Jono Basanavičiaus premija

Valstybinė Jono Basanavičiaus premija – premija, LR kultūros ministerijos įsteigta 1992 m., pavadinta tautos patriarcho Jono Basanavičiaus vardu.

2017 m. ji įgijo nacionalinės premijos statusą.

Premija redaguoti

Premija skiriama kasmet Lietuvoje ir užsienyje gyvenantiems lietuviams už reikšmingiausius paskutiniųjų 5 metų darbus, susijusius su etninės kultūros tradicijų plėtojimu, puoselėjimu, tyrinėjimu, bei kūrybinę ir mokslinę etninės kultūros veiklą.[1]

J. Basanavičiaus premija skiriama kasmet iki lapkričio 15 dienos, įteikiama lapkričio 23-ąją – J. Basanavičiaus gimimo dieną. Premiją Kultūros ministro teikimu, pritarus Lietuvos kultūros ir meno tarybai, skiria LR Vyriausybė. Premijos dydis – 800 BSI.[2] Kartu su premija įteikiami premijos laureato ženklelis ir diplomas.[3]

Laureatai redaguoti

Šaltiniai redaguoti

  1. Irena SeliukaitėJono Basanavičiaus premija. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. II (Arktis-Beketas). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002. 690 psl.
  2. Basanavičiaus premija
  3. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=305192

Nuorodos redaguoti