Teisės mokslai

Teisės mokslai - mokslai, tiriantys teisę (teisės teisės normas), teisinę sistemą, jos struktūrinius elementus, su jais susijusius visuomeninio gyvenimo, kitus tikrovės reiškinius, dėsningumus, dalykus.

Viduramžiais teisėtyra prasidėjo romėnų įstatymų tyrinėjimais bei komentavimu (nuotraukoje - glosuota Graciano dekreto ištrauka)

Siaurąja prasme teisės mokslai yra tapatinami su teisėtyra, dar kitaip - jurisprudencija (lot. iuris prudentia). Plačiąja prasme teisės mokslai yra grupė įvairių mokslo sričių, disciplinų, t. y. mokslų (taip pat jų šakų ir pošakių), tiriančių teisinę sistemą, taip pat su ja susijusias kitas socialines sistemas, jos teisinius aspektus.

KlasifikacijaKeisti

Pagal dalykinį pobūdį ir tyrimo objektą teisės mokslai gali būti išskiriami:

 • šakiniai: konstitucinės, baudžiamosios teisės mokslai ir t. t.
 • teoriniai istoriniai: teisės teorija, teisės istorija, teisinių teorijų istorija ir kiti.
 • specialieji (taikomieji)
 • tarpšakiniai.

Teisės mokslų skirstymas (specialiuosius teisės mokslus laikant ir išskiriant kaip savarankiškas teisės mokslų disciplinas):

Teisės mokslai LietuvojeKeisti

Pagrindinis straipsnis – Teisės mokslai Lietuvoje.

Teisės mokslai Lietuvoje studijuojami ir plėtojami Vilniaus universitete, Mykolo Romerio universitete, Vytauto Didžiojo universitete, kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose. Teisės mokslų taikymo įstaigos - Teisės institutas, Lietuvos teismo ekspertizės centras (LTEC) ir kt.

LiteratūraKeisti

 • Alfonsas Vaišvila. Teisės teorija ir istorija. Vilnius: Justitia, 2004, ISBN 9955-616-07-5. 528 p.
 • A. Vaišvila. Teisės teorija. Vilnius: Justitia, 2000. ISBN 9986-567-41-6. 376 p.
 • Stasys Vansevičius. Valstybės ir teisės teorija. Vilnius: Justitia, 2000. P 256. ISBN 9986-567-35-1
 • Noriu būti teisininkas. Vilnius: Justitia, 2000. ISBN 9986-567-34-3. 160 p.
 • Юридическая энциклопедия / Отв. ред. Б. Н. Топорнин. – М.: Юристъ, 2001. ISBN 5-7975-0429-4.
 • Carl Creifelds (Hrsg.), Klaus Weber (Hrsg.): Rechtswörterbuch. C. H. Beck, München 2004, ISBN 3-406-52030-8.
 • Holt, Cynthia. "Guide to Information Sources in the Forensic Sciences". Libraries Unlimited, Inc., 2006. ISBN 1-59158-221-0. http://lu.com/showbook.cfm?isbn=9781591582212
 • Kind, Stuart and Overman, Michael. "Science Against Crime". Doubleday and Company, Inc., New York, 1972. ISBN 0-385-09249-0.
 • Nickell, Joe and Fischer, John F. "Crime Science: Methods of Forensic Detection". University Press of Kentucky, 1999. ISBN 0-8131-2091-8.

NuorodosKeisti