Komunistas (Niujorkas)

Komunistas – Lietuvių komunistų sąjungos centro biuro nelegalus laikraštis, ėjęs 1920 m. birželio 7 d. – 1923 m. sausį Niujorke.

Istorija redaguoti

Išspausdino JAV komunistų partijos programą, įstatus, partijos suvažiavimų, konferencijų rezoliucijas, Komunistų Internacionalo kongresų medžiagą, ištraukas iš V. Lenino knygos „Vaikiška „kairumo“ liga komunizme“ ir kt.

Redaktorius Antanas Bimba.[1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Romas ŠarmaitisKomunistas 2. Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 2 (Grūdas-Marvelės). – Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1986. // psl. 363