Žemaičių apygarda

Žemaičių apygarda – Lietuvos rezistencinio pasipriešinimo Telšių, Kretingos, Mažeikių apskrityse bei dalyje Tauragės apskrities dalyvius vienijusi partizanų apygarda. Leido laikraščius „Laisvės balsas“, „Kovojantis lietuvis“, „Malda girioje“.

Kryžius Jokūbave 1948 m. žuvusiems partizanams atminti (skulpt. V. Vaičiūnas, pastatė J. Mickus, 2004 m.)

Istorija redaguoti

Įkurta 1945 m. kovo mėn.

Apygardos štabas sunaikintas 1953 m. rugpjūčio 29 d.

1965 m. liepos 6 d. žuvo paskutinis apygardos partizanas Pranas Končius-Adomas.

Rinktinės redaguoti

Apygardą sudarė 3 rinktinės:

Vadai redaguoti

Vardas ir pavardė Slapyvardžiai Nuo Iki
Adolfas Kubilius 1945 m. kovas 1945 m. rugsėjis
Jonas Semaška Liepa 1945 m. rugsėjis 1946 m. balandis
Fortūnatas Ašoklis Pelėda 1946 m. gegužė 1946 m. rugsėjis
Kazimieras Antanavičius Tauras 1946 m. rugsėjis 1947 m. balandžio 9 d.
Kazys Juozaitis Meteoras 1947 m. balandis 1947 m. spalis
Juozas Ivanauskas Vygantas 1947 m. balandis 1947 m. spalis
Vladas Montvydas Žemaitis 1948 m. kovas 1953 m. rugpjūčio 23 d.

Partizanai redaguoti

Kazimieras Jašinskas (slap. Krivaitis, 1926 m., Jokūbavo k., Kretingos valsčius, Kretingos apskr. – 1948 m. spalio 19 d. Jokūbavo k., Kretingos valsčius, Kretingos apskr.) apie 1946 m. įstojo į Gargždų valsčiuje veikusį Kardo rinktinės Vidmanto kuopos Kaributo partizanų būrį. 1948 m. spalio 19 d. rytą kartu su būrio vadu Vytautu Jablonskiu-Vanagu ir partizanu Petru Benečiu-Algiu prie partizanų rėmėjo ir ryšininko Jono Jokšo sodybos Jokūbave pateko į Kretingos stribų ir enkavedistų surengtą pasalą. Susišaudymo metu buvo sunkiai sužeistas į koją ir nenorėdamas pasiduoti nusišovė.

Vardas įamžintas 1992 m. Kardo rinktinės partizanų atminimui skirtame paminkle Kretingos senosiose kapinėse (architektas Edmundas Giedrimas) ir 2004 m. Jokūbavo bažnyčios šventoriuje pastatytame atminimo kryžiuje (skulptorius Virgilijus Vaičiūnas).

Šaltiniai redaguoti

  • Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 3, b. 1243, l. 288, 300, ap. 47, b. 246, l. 98v-99.
  • Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų departamento 1998 m. kovo 6 d. archyvinė pažyma, l. 5.