Atgimimas (savaitraštis)

Atgimimas – politinis savaitraštis, pirmasis demokratinės Lietuvos periodinis laikraštis, leidžiamas nuo 1988 m. rugsėjo 16 d. Vilniuje.

Laikraščio logotipas
„Atgimimo“ pirmasis numeris, 1988-09-16
NATO žinios, 2001 m.

Istorija

redaguoti

Iki 1989 m. Nr. 26 ėjo kaip Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio informacinis biuletenis, iki 1990 m. Nr. 13 – savaitraštis, 1990–1991 m. – Sąjūdį rėmęs savaitraštis. 1988–1989 m. buvo leidžiamas ir rusų kalba bei Brailio raštu.

Savaitraščio steigėjai: Romualdas Ozolas, Arvydas Juozaitis ir kiti. Leido Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio "Minties" leidykloje suburta redakcinė kolegija, kurią sudarė Antanas Buračas, Virgilijus Čepaitis, Bronius Genzelis, Vytautas Landsbergis, Romualdas Ozolas, Justinas Marcinkevičius ir Zigmas Vaišvila. Vėliau jį leido bendrovė „Atgimimas“, UAB „Pradai“.

Tiražas: 1988 m. – 110 000 egz., 1993 m. – 3400 egz., 1997 m. – 4000 egz. Dabartinis tiražas – 2000 egz.

1989 m. ėjo savaitraščio priedas jaunimui „Aušrinė“, 1990 m. – „Jaunoji Lietuva“ (redaktorius Edmundas Baltrimas), 1989–1990 m. „Soglasije“.[1]

Nuo 1999 m. „Atgimimas“ priklauso viešajai įstaigai „Pilietinės minties institutas“, kurios dalininkai yra žurnalistai Indrė Makaraitytė ir Sigitas Babilius. 2008 m. kovą porai mėnesių vyriausiuoju redaktoriumi buvo tapęs publicistas, prozininkas Saulius Stoma.

Laikraščio tinklalapyje redakcija savo tikslus apibūdina taip: „Pateikti visuomenei laisvą nuo konjunktūros politinių bei visuomeninių procesų analizę. Didinti piliečių išsilavinimo ir informuotumo lygį. Siekti, kad kuo daugiau žmonių dalyvautų visuomenės gyvenime, būtų aktyvūs valstybės bei vietos bendruomenės nariai. Prisidėti prie Tautos modernėjimo ir Valstybės kūrimo“.

Leidžia politikos savaitraštį „Atgimimas“ bei jo priedus. Palaiko politikos portalą atgimimas.lt. Rengia pilietinio švietimo seminarus, diskusijas bei konferencijas, politikų ir visuomenės apklausas. Ruošia komentarus Žinių radijui, Lietuvos radijui, portalams delfi.lt ir banga.lt. Remia kitas visuomenines iniciatyvas.

2009 m. sausį savaitraščio leidyba buvo sustabdyta dėl lėšų stygiaus. Lėšas gavus leidyba buvo atnaujinta vasarį.[2]

Redaktoriai

redaguoti

Šaltiniai

redaguoti

Nuorodos

redaguoti