Vykintas Vaitkevičius

Vykintas Vaitkevičius
Vykintas Vaitkevičius
Gimė 1974 m. spalio 4 d. (49 metai)
Kaunas
Tėvas Alvydas Vaitkevičius
Motina Marija Vaitkevičienė
Sutuoktinis (-ė) Daiva Vaitkevičienė
Veikla archeologas
Organizacijos Klaipėdos universitetas
Pareigos vyriausiasis mokslo darbuotojas, profesorius
Išsilavinimas humanitarinių mokslų daktaras
Alma mater Vilniaus universitetas
Žymūs apdovanojimai

Jono Basanavičiaus premija

Vykintas Vaitkevičius (1974 m. spalio 4 d. Kaune) – žygeivis, archeologas, humanitarinių mokslų daktaras, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas.

Biografija redaguoti

1992 m. baigė Kauno 4-ąją vidurinę mokyklą, 1996 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete baigė bakalauro, 1998 m. – magistro studijas. 2000 m. eksternu apgynė humanitarinių mokslų istorijos krypties daktaro disertaciją „Senosios Lietuvos šventvietės (sisteminis aspektas)“. 2001 m. stažavosi Stokholme (Švedija), 2002 m. Kylyje (Vokietija), 2003 m. Varšuvoje (Lenkija), 2004 m. Rygoje (Latvija), 2005 m. Minske (Baltarusija).

19921994 m. Lietuvos Respublikos kultūros paveldo inspekcijos Archeologijos skyriaus inspektorius. 19952005 m. Lietuvos istorijos instituto Archeologijos skyriaus mokslo darbuotojas. Nuo 2006 m. Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo darbuotojas. 2010–2020 m. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto projektų vadovas, Muzeologijos katedros docentas, profesorius.

2001–2002 m. Valstybinės paminklosaugos komisijos Archeologijos pakomisės narys; 2004–2016 m. Lietuvos archeologijos draugijos Tarybos narys (2012–2016 m. – Tarybos pirmininkas); 2005–2009 m. Nekilnojamo kultūros paveldo vertinimo tarybos prie Kultūros paveldo departamento narys; 2011–2015 m. Valstybinės paveldosaugos komisijos narys; 2013–2016 m. Lietuvos skaitmeninimo tarybos narys. Nuo 2010 m. Kultūrinių ir dvasinių vertybių, esančių saugomose teritorijose specialistų grupės (CSVPA) narys. Nuo 2020 m. Sengirės sukūrimo ir išsaugojimo fondo ambasadorius.

Leidinių „Lietuvos archeologija“ (2006-2019 m.), „Būdas“ (nuo 2009 m.), „Tautosakos darbai" (2015-2022 m.) redkolegijos narys.

Vienas iš Prigimtinės kultūros instituto steigėjų ir seminarų rengėjų; vienas iš „Vykinto kelių“ – iš Baltų kultūros kelio iniciatyvos išaugusios mažosios bendrijos steigėjų, kelionių po Lietuvą sumanytojas ir vadovas.

Mokslinė veikla redaguoti

Nuo 1991 m. archeologinių ekspedicijų dalyvis ir vadovas: 1991–1993 m. Marvelėje (plokštinis kapinynas), 1994–1995 m. – Mošoje (pilkapiai), 1996 m. – Kalniškiuose ir Žėronyse (plokštiniai kapinynai), 1997 m. – Šeimyniškėliuose (senovės kulto vieta), 1998 m. – Pakalniuose (pilkapiai), 1999 m. – Pakalniuose ir Skersabaliuose (pilkapiai), 2000 m. – Pilviškėse ir Santakoje (pilkapiai ir senovės gyvenvietė), 2001–2003 m. – Santakoje (pilkapiai), 2004 m. – Plikiškėse ir Izabelinoje (pilkapiai, dvarvietė, lobio radimvietė), 2005 m. – Plikiškėse (senovės žemdirbystės vieta), 2009 m. – Gudulinėje (senovės kulto vieta), 2010 m. – Daugėliškių miške (Lietuvos partizanų bunkeris), 2012 m. – Šliktinėje (paaukotų dirbinių lobių radimvietė), 2012 m. – Bedugnėje (plokštinis kapinynas), 2013 m. – Pagrendos miške (Lietuvos partizanų bunkeris), 2014–2016 m. Daugėlaičiuose (senovės gyvenvietė), 2006–2016, 2018 m. – Bajoruose (plokštinis kapinynas), 2019 m. – Raguvos miške (Lietuvos partizanų bunkeriai), 2020 m. – Padievaityje (šventvietė), 2021 m. – Rešketėnuose (šventvietė).

Nuo 1990 m. kompleksinių ekspedicijų dalyvis ir vadovas: 1990 m. Dauguose, 1991 m. Batakiuose, 1992 m. Linkmenyse, 1993 m. Kretingoje, Barstyčiuose, 1994 m. Alsėdžiuose, 1995 m. Senajame Daugėliškyje, 1996 m. Šarnelėje, Dieveniškėse, 1997 m. Vilniaus, Jonavos rajonuose, 1998–2006 m. įvairiose Rytų Lietuvos vietovėse, 2006 m. Neries aukštupyje Baltarusijoje, 2007 m. Neries pakrantėse nuo ištakų iki žiočių, 2008 m. įvairiose Vakarų Lietuvos vietovėse, 2009 m. įvairiose Šiaurės Lietuvos vietovėse, 2010–2011 m. Gervėčių krašte, Baltarusijoje, 2012–2016 m. – Balandiškyje, Radviliškio r., 2015–2018 m. įvairiose Šiaurės Lietuvos vietovėse, 2020 m. – Musteikoje, 2021–2022 m. įvairiose Pietų Lietuvos vietovėse.

Tiriamos baltų šventvietės, laidojimo paminklai, kraštovaizdis. Nuo 2011 m. dėmesys telkiamas į lietuvių prigimtinės kultūros reiškinius, atliekami lietuvių kovos už laisvę tyrimai.

1994–2022 m. mokslinėse konferencijose ir seminaruose perskaityta 123 pranešimai.

Bibliografija redaguoti

Vykinto Vaitkevičiaus monografijos, studijos, žinynai, pažintiniai ir redaguoti leidiniai:

 
Neries ekspedicijos akimirka (2007)
 • Senosios Lietuvos šventvietės. Žemaitija. Vilnius: Diemedis, 1998. – 743 p. ISBN 9986-23-037-3
 • Ar tikrai Raigardas prasmego? Kompleksinių tyrimų duomenys. [Su bendraautoriais]. Vilnius: VDA leidykla, 2001. ISBN 9986-571-65-0
 • Alkai: baltų šventviečių studija. Vilnius: Diemedis, 2003. – 320 p. ISBN 9986-23-113-2
 • Studies into the Balts’ Sacred Places (British Archaeological Reports. International Series vol. 1228). Oxford: J. & E. Hedges Ltd, 2004. – 124 p. ISBN 1-84171-356-2
 • Merkinės istorijos bruožai. [Su bendraautoriais]. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2004. ISBN 9986-780-57-8
 • Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija. Vilnius: Diemedis, 2006. – 784 p. ISBN 9986-23-132-9.
 • Lietuva. 101 įdomiausia vieta. [Bendraautorius Valentinas Baltrūnas]. Vilnius: Alma littera, 2008. ISBN 9789955381570
 • Lietuva. Kelių atlasas. [Spec. redaktorius]. Vilnius: Alma littera, 2010. – 430 p. ISBN 978-9955-38-662-9
   
  Bajorų archeologinės ekspedicijos dalyviai (2009)
 • Neris. 2007 metų ekspedicija. Pirma knyga. Vilnius: Mintis, 2010. – 336 p. ISBN 978-5417-00-999-0
 • Lietuva. 101 legendinė vieta. [Bendraautorė Daiva Vaitkevičienė]. Vilnius: Alma littera, 2011. ISBN 9789955389200
 • Didžioji knyga apie Lietuvą. [Sudarytojas]. Vilnius: Alma littera, 2011. – 316 p. ISBN 978-609-01-0145-2
 • Archaeology, Religion, and Folklore in the Baltic Sea Region (Archaeologia Baltica / 15). [Sudarytojas kartu su D. Vaitkevičiene]. Klaipėda University Press, 2011. – 161 p. ISSN 1392-5520
 • Neris. 2007 metų ekspedicija. Antra knyga. Vilnius: Mintis, 2012. – 324 p. ISBN 978-5-417-01038-5
 • Gervėčių Lietuva. [Su bendraautoriais]. Vilnius: R. Paknio leidykla, 2013. – 256 p. ISBN 978-9955-736-52-3
 • Neris. 2007 metų ekspedicija. Trečia knyga. Vilnius: Mintis, 2013. – 240 p. ISBN 978-5-417-01070-5
 • Neris. 2007 metų ekspedicija. Ketvirta knyga. Vilnius: Mintis, 2014. – 312 p. ISBN 978-5-417-01086-6
 • Senosios Lietuvos šventvietės. Joniškio rajonas. Šiauliai: Lucilijus, 2016. – 190 p. ISBN 978-9955-32-342-6
 • Laisvės ir Tėvynės ginti: 1918–1920 m. Pumpėnų valsčiaus savanoriai. [Bendraautorius Algimantas Stalilionis]. Vilnius: Petro ofsetas, 2017. – 429 p. ISBN 978-609-420-577-4
 • Partizanų bunkeris Daugėliškių miške: kompleksinių tyrimų studija ir šaltiniai. [Bendraautoriai Aistė Petrauskienė ir Gediminas Petrauskas]. Vilnius: Petro ofsetas; Raseinių krašto istorijos muziejus, 2017. – 247 p. ISBN 978-609-420-583-5
 • Keliai į 1949 m. Lietuvos partizanų vadų susitikimą. Vilnius: Petro ofsetas, 2018. – 59 p. ISBN 978-609-420-607-8
 • Senosios Lietuvos šventvietės. Pakruojo rajonas. Šiauliai: Liucijus, 2018. – 240 p. ISBN 978-9955-32-446-1
 • Lietuvos partizanų valstybė. Istorija iš pirmų lūpų. [Bendraautorė Aistė Petrauskienė]. Vilnius: Alma Littera, 2019. – 231 p. ISBN 978-609-01-3947-9
 • Lietuva. 101 įdomiausia vieta. [Bendraautorius Valentinas Baltrūnas]. Vilnius: Alma littera, 2021. – 311 p. (2 pataisytas ir papildytas leid.). ISBN 978-609-01-4862-4
 • Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Taryba: nariai, jų veikla ir diskusijos. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2021. – 243 p. (Atspausta iš Acta Historica Universitatis Klaipedensis, 2020, t. XL). ISBN 978-609-481-111-1
 • Atrasti praeitį, išsaugoti ateičiai. Straipsniai, skirti Gintauto Zabielos 60-mečiui = Discovering the Past. Preserving for the Future. Essays on the Occasion on Gintautas Zabiela’s 60th Birthday. [Sudarytojas kartu su A. Bliujiene]. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2022. – 338 p. ISBN 978-609-481-141-8
 • Dainavos žemės šventvietės. Varėnos rajonas ir Druskininkų savivaldybė. Merkinė: Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija, 2022. – 311 p. ISBN 978-9986-553-15-1
 • Baltų šventvietės. Prie Lietuvos saugomų teritorijų ištakų. Kaunas: Lututė, 2023. – 239 p. ISBN 978-9955-37-241-7

Įvertinimas redaguoti

 
Balandiškio akademinio jaunimo stovyklos akimirka (2015)
 • 2006 m. – muzikos įrašų leidyklos „Dangus“ apdovanojimas „Baltoji gimtis“
 • 2008 m. – Lietuvos archeologijos draugijos apdovanojimas „Metų archeologas“
 • 2011 m. – Jono Basanavičiaus premija už kompleksinius Lietuvos ir lietuvių etninių žemių tyrinėjimus, paveldo vertybių paiešką ir kovą už jų išsaugojimą, taip pat lituanistinių šaltinių skaitmeninimą ir viešąją mokslinių tyrimų sklaidą;
 • 2012 m. – Klaipėdos universiteto mokslo premija;
 • 2014 m. – Kaišiadorių r. savivaldybės kultūros premija;
 • 2015 m. – Tautosakos medaus premija;
 • 2019 m. – Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“.

Nuorodos redaguoti