Rokiškio apskritis

Rokiškio apskritis buvo Lietuvos šiaurės rytuose. Centras – Rokiškis.

Rokiškio apskritis

1915 – 1950
 

 

Administracinis centras Rokiškis
Valsčiai 14 (1919), 11 (1923), 10 (1949)
1915-1918 Oberostas
1918-1939 Lietuva
1939-1944 Panevėžio krašto apygarda
1944-1950 Lietuvos TSR
Gyventojų 83 220 (1923), 96 048 (1939), 75 900 (1942)
Plotas 2 255 km² (1923), 1 852 km² (1949)

Istorija Keisti

Apskritis sudaryta 1916 m. pavasarį vokiečių okupacinės valdžios. 1917 m. prie Rokiškio apskrities prijungta Jūžintų apskritis. Iki 1918 m. priklausė Oberosto Lietuvos sričiai. 1921 m. šiaurinė apskrities dalis atiteko Latvijai. 19411944 m. apskritis įėjo į Ostlando Lietuvos generalinės srities Panevėžio krašto apygardą.

1946 m. naujai Kupiškio apskričiai perduoti Skapiškio ir Svėdasų valsčiai. 1950 m. birželio 20 d. apskritis pertvarkyta į Rokiškio rajoną (30 apylinkių), dalis teritorijos perduota Dusetų (6 apylinkės), Obelių (19 apylinkių) ir Pandėlio (16 apylinkių) rajonams.


Apskrities istorija
Metai Plotas, km² Gyventojų sk. Suskirstymas Gyvenvietės


1917 2879 77.041
1919 14 valsčių: Aknystės valsčius, Aluotų valsčius, Čedasų valsčius, Jūžintų valsčius, Kamajų valsčius, Kriaunų valsčius, Obelių valsčius, Pandėlio valsčius, Panemunio valsčius, Rokiškio valsčius, Skapiškio valsčius, Subatės valsčius, Svėdasų valsčius, Šimonių valsčius
1923
(išsamiau)
2255 83.220 11 valsčių: Juodupės valsčius, Jūžintų valsčius, Kamajų valsčius, Kriaunų valsčius, Obelių valsčius, Pandėlio valsčius, Panemunėlio valsčius, Panemunio valsčius, Rokiškio valsčius, Skapiškio valsčius, Svėdasų valsčius
  • 1 miestas: Rokiškis
  • 14 miestelių
  • 568 kaimai
  • 5 bažnytkaimiai
  • 138 dvarai ir palivarkai
  • 745 vienkiemiai
  • 17 kitų gyvenviečių
1933 10 valsčių
1939 2165 96.048
1942 75.900
1949
(suskirstymas)
1852 10 valsčių (71 apylinkė)
  • 1 miestas
1950 71 apylinkė

Valsčiai Keisti

Apskrities valsčiai 19191950 metais:

Valsčius Laikotarpis Centras
Aknystos valsčius 1919–1921 Aknysta
Aleksandravėlės valsčius 1947–1950 Aleksandravėlė
Aluotų valsčius 1919 Aluotos
Čedasų valsčius 1919 Čedasai
Juodupės valsčius 1920–1950 Juodupė
Jūžintų valsčius 1919–1950 Jūžintai
Kamajų valsčius 1919–1950 Kamajai
Kriaunų valsčius 1919–1933 Kriaunos
Obelių valsčius 1919–1950 Obeliai
Pandėlio valsčius 1919–1950 Pandėlys
Panemunėlio valsčius 1919–1950 Panemunėlis
Panemunio valsčius 1919–1950 Panemunis
Ragelių valsčius 1947–1950 Rageliai
Rokiškio valsčius 1919–1950 Rokiškis
Skapiškio valsčius 1919–1946 Skapiškis
Subatės valsčius 1919 Subatė
Svėdasų valsčius 1919–1946 Svėdasai
Šimonių valsčius 1919 Šimonys

Šaltiniai Keisti