, Antanas Novickis, Leonas Prapuolenis, Mečislovas Mackevičius.
Atminimo lenta ant buvusio Kauno radiofono sienos

Veiklos pradžia redaguoti

Pirmasis posėdis įvyko 1941 m. birželio 24 d. Kaune, Donelaičio g. esančioje „Žaibo“ spaustuvėje.

Sudėtis redaguoti

Vyriausybė paskyrė Krašto gynimo tarybą vadovauti ginkluotosioms pajėgoms:

Veiklos pabaiga redaguoti

1941 m. rugpjūčio 5 d. Vyriausybė sustabdė savo veiklą prieš savo ir tautos valią.

Nuorodos redaguoti