Straipsnio tekstas ar jo dalis yra teisės akto ar jo fragmento kopija, kurią dar reikia pritaikyti Vikipedijai.
Pritaikykite pateiktą medžiagą Vikipedijai – perrašykite enciklopediniu stiliumi, apibendrinkite ar pan. Galite pateikti pasiūlymų diskusijose.

Pastatasstogu apdengtas statinys, kuriame yra vienas ar daugiau kambarių arba kitų patalpų, išdėstytų tarp sienų ir pertvarų, ir naudojamų žmonėms gyventi arba kokiai nors veiklai.[1]

Du gyvenamieji pastatai – studentų bendrabučiai Vilniuje, Saulėtekyje
Negyvenamasis administracinės paskirties pastatas – Kauno rotušė

Pagal 2016 m. spalio 27 d. patvirtintą Lietuvos statybos techninį reglamentą STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ pastatai skirstomi į gyvenamuosius pastatus ir negyvenamuosius pastatus pagal paskirtį, kuriai naudojamas visas pastatas arba didžiausioji jo dalis.[2] Savo ruožtu, gyvenamieji pastatai skirstomi į vieno buto (skirti gyventi vienai šeimai), dviejų butų (skirti gyventi dviem šeimoms), trijų ir daugiau butų arba daugiabučiai (skirti gyventi trims šeimoms ir daugiau), bei gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatai.[2] Kaip pastarųjų pavyzdžiai pateikiami bendrabučiai, vaikų namai, prieglaudos, globos namai, šeimos namai, vienuolynai.[2]

Negyvenamosios paskirties pastatai pagal tą patį standartą skirstomi į:[2]

 • viešbučių paskirties pastatus, kurie apibrėžiami kaip trumpalaikio apgyvendinimo pastatai (viešbučiai, moteliai, svečių namai)
 • administracinės paskirties pastatus, kurie apibrėžiami kaip pastatai administraciniams tikslams (bankai, paštas, valstybės ir savivaldybės įstaigos, ambasados, teismai, kiti įstaigų ir organizacijų administraciniai pastatai)
 • prekybos paskirties pastatus, kurie apibrėžiami kaip pastatai, skirti didmeninei ir mažmeninei prekybai (parduotuvės, degalinių operatorinės su prekybos sale, vaistinės, knygynai, prekybos paviljonai ir kiti pastatai)
 • paslaugų paskirties pastatus, kurie apibrėžiami kaip pastatai, skirti paslaugoms teikti (tarp jų buities) ir buitiniam aptarnavimui (pirtys, grožio salonai, skalbyklos, taisyklos, remonto dirbtuvės, priėmimo − išdavimo punktai, autoservisai, plovyklos, laidojimo namai, krematoriumai ir kiti pastatai)
 • maitinimo paskirties pastatus, kurie apibrėžiami kaip pastatai, skirti žmonėms maitinti (valgyklos, restoranai, kavinės, barai ir kiti pastatai)
 • transporto paskirties pastatus, kurie apibrėžiami kaip pastatai, skirti transporto reikmėms, susiję su transportavimu (oro uosto, jūros ir upių laivyno, geležinkelio ir autobusų stočių pastatai, judėjimo postų, dispečerinių, iešmų postai, uosto terminalai, signalų perdavimo, švyturių, muitinių pastatai ir kiti pastatai)
 • garažų paskirties pastatus, kurie apibrėžiami kaip pastatai, skirti transporto priemonėms laikyti ar remontuoti (automobilių garažai, antžeminės automobilių saugyklos, elingai, geležinkelio vagonų depai, autobusų ir troleibusų garažai, orlaivių angarai, laivų ir aerostatų elingai ir panašiai)
 • gamybos, pramonės paskirties pastatus, kurie apibrėžiami kaip gamybai skirti pastatai (gamyklos, dirbtuvės, produkcijos pramonės perdirbimo įmonės, kalvės, energetikos pastatai (energetikos gavybos ir gamybos pastatai, energijos perdavimui ar skirstymui naudojami pastatai), gamybinės laboratorijos, kūrybinės dirbtuvės (išskyrus skirtas savo ar savo šeimos reikmėms ir (arba) kuriose vienu metu dirba ne daugiau kaip 5 žmonės ir nenaudojami potencialiai pavojingi įrenginiai), skerdyklos ir kita)
 • sandėliavimo paskirties pastatus, kurie apibrėžiami kaip pastatai, pagal savo tiesioginę paskirtį naudojami sandėliuoti (saugyklos, bendro naudojimo sandėliai, specialūs sandėliai, kiti pastatai, naudojami produkcijai laikyti ir saugoti)
 • kultūros paskirties pastatus, kurie apibrėžiami kaip pastatai, skirti kultūros reikmėms (kino teatrai, teatrai, kultūros namai, klubai, bibliotekos, muziejai, archyvai, parodų centrai, planetariumai, radijo ir televizijos pastatai ir kiti pastatai)
 • mokslo paskirties pastatus, kurie apibrėžiami kaip pastatai, skirti švietimo ir mokslo reikmėms (institutai ir mokslinio tyrimo įstaigos, observatorijos, meteorologijos stotys, laboratorijos (išskyrus gamybines laboratorijas), bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos, vaikų darželiai, lopšeliai ir kiti pastatai)
 • gydymo paskirties pastatus, kurie apibrėžiami kaip pastatai gydymo tikslams, t. y. pastatai, kuriuose teikiama medicininė pagalba ir priežiūra sergantiems žmonėms (ligoninės, klinikos, poliklinikos, sanatorijos, reabilitacijos centrai, specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatai, gydyklų pastatai, medicininės priežiūros įstaigų slaugos namai ir kita), veterinarijos gydyklų pastatai
 • poilsio paskirties pastatus, kurie apibrėžiami kaip pastatai, skirti poilsiui (poilsio namai, turizmo centrai, kempingų pastatai, kaimo turizmo pastatai, vasarnamiai, medžioklės nameliai ir kiti poilsio pastatai)
 • sporto paskirties pastatus, kurie apibrėžiami kaip pastatai skirti sportuoti (sporto salių, teniso kortų, baseinų, čiuožyklų, jachtklubų, šaudyklų, stadionų, maniežų ir kiti pastatai)
 • religinės paskirties pastatus, kurie apibrėžiami kaip pastatai skirti religiniams tikslams (bažnyčios, cerkvės, koplyčios, sinagogos, maldos namai, katedros ir kiti religiniams tikslams naudojami pastatai)
 • specialiosios paskirties pastatus, kurie apibrėžiami kaip pastatai skirti specialiesiems tikslams (kareivinių pastatai, kalėjimai, pataisos darbų kolonijos, tardymo izoliatoriai, policijos, priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų pastatai, slėptuvės, pasienio kontrolės punktai ir kiti pastatai)
 • pagalbinio ūkio paskirties pastatus, kurie apibrėžiami kaip sodybų ūkio pastatai, pagalbinio ūkio pastatai (tvartai, daržinės, sandėliai, garažai, vasaros virtuvės, dirbtuvės, pirtys, kietojo kuro sandėliai (malkinės) ir panašiai, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui
 • kitos (fermų) paskirties pastatus, kurie apibrėžiami kaip pastatai galvijams, gyvuliams, paukščiams auginti (kiaulidės, karvidės, arklidės, veršidės, paukštidės ir kita)
 • kitos (ūkio) paskirties pastatus, kurie apibrėžiami kaip žemės ūkiui tvarkyti skirti pastatai (svirnai, angarai, garažai ir kita)
 • kitos (šiltnamių) paskirties pastatus, kurie apibrėžiami kaip augalams auginti skirti pastatai (šiltnamiai, oranžerijos, žiemos sodai ir kita)
 • kiti (sodų) paskirties pastatus, kurie apibrėžiami kaip sodininkų bendrijose esantys pastatai (sodo namai ir kita)
 • kitos paskirties pastatus

Išnašos redaguoti

 1. „Lietuvos Respublikos statybos įstatymo pakeitimo įstatymas“, 2001 m. lapkričio 8 d., Nr. IX-583 [1]
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas„Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“, 2016 m. spalio 27 d., Nr. D1-713 [2]