Kova (savaitraštis)

Kova – JAV lietuvių socialistų savaitraštis, ėjęs 1905 m. gegužės mėn. – 1917 m. gruodžio mėn. Filadelfijoje.

Istorija Keisti

Leido Amerikos lietuvių socialistų sąjunga.

Rašinius spausdino Zigmas Angarietis, Juozas Baltrušaitis, Pranas Eidukevičius (Baranauskas), Kleopas Jurgelionis, Vincas Kapsukas, Antanas Montvydas, Vincas Paukštys, Jonas Smelstorius, Juozas Otonas Širvydas, J. Šukys, Kazimieras Vidikas-Tauras ir kt.

Redaktoriai Keisti

Šaltiniai Keisti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 243 psl.