Vytautas Jablonskis

Vytautas Jablonskis
Gimė 1916 m.
Lenkimai, Lenkimų valsčius, Kretingos apskr.
Mirė 1948 m. spalio 19 d. (~32 metai)
Jokūbavas, Kretingos valsčius, Kretingos apskr.
Tėvas Valys
Veikla Lietuvos partizanas
Pareigos LLA Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Vidmanto kuopos Kaributo būrio vadas

Vytautas Jablonskis (Jablonskas), slap. Vanagas (1916 m., Lenkimų k., Lenkimų valsčius, Kretingos apskr. – 1948 m. spalio 19 d. Jokūbavas, Kretingos valsčius, Kretingos apskr.) – Lietuvos partizanas, Lietuvos laisvės armijos Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Vidmanto kuopos Kaributo būrio vadas.

Kryžius Jokūbave 1948 m. žuvusiems partizanams atminti (skulpt. V. Vaičiūnas, pastatė J. Mickus, 2004 m.)

1941-1944 m. dirbo Valstybės policijos Plungės skyriaus viršininku. Nuo 1944 m. Lietuvos laisvės armijos narys. 1947 m. birželio mėn. paskirtas Kardo rinktinės Skirmanto kuopos Lenkimų būrio (veikė Lenkimų, Margininkų, Juodeikių, Večių kaimų apylinkėse), vėliau – Gargždų valsčiuje veikusio Vidmanto kuopos Kaributo būrio vadas.

Žuvo 1948 m. spalio 19 d. ankstų rytą Jokūbavo kaimo rytiniame pakraštyje, prie partizanų rėmėjo ir ryšininko Jono Jokšo sodybos, kartu su būrio partizanais Petru Benečiu-Algiu ir Kazimieru Jašinsku-Krivaičiu patekęs į Kretingos stribų ir enkavedistų surengtą pasalą.


Vardas įamžintas 1992 m. Kardo rinktinės partizanų atminimui skirtame paminkle Kretingos senosiose kapinėse (architektas Edmundas Giedrimas) ir 2004 m. Jokūbavo bažnyčios šventoriuje pastatytame atminimo kryžiuje (skulptorius Virgilijus Vaičiūnas).

Šaltiniai redaguoti

  • Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 3, b. 1243, l. 288, 300.
  • Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų departamento 1998 m. kovo 6 d. archyvinė pažyma, l. 5.
  • Dalia Kuodytė. Žemaičių apygarda Kardo (Kardų) rinktinė. – Laisvės kovų archyvas, t. 7. Kaunas, 1993, p. 5.