Antanas Škėma
Gimė 1910 m. lapkričio 29 d.
Lodzė, Lenkija
Mirė 1961 m. rugsėjo 11 d. (50 metų)
Yst Kokalikas, Pensilvanija
Sutuoktinis (-ė) Janina Škėmienė
Vaikai Kristina Škėmaitė-Snyder
Veikla rašytojas, prozininkas, dramaturgas, aktorius

Antanas Škėma (1910 m. lapkričio 29 d. Lodzėje, Lenkija – 1961 m. rugsėjo 11 d. Pensilvanija, JAV) – lietuvių išeivijos rašytojas, prozininkas, dramaturgas, literatūros kritikas, aktorius, režisierius, modernizmo atstovas.

A. Škėma 1953 m.

Biografija

redaguoti

Gimė 1910 m. (pagal gimimo liudijimą – 1911 m.) Lodzėje, Lenkijoje, kur jo tėvas buvo išsiųstas mokytojauti. Pirmojo pasaulinio karo metais su tėvais gyveno Voroneže (Rusija), vėliau – Ukrainoje.

1921 m. grįžo į Lietuvą. Mokėsi Radviliškio progimnazijoje, Kauno „Aušros“ gimnazijoje. 1929 m. įstojo į Lietuvos universiteto Medicinos fakultetą, 1931 m. perėjo į Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultetą. 1935 m. įstojo į Vlado Sipavičiaus-Fedoto vadovaujamą dramos studiją. Dar būdamas joje, buvo priimtas į Valstybės teatrą Kaune. 19361940 m. Valstybės teatro aktorius. 1940–1944 m. Vilniaus valstybinio teatro aktorius, vėliau – ir režisierius. Vaidino beveik visuose tuo metu statytuose spektakliuose.[1] 1941 m. Birželio sukilimo dalyvis.

1944 m. pasitraukė į Vokietiją, kur dirbo įvairiuose lietuvių meniniuose sambūriuose: Augsburgo dramos teatre, Hanau „Atžalyne“, meno ansamblyje „Sietynas“, „Dainavos“ meno ansamblyje, „Klumpės“ literatūriniame kabarete. 1949 m. atvyko į JAV. Dirbo įvairius fizinius darbus – fabriko darbininku, lifto aptarnautoju. Dalyvavo kultūriniuose sambūriuose, vaidino Čikagos teatre, Bostono dramos sambūrio pastatymuose. 19601961 m. dirbo „Vienybės“ redakcijoje. Skaitė daug paskaitų, rašė ir spausdino straipsnius teatro ir literatūros klausimais įvairiuose leidiniuose. Žuvo automobilio avarijoje Pensilvanijoje.[2][3]

Debiutavo 1929 m. „Lietuvos aide“ išspausdinta novele „Baimė“. Kūryba labai autobiografinė: pagrindiniai jo kūrinių veikėjai dažnai turi paties rašytojo bruožų, neretai minimi Kaunas, Ukraina, kur A. Škėma praleido vaikystę ir jaunystę, vaizduojami miestai, kuriuose jis gyveno vėliau. „Baltos drobulės“ pagrindinis veikėjas Antanas Garšva dirbo liftininku, kaip ir pats Škėma. Stilius originalus, kupinas netikėtų metaforų, pasąmonės prasiveržimų, nuostabių grožio švystelėjimų, yra stilistinių kontrastų: greta lyrinių, estetiškai švelnių atskleidimų staiga parodomi vulgarūs, ciniški vaizdai, šiurkštūs žodžiai.

Kūrybai būdinga ironija, autoironija, groteskas, siurrealistinė poetika (iracionalūs vaizdai, alogizmas, pasąmonės srautas su praeities fragmentais, vizijom) rodo psichologinę ir filosofinę neviltį. Autorius atsisako klasikinių prozinio pasakojimo bei draminės kalbos formų – aiškios išorinio ir vidinio pasaulio srities, laiko, erdvės, vientisumo, nuoseklaus siužeto. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad tai tik neapgalvotas sąmonės srautas, valdomas atsitiktinių impulsų ir subjektyvių nuotaikų. Tačiau įsigilinus pastebimas apgalvotas planas, randamos nuorodos į kultūros ženklus, į Bibliją, mitologiją, filosofinius kūrinius.

Rašytojo kūryboje jaučiama Vakarų kultūros įtaka. Jis pats teigė, jog lietuvių meninis žodis turėtų pasiremti šiuolaikiniu Vakarų mentalitetu, kurį formuoja Zigmundo Froido ir Karlo Jungo teorijos, Igorio Stravinskio ir Bela Bartoko muzika, Pablo Pikaso ir Salvadoro Dali tapyba, Arturo Rimbaud ir Ezra Poundo poezija, Franco Kafkos ir Albero Kamiu proza.

Bibliografija

redaguoti

 • Nuodėguliai ir kibirkštys: novelės. – Tübingen: Patria, 1947. – 128 p.
 • Živilė: drama, 1948 m.
 • Šventoji Inga (dail. Algirdas Kurauskas). – Chicago: Terra, 1952. – 226 p.
 • Pabudimas: drama. – Chicago: Terra, 1956. – 64 p.
 • Žvakidė: dviejų veiksmų vaidinimas. – Brooklyn, N.Y.: Darbininkas, 1957. – 101 p.
 • Balta drobulė: romanas. – London: Nida, 1958. – 192 p.
 • Čelesta: novelės. – London: Nida, 1960. – 69 p.
 • Raštai / Antanas Škėma. – 3 t. – Chicago: A. Škėmos raštų leidimo fondas, 1967–1985.
 • Apokaliptinės variacijos (redagavo Domas Velička). – Čikaga: Pedagoginis lituanistikos institutas, 1970. – 45 p.
 • Balta drobulė: romanas (fotogr. leidimas, orig. Čikaga, 1967). – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjunga, 1990. – 181 p.
 • Rinktiniai raštai / Antanas Škėma (parengė Algirdas Landsbergis ir kt.). – 2 t. – Vilnius: Vaga, 1994.
 • Antano Škėmos Balta drobulė: pasaulis ir diskursas (sud. Loreta Mačianskaitė). – V.: Lietuvių literatūros ir tautosakos inst., 1998. – 198 p. – ISBN 9986-513-45-6
 • Balta drobulė: romanas (parengė Eglė Bielskytė). – Vilnius: Baltos lankos, 1999. – 174 p. – ISBN 9986-861-98-5
 • Balta drobulė: romanas. – Vilnius: Alma littera, 1999. – 238 p. – ISBN 9986-02-697-0
 • Balta drobulė: romanas. – 2-asis leidimas. – Vilnius: Alma littera, 2001. – 238 p. – ISBN 9986-02-697-0
 • Saulėtos dienos: romanas. – Vilnius: Baltos lankos, 2002. – 92 p. – ISBN 9955-429-87-9
 • Saulėtos dienos: romanas [Brailio raštas] (redaktorius Alvydas Tamošaitis). – Vilnius: Lietuvos aklųjų biblioteka, 2003.
 • Balta drobulė: romanas. – 3-asis leidimas. – Vilnius: Alma littera, 2003. – 238 p. – ISBN 9986-02-697-0
 • Balta drobulė: romanas (parengė Eglė Bielskytė). – Vilnius: Baltos lankos, 2004. – 174 p. – ISBN 9986-861-98-5
 • Balta drobulė: romanas (parengė Agnė Iešmantaitė). – Vilnius: Žaltvykslė, 2005. – 162 p. – ISBN 9986-06-082-6
 • Pabudimas: drama; Novelės (parengė Agnė Iešmantaitė). – Vilnius: Žaltvykslė, 2006. – 102 p. – ISBN 9986-06-081-8
 • Balta drobulė: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2006. – 238 p. – ISBN 9986-02-697-0
 • Balta drobulė: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2009. – 237 p. – ISBN 978-9955-38-406-9
 • Žingsniai ir laiptai: proza, drama / Antanas Škėma (sud. Loreta Mačianskaitė). – Vilnius: LRS leidykla, 2010. – 494 p.: portr. – ISBN 978-9986-39-656-7
 • Balta drobulė: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2012. – 237 p. – ISBN 978-9955-38-406-9

Šaltiniai

redaguoti
 1. Rinktiniai raštai / Antanas Škėma (parengė Algirdas Landsbergis ir kt.). – 2 t. – Vilnius: Vaga, 1994 // psl. 15
 2. https://maironiomuziejus.lt/post-t-collections/antanas-skema-1910-1961/
 3. https://www.vle.lt/straipsnis/antanas-%C5%A1k%C4%97ma/

Nuorodos

redaguoti