Karolis Jovaišas (g. 1946 m. rugpjūčio 18 d. Raseinių rajonas) – teisininkas, kriminologas, teisėtyrininkas teoretikas, penalistas, konstitucinės teisės specialistas, pirmojo Lietuvos Respublikos Konstitucijos komentaro bendraautoris ir atsakingasis redaktorius, dalykinių teisės žurnalų redaktorius.

Biografija redaguoti

1962 m. baigė Raseinių vidurinę mokyklą, 1972 m. – teisės studijas Vilniaus universiteto Teisės fakultete, įgijo teisininko kvalifikaciją. 1982 m. Visasąjunginiame nusikalstamumo priežasčių tyrimo ir prevencinių priemonių rengimo institute (Maskva, Rusija) baigė aspirantūrą, apgynė teisės mokslų kandidato disertaciją, teisės mokslų kandidatas (laipsnis Lietuvoje buvo nostrifikuotas į socialinių mokslų daktaro laipsnį). 1993 m. Visasąjunginiame nusikalstamumo priežasčių tyrimo ir prevencinių priemonių rengimo institute apgynė teisės mokslų daktaro disertaciją, teisės mokslų daktaras (atitinka habilituoto daktaro laipsnį).

Nuo 1972 iki 1983 m. tardytojas, prokuroras, valstybės institucijų juriskonsultas. Nuo 1983 m. iki 1992 m. dirbo mokslinį darbą Teismo ekspertizės, Teisinės informacijos departamente[1], nuo 1990 m. – Teisės institute; Teisės instituto Kriminologinių tyrimų skyriaus vyresnysis mokslinis bendradarbis, iki 2003 m. rugsėjo mėn. Teisės instituto žurnalo „Teisės problemos" vyriausiasis redaktorius. Specializuoto teisės žurnalo „Verslo ir komercinė teisė" vyriausiasis redaktorius[2].

Įvairių teisėkūros bei kriminologinių tyrimų bei darbo grupių narys. Nuo 2006 m. lapkričio 10 d. darbo grupės teisės aktų ir jų projektų antikorupcinio bei kriminologinio vertinimo sistemai tobulinti ir jos veiksmingumui didinti narys[3], nuo 2000 m. kovo 22 d. darbo grupės Baudžiamojo kodekso projektui tobulinti narys[4]

Darbai redaguoti

Monografijos, knygos, knygų žurnaliniai variantai
 • Baudžiamųjų įstatymų komentaras (nusikaltimai nuosavybei, valstybės tarnybai, teisingumui, ūkininkavimo tvarkai, finansams; kartu su Jonu Misiūnu), „Verslo ir komercinė teisė“. 1999 m. Nr. 4-5 (298)
 • Lietuvos Respublikos Konstitucijos komentaras 1 dalis. ats. redaktorius. (kartu su Genovaite Dambrauskiene ir kt.) Vilnius, Teisės institutas, 2000 m. (502)
 • Lietuvos Respublikos Konstitucijos komentaras 2 dalis. Vilnius, Teisės institutas, 2002 m. (216)
 • Žmogaus teisių katekizmas. Vilnius, Teisės institutas, K. Jovaišo personalinė įmonė, 2006 m. (218)
 • Juridinės konsultacijos šeimos ir paveldėjimo klausimais. (kartu su Garmu, V. Gaiveniu ir A. Valiuliu), „Verslo ir komercinė teisė“. 2006 m. Nr. 4 (188)
 • Juridinės konsultacijos sandorių ir prievolių teisės klausimais. (kartu su V. Gaiveniu ir A. Valiuliu), „Verslo ir komercinė teisė“. 2006 m. Nr. 5 (176)
 • Liudijimų, sutarčių, kitų teisinių dokumentų pavyzdžiai. (kartu su V. Gaiveniu ir A. Valiuliu), „Verslo ir komercinė teisė“. 2002 m. Nr. 1 (215)
 • Akcinių bendrovių įstatymo komentaras. Akcinės bendrovės steigimo sutarties, įstatų ir valdymo organų darbo reglamentų pavyzdžiai. Teisės aktai, reglamentuojantys akcinių bendrovių veiklą, „Verslo ir komercinė teisė“. 2001 m. Nr. 4-6 (942). Ats. redaktorius ir sudarytojas
 • Viešųjų pirkimų įstatymo komentaras. Teisės aktai, reglamentuojantys viešuosius pirkimus, „Verslo ir komercinė teisė“. 2004 m. Nr. 4-5 (373). Ats. redaktorius ir sudarytojas.
 • Didžioji darbo įstatymų knyga (kartu su G. Dambrauskiene), „Verslo ir komercinė teisė“. 2003 m. Nr. 2-3 (612). Ats. redaktorius ir sudarytojas
 • Susistemintas teisės aktų rinkinys privalomojo ir savanoriškojo socialinio draudimo klausimais (kartu su L. Palšmitiene), „Verslo ir komercinė teisė“. 2001 m. Nr. 1-3 (712). Ats. redaktorius ir sudarytojas.
 • Susistemintas teisės aktų rinkinys bankų veiklos ir piniginių atsiskaitymų klausimais, „Verslo ir komercinė teisė“. 1996 m. Nr. 4-6 (641). Ats. redaktorius ir sudarytojas.
 • Įmonių bankroto įstatymo ir įmonių restruktūrizavimo įstatymo komentarai. Susistemintų teisės aktų rinkinys įmonių bankroto ir įmonių restruktūrizavimo klausimais (kartu su J. Bivainiu), „Verslo ir komercinė teisė“. 2002 m. Nr. 2-3 (482). Ats. redaktorius ir sudarytojas
 • Susistemintas teisės aktų rinkinys prekių importo, eksporto ir tranzito klausimais, „Verslo ir komercinė teisė“. 1998 m. Nr. 4-6. 1-2 dalys (1501). Ats. redaktorius ir sudarytojas.
Straipsniai
 • Laisvės fenomenas: problemos ir paradoksai, „Teisės problemos", 2008 Nr. 2 [ISSN 1392–1592] p. 24-84.
 • Laisvė: tradicinio požiūrio netradicinė interpretacija, „Teisės problemos", 2007 Nr. 4 [ISSN 1392–1592] p. 29-84.
 • Žodžio laisvė: problemos ir paradoksai, „Teisės problemos", 2007 Nr. 3 [ISSN 1392–1592] p. 5-42.
 • Atpildo teisingumas: problemos ir paradoksai, „Teisės problemos", 2007 Nr. 2 [ISSN 1392–1592] p. 55-102.
 • Žmonių lygybė: problemos ir paradoksai, „Teisės problemos", 2007 Nr. 1 [ISSN 1392–1592] p. 5-33.
 • Nuosavybės teisinis režimas, „Teisės problemos", 2006 Nr. 3 [ISSN 1392–1592] p. 60-86.
 • Nuosavybės teisės apribojimas žmogaus teisių apsaugos kontekste, „Teisės problemos", 2005 Nr. 3 [ISSN 1392–1592] p. 5-24.
 • Autorių teisių apsauga ir gynimas, „Teisės problemos", 2005, Nr. 4 [ISSN 1392–1592].
 • Žmogaus būsto neliečiamumo teisinis režimas, „Teisės problemos", 2005, Nr. 2 [ISSN 1392–1592] p. 40-60.
 • Žmogaus teisės Lietuvoje. –Vilnius, 2005. 359 p. [9955-9821-2-8 ISBN] Human rights in Lithuania. – Vilnius, 2005. 407 p. [9955-9821-3-6 ISBN]. [autorių kolektyvas]
 • Žmogaus garbė ir orumas: interpretavimo ir gynimo problemos, „Teisės problemos“. 2004 m. Nr. 1(43).
 • Informacijos apie privatų žmogaus gyvenimą rinkimo teisėtumo kriterijai, „Teisės problemos“. 2004 m. Nr. 2(44).
 • Būtinosios ginties identifikavimas, „Teisės problemos“. 2003 m. Nr. 3(41).
 • „Teisės problemos“: žurnalas Lietuvos teisėje ir Lietuvos teisė žurnale, „Teisės problemos“. 2003 m. Nr. 2(40).
 • Baudžiamųjų kodeksų lyginamoji analizė ir baudžiamųjų įstatymų taikymas (kartu su J. Misiūnu), „Teisės problemos“. 2002 m. Nr. 1-2(5-11).
 • Naujasis (2000 m.) ir senasis (1961 m.) Baudžiamieji kodeksai (lyginamoji analizė), „Teisės problemos“. 2002 m. Nr. 1-2 (287)
 • Konstitucijos V skirsnio "Seimas" 67-76 straipsnių komentaras, „Teisės problemos“. 2001 m. Nr. 3(33).
 • Konstitucijos V skirsnio "Seimas" 55-66 straipsnių komentaras, „Teisės problemos“. 2001 m. Nr. 1(31).
 • Konstitucijos I skirsnio "Lietuvos valstybė" 1-8 straipsnių komentaras, „Teisės problemos“. 2000 m. Nr. 1(27).
 • Bendrininkavimo formos: reglamentavimo ir įrodinėjimo problemos, „Teisės problemos“. 1998 m. Nr. 3-4(21-22).
 • Nusikaltimai finansams // Atsakomybė už finansinius nusikaltimus. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros leidinys. – Vilnius, 1998 m. (kartu su J. Misiūnu).
 • Bendrininkavimo formos: reglamentavimo ir įrodinėjimo problemos, „Teisės problemos“.1998 m. Nr. 3-4(51-64).
 • Lietuvos Respublikos Konstitucijos II skirsnio „Žmogus ir valstybė“ komentaras. Konstitucijoje įtvirtintų žmogaus teisių sisteminė analizė (įvadas), „Teisės problemos“.1999 m. Nr. 1-2(11-24).
 • Lietuvos Respublikos Konstitucijos II skirsnio „Žmogus ir valstybė“ 22 straipsnio komentaras, „Teisės problemos“.1999 m. Nr. 1-2(65-72).
 • Lietuvos Respublikos Konstitucijos II skirsnio „Žmogus ir valstybė“ 23 straipsnio komentaras, „Teisės problemos“.1999 m. Nr. 1-2(73-85).
 • Lietuvos Respublikos Konstitucijos II skirsnio „Žmogus ir valstybė“ 24 straipsnio komentaras, „Teisės problemos“.1999 m. Nr. 1-2(87-91).
 • Lietuvos Respublikos Konstitucijos II skirsnio „Žmogus ir valstybė“ 26 straipsnio komentaras, „Teisės problemos“.1999 m. Nr. 1-2(103–108).
 • Lietuvos Respublikos Konstitucijos II skirsnio „Žmogus ir valstybė“ 27 straipsnio komentaras, „Teisės problemos“.1999 m. Nr. 1-2(109–110).
 • Lietuvos Respublikos Konstitucijos II skirsnio „Žmogus ir valstybė“ 28 straipsnio komentaras, „Teisės problemos“.1999 m. Nr. 1-2(111–114).
 • Lietuvos Respublikos Konstitucijos II skirsnio „Žmogus ir valstybė“ 30 straipsnio komentaras, „Teisės problemos“.1999 m. Nr. 1-2(121–132).
 • Lietuvos Respublikos Konstitucijos II skirsnio „Žmogus ir valstybė“ 37 straipsnio komentaras, „Teisės problemos“.1999 m. Nr. 1-2(193–197).
 • Baudžiamųjų įstatymų komentaras, „Verslo ir komercinė teisė“. 1999 m. Nr. 4-5(298)(kartu su J. Misiūnu).
 • Nusikaltimai ūkininkavimo tvarkai, „Teisės problemos“. 1998 m. Nr. 1(19).
 • Paskolos, turto įkeitimo, laidavimo bei garantijos sutartys ir susitarimas dėl rankpinigių, „Teisės problemos“. 1997 m. Nr. 4(18).
 • Nusikaltimai ūkininkavimo tvarkai (straipsnių komentaras), „Teisės problemos“. 1997 m. Nr. 3(17).
 • Nusikaltimai prieš asmenį BK projekte: įstatymų išbaigtumo problema, „Teisės problemos“. 1997 m. Nr. 2(16).
 • Nusikaltimai asmens gyvybei, sveikatai, laisvei ir orumui, „Teisės problemos“. 1997 m. Nr. 2(16).
 • Mirties bausmė: teisėtas atpildas ar valstybės sankcionuota žmogžudystė?, „Teisės problemos“. 1997 m. Nr. 1(15).
 • Baudžiamojo kodekso projektas: ketinimai ir realijos, „Teisės problemos“. 1996 m. Nr. 4(14).
 • Nusikaltimai finansams, „Teisės problemos“. 1996 m. Nr. 3(13).
 • Nusikaltimai finansams: įstatymų reformos kaštai (kartu su J. Misiūnu), „Teisės problemos“. 1996 m. Nr. 2(12).
 • Nusikaltimai valstybės tarnybai: įstatymų reformos fiasko (kartu su J. Misiūnu), „Teisės problemos“. 1996 m. Nr. 1(11).
 • Nusikaltimai valstybės tarnybai (Bendrieji nuostatai), „Teisės problemos“. 1996 m. Nr. 1(11).
 • Nusikaltimai nuosavybei: taisytina įstatymų konstrukcija (kartu su J. Misiūnu), „Teisės problemos“. 1995 m. Nr. 3(9).
 • Ekonominiai nusikaltimai ir jų prevencijos Lietuvos kryptys (kartu su A. Dapšiu). Nusikalstamumo prevencija ir baudžiamoji politika į rinkos ekonomiką: VII Baltijos šalių kriminologų simpoziumas. Vilnius, 1995 m. p. 91-94.
 • Nusikaltimai nuosavybei (komentaras), „Teisės problemos“. 1995 m. Nr. 3 (20-70).
 • Nusikaltimai nuosavybei: taisytina įstatymų konstrukcija (kartu J. Misiūnu), „Teisės problemos“. 1995 m. Nr. 2 (64-86).
 • Nusikaltimai teisingumu i(komentaras), „Teisės problemos“. 1995 m. Nr. 2(64-86)
 • Naujas Baudžiamasis kodeksas: seno ir naujo hibridas (kartu J. Misiūnu), „Teisės problemos“. 1995 m. Nr. 2 (5-16)
 • Nuosavybės neliečiamumo problema, „Teisės problemos“. 1993 m. Nr. 2 (5-8)
 • Rangos sutartis (kartu V. Staskoniu), „Verslas ir teisė“. 1992 m. Nr.2 (106–114)
 • Baudžiamasis procesas: requiem Vyšinskio doktrinoms. „Lietuvos aidas“ 1992 m. (7)
 • Baudžiamojo proceso kodeksas: problemos ir sprendimai (1). Teisės apžvalga. 1991 m. Nr. 1 (9-11)
 • Baudžiamojo proceso kodeksas: problemos ir sprendimai (2). Teisės apžvalga. 1991 m. Nr. 2 (8-12)
 • Baudžiamojo proceso kodeksas: problemos ir sprendimai (3). Teisės apžvalga. 1990 m. Nr. 4 (3-7)
 • Kelias į vienybę: lozungai ir prielaidos. Teisės apžvalga. 1990 m. Nr. 2 (45-49)
 • Prisiekusiųjų teismo veiklos reglamentavimo problemos. Lietuvos respublikos baudžiamųjų įstatymų reforma: Respubl. mokls. konf. pranešimų tezės (1990 m. spalio 30-31 d). Vilnius: Vilniaus u – tas. 1990 m. (26-27)
 • Sukčiavimų viktimologinis aspektas (1). Socialistinė teisė. 1989 m. Nr. 3 (12-17)
 • Sukčiavimų viktimologinis aspektas (2). Socialistinė teisė. 1989 m. Nr. 4 (5-9)
 • Sukčiavimų viktimologinis aspektas (3). Teisės apžvalga. 1990 m. Nr. 1 (15-20)
 • Išžaginimų viktimologinis aspektas. Socialistinė teisė. 1988 m. Nr. 2 (26-33)
 • Kai kurios kriminalinės bausmės skyrimo socialistinio turto grobstytojams problemos.
 • Socialistinė teisė. 1988 m. Nr. 1 (35-40)
 • Kovos su grobimais organizavimas ir planavimas respublikos rajone (kartu su S. Kuklianskiu, A. Urmonu). Socialistinė teisė. 1981 m. Nr. 1 (27-32)
 • Некоторые вопросы совершенствования уголовного законодательсва. Проблемы
 • совершенствования гражданского и уголовно-правового законодательсва в свете
 • решений XXV съезда КПСС и новой Конституции СССР 400-летию Вильнюсского университета. 1979 г. (21-23) (совместно с Куклянскисом С.)
 • Общественное мнение и дифференциация правовой пропаганды и правового воспитания граждан. Актуальные проблемы развития научных исследований молодых ученых и специалистов Вильнюсского университета, 22 октября 1980 г. 1980 г. (63-65).
 • Система мер предупреждения хищений социалистического имущесва на промышленных предприятиях. Вопросы борьбы с преступностью и судебной экспертизы. Сб. науч. работ. НИИСЭ. 1980 г. Вып. 6.(266–275).
 • Промышленное предприятия как субъект предупреждения хищений социалистического имущесва. Вопросы судебной экспертизы и криминологии: Информационные материалы. НИИСЭ. 1980 г. Вып. 15 (121–130).
 • Совершенствование уголовного и уголовно-процессуального законодательсва о борьбе с преступностью несовершеннолетних. Проблемы соцологии уголовного права. Сб. науч. трудов. М. 1982 г. (59-65) (совместно с Куклянскисом С.).
 • Личность расхитителя и борьба с хищениями социалистического имущесва: Методические рекомендации. Вильнюс: НИИСЭ. 1982г. (65).
 • Воспитание правильной позиции личности. Вильнюс. Минтис. 1982 г. (60-65) (совместно с Куклянскисом С.).
 • Методические рекомендации по планированию и реализации мер профилактики хищений социалистического имущесва на промышленных предприятиях. Вильнюс: НИИСЭ. 1984 г. (46).
 • Вопросы совершенствования мер по обеспечению сохранности социалистического имущесва. Вопросы борьбы с преступностью. М. 1984 г. Вып. 36. (34-38) (совместно с Куклянскисом С.).
 • Некоторые аспекты социальной обусловенности краж социалистического имущесва, совершаемых лицами молодого бозраста. Молодёжь в общественных отношениях развитого социализма. Ч. 1: Тез. конф., Тарту-Кяэрику, май. 1984г. Тарту, 1984 г. (176–177) (совместно с Куклянскисом С.).
 • Совершенствование предупреждения хищений социалистического имущесва при рассмотрении в судах уголовных дел: Методические рекомендации. Вильнюс: НИИСЭ. 1986 г. (27).
 • Проблема назначения наказания расхитителям-долыностным лицам. Внедрение науки и техники в практику борьбы с преступностью: Тер. республ. науч. конф. Вильнюс: НИИСЭ. 1986 г. (467–469).
 • Роль советов профилактики в трудовых коллективах по выявлению правонарушений. Вопросы борьбы с преступностью и судебной экспертизы. Сб. науч. работ. Вильнюс: НИИСЭ. 1989 г. Вып. 2. (97-105).

Šaltiniai redaguoti

 1. Vytautas Andriulis, Aldona Bentkuvienė. Teisės instituto mokslininkų darbų bibliografija. LR teisingumo ministerija, Teisės institutas, 2002, Vilnius, 149 psl.
 2. Biografija[neveikianti nuoroda] (Teisės instituto tinklalapis)
 3. LRS 2006-11-10 Seimo valdyba
 4. LRS valdyba, 2000 m. kovo22 d. Nr. 1966