Antanas Bimba

Antanas Bimba
Unnamed2 - panoramio (1563).jpg
Antano Bimbos kapas Panemunėlyje
Gimė 1894 m. vasario 3 d.
Valaitiškis, Panemunėlio valsčius, Rokiškio apskritis
Mirė 1982 m. rugsėjo 30 d. (88 metai)
Niujorkas, JAV
Sutuoktinis (-ė) Ilzė Bimbienė
Veikla komunistinis veikėjas, publicistas
Alma mater Valparaiso universitetas

Antanas Anthony Bimba (1894 m. vasario 3 d. (senuoju stiliumi sausio 22 d.) Valaitiškyje, Panemunėlio valsčius, Rokiškio apskritis – 1982 m. rugsėjo 30 d. Niujorke, JAV) – JAV lietuvių komunistinis veikėjas, publicistas, spaudos darbuotojas.

BiografijaKeisti

1913 m. vasarą atvyko į JAV, dirbo fabrikuose. Nuo 1915 m. pradėjo bendradarbiauti JAV lietuvių socialistų periodikos leidiniuose „Kova“, „Mūsų tiesa“, „Žarija“ ir kt. 1915–1918 m. privačiame Valparaiso universitete (Valparaiso University, Indiana) lankė laisvųjų klausytojų kursus, už socialistinių idėjų skleidimą iš universiteto pašalintas. Nuo 1919 m. JAV komunistų partijos narys; už komunistinę veiklą kalintas. 1919–1920 m. redagavo profsąjungos leidinį „Darbas“, nelegalius komunistinius laikraščius: 1920–1922 m. „Kova“, 1920–1923 m. „Komunistas“. 1922 m. angliakasių laikraščio anglų kalba „Miners Voice“ (Angliakasių balsas) redaktorius. [1] Nuo 1923 m. dirbo komunistų laikraštyje „Laisvė“, 19671982 m. jo redaktorius. 19361980 m. redagavo Amerikos lietuvių darbininkų literatūros draugijos žurnalą „Šviesa“; 19411952 m. draugijos pirmininkas.

Po II pasaulinio karo kelis kartus lankėsi Lietuvoje, palaikė glaudžius ryšius su sovietine okupacine valdžia, skaitė paskaitas Vilniaus universitete. 1963–1967 m. jam iškelta byla dėl JAV pilietybės atėmimo.

Parašė sovietinę santvarką liaupsinančių propagandinių knygų, propagavo marksistinę ideologiją, reiškė antireligines nuostatas. Išleido knygų apie JAV darbininkų socialistinį judėjimą. [2][3]

Mirė 1982 m. Niujorke. 1983 m. birželio 3 d. urna su palaikais palaidota Panemunėlio (Rokiškio rajonas) kapinėse.

BibliografijaKeisti

 • Kokius dievus žmonės garbino senovėje? : trumpas ir aiškus dievų aprašymas, pradedant nuo saulės garbintojų iki pat krikščionių gadynės / parašė Iksas. – Boston, Mass.: „Keleivio“ spauda ir lėšomis, 1916. – 271 p.: iliustr.
 • Amerikos darbininkė. – Brooklyn, N.Y.: Lietuvių moterų progresyvio susivienijimo Amerikoje leidinys, 1923. – 223 p.: iliustr.
 • Religija ir piktadarystēs. – Chicago, Ill.: „Vilnies“ leidinys, 1925. – 48 p.
 • Moteris ir išpažintis / A. B. Iksas. – Brooklyn, N.Y.: „Laisvės“ spaudos bendrovė, 1925. – 96 p.
 • Istorija klasių kovos Amerikoje. – Brooklyn, N.Y.: Amerikos lietuvių darbininkų literatūros draugija, 1925. – 608 p.
 • Kas tie fašistai? : jų tikslai ir jų siautimas Lietuvoje ir kitur. – Brooklyn, N.Y.: Dienraštis „Laisvė“, 1927. – 31 p.: iliustr.
 • The history of the American working class. – New York: International Publishers, 1927. – 377 p.
 • Kas tai yra trockizmas. – Brooklyn, N.Y.: Dienraštis „Laisvė“, 1929. – 64 p.: portr.
 • История американского рабочего класса. – Москва: Издательство Коммунистической академии, 1930. – 284 p.
 • Mirtis kovotojų už laisvę Bartolomeo Vanzetti ir Nicola Sacco. – Tarptautinio darbininkų apsigynimo lietuvių sekcija, 1930. – 62 p.: iliustr.
 • Darbininkė ir bedarbė, arba Kova prieš badą ir išnaudojimą / parašė Komunistas. – Brooklyn, N.Y.: Lietuvių darbininkių susivienijimas Amerikoje, 1931. – 31 p.: iliustr.
 • Kaip Leninas mokino kovot su oportunistais ir oportunizmu. – Brooklyn, N.Y.: Dienraštis „Laisvė“, 1932. – 40 p.
 • Krikščionybē ar komunizmas? – Brooklyn, N.Y.: Dienraštis „Laisvė“, 1935. – 32 p.
 • Kelias į naują gyvenimą. – Brooklyn, N.Y.: Amerikos lietuvių darbininkų literatūros draugija, 1937. – 263 p.: iliustr.
 • Prisikėlusi Lietuva: Tarybų Lietuvos liaudies ir vyriausybės žygiai ekonominiam ir kultūriniam šalies gyvenimui atstatyti. – Brooklyn, N.Y.: Laisvės spauda, 1946. – 223 p.: portr.
 • Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentai: nuo George Washingtono iki Dwight D. Eisenhowerio. – Chicago: Amerikos lietuvių darbininkų draugija, 1954. – 288 p.: portr.
 • Moli Magvairs / iš anglų k. vertė Robertas Žiugžda. – Vilnius: Valstybinė polititinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1962. – 122 p.: iliustr.
 • Po Amerikos dangum: laiškai iš JAV / A. B. Salietis. – Vilnius: Laikraščių ir žurnalų leidykla, 1963. – 84 p.
 • JAV darbininkų judėjimo istorija. – Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1963. – 550 p.
 • Klesti Nemuno kraštas: Lietuva, 1945–1967. – Brooklyn, N.Y.: Amerikos lietuvių darbininkų literatūros draugija, 1967. – 287 p.: iliustr.

ĮvertinimasKeisti

ŠaltiniaiKeisti

 1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 65 psl.
 2. Bronius RaguotisAntanas Bimba. Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 1 (A-Grūdas). – Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1985. // psl. 251
 3. Antanas Bimba. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. III (Beketeriai-Chakasai). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003. 188 psl.

LiteratūraKeisti

 • Antanas Bimba: gyvenimo, veiklos, kūrybos bruožai / Bronius Raguotis. – Vilnius: Mintis, 1974. – 126 p.