Savaitraštis

Savaitraštis – periodinis leidinys, išeinantis kartą per savaitę. Turi ir laikraščio, ir žurnalo bruožų. Informacijos aktualumu, savo forma, dydžiu ir apimtimi panašesnis į laikraštį. Pateikiamų žinių reikšmingumu, publikacijų analitiškumu ir apibendrinimo laipsniu artimesnis žurnalui.

Pirmasis lietuvių savaitraštis išėjo XIX a. viduryje. 1849 m. Klaipėdoje pradėtas leisti lietuvių laikraštis „Lietuvininkų prietelis“ išeidavo kartą per savaitę (ketvirtadieniais). 1849 m. pasirodė ir kitas savaitraštis – „Keleivis“.