Teisės mokslai – mokslai, tiriantys teisę (teisės teisės normas), teisinę sistemą, jos struktūrinius elementus, su jais susijusius visuomeninio gyvenimo, kitus tikrovės reiškinius, dėsningumus, dalykus.

Viduramžiais teisėtyra prasidėjo romėnų įstatymų tyrinėjimais bei komentavimu (nuotraukoje – glosuota Graciano dekreto ištrauka)
Vilniaus universiteto Teisės fakultetas
Mykolo Romerio universitetas
Vilniaus teisės ir verslo kolegija

Siaurąja prasme teisės mokslai yra tapatinami su teisėtyra, dar kitaip – jurisprudencija (lot. iuris prudentia). Plačiąja prasme teisės mokslai yra grupė įvairių mokslo sričių, disciplinų, t. y. mokslų (taip pat jų šakų ir pošakių), tiriančių teisinę sistemą, taip pat su ja susijusias kitas socialines sistemas, jos teisinius aspektus.

Klasifikacija

redaguoti

Pagal dalykinį pobūdį ir tyrimo objektą teisės mokslai gali būti išskiriami:

  • šakiniai: konstitucinės, baudžiamosios teisės mokslai ir t. t.
  • teoriniai istoriniai: teisės teorija, teisės istorija, teisinių teorijų istorija ir kiti.
  • specialieji (taikomieji)
  • tarpšakiniai.

Teisės mokslų skirstymas (specialiuosius teisės mokslus laikant ir išskiriant kaip savarankiškas teisės mokslų disciplinas):

Teisės mokslai Lietuvoje

redaguoti
Pagrindinis straipsnis – Teisės mokslai Lietuvoje.

Teisės mokslai Lietuvoje studijuojami ir plėtojami Vilniaus universitete, Mykolo Romerio universitete, Vytauto Didžiojo universitete, kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose. Teisės mokslų taikymo įstaigos – Teisės institutas, Lietuvos teismo ekspertizės centras (LTEC) ir kt.

Literatūra

redaguoti

Nuorodos

redaguoti