Ugniasienė (angl. firewall; vok. Brandwand, Brandmauer, Feuermauer) – pasyvi priešgaisrinė priemonė, ugniai atspari siena, dalinanti pastatą į atskiras dalis. Sienos konstrukcija ir kokybė turi būti tokia, kad vienoje ugniasienės pusėje kilus gaisrui ugnis negalėtų persimesti į kitą pusę.

Savybės redaguoti

  • Ugniasienė turi būti atspari ugniai. Atsparumas ugniai paprastai užtikrinamas ugniasienę statant iš ugniai atsparių medžiagų – ugniai atsparių plytų, betono ar betono blokų.
  • Ugniasienė paprastai kerta visą pastatą skersai, taip pat numatytame aukštyje kerta ir stogą. Virš jo kyšanti ugniasienės dalis paprastai dengiama skarda, kad palei ugniasienės mūrą į pastato vidų nesiskverbtų vanduo.
  • Ugniasienė turi būti tokia tvirta, kad, griūnant vienoje ugniasienės pusėje esančiai pastato daliai, ugniasienė nesuirtų, o kitoje ugniasienės pusėje esanti pastato dalis liktų nepažeista.
  • Ugniasienėje esantys kanalai (elektros tinklo, telefono ar kompiuterių tinklo kabelių, vandentiekio ar dujų vamzdžiai ir kt.) ir angos (durys, langeliai) turi būti tokios konstrukcijos, kad mechaniškai nesilpnintų ugniasienės ir nepraleistų degimo į kitą pusę.
  • Ugniesienėje gali būti durys, bet jos turi būti atsparios degimui.

Ne pastatų ugniasienės redaguoti

Ugniasienės naudojamos ne tik pastatuose, bet lėktuvuose, automobiliuose. Pavyzdžiui, serijinį automobilį perdarant į ralio automobilį įrengiama metalinė ugniasienė, atskirianti degalų baką nuo automobilio salono. Avarijos metu degantys degalai neturi patekti į saloną, kad neimtų degti vidus ir neapdegtų ekipažas. Serijiniuose automobiliuose ugniasienės skiria variklį ir saloną.

Nuorodos redaguoti

Iliustracijos