Teisės mokslai Lietuvoje

Teisės mokslai ir teisės studijos Lietuvoje institucionalizuoti 1641 m. spalio 11 d. įkūrus VU Teisės fakultetą.

Vilniaus universiteto Teisės fakultetas
Mykolo Romerio universitetas
Vilniaus teisės ir verslo kolegija

XX a. pab. atkurtos ir pradėtos naujos teisės mokslo ir studijų tradicijos Kaune (VDU), Vilniuje įkurta specializuota aukštoji teisės mokykla – Lietuvos teisės universitetas. Neuniversitetinės teisės studijos pradėtos organizuoti aukštesniosiose mokyklose bei kolegijose.

Dabar teisės mokslai studijuojami, plėtojami universitetuose (VU, VDU, MRU, KSU). Mokslinę teisės taikomąją veiklą vykdo Lietuvos teisės institutas (valstybinis mokslinių tyrimų institutas), taip pat Lietuvos teismo ekspertizės centras (LTEC). Greta nacionalinės Lietuvos teisės studijuojama užsienio šalių (tokių kaip JAV, Lenkija, Prancūzija, Vokietija, Šveicarija) teisė specializuotuose centruose ir teisės mokyklose (pvz., VU – Vokietijos teisės centras, Lenkijos teisės mokykla, MRU – Šveicarijos, Vokietijos, Austrijos studijų centras). Pavyzdžiui, Mykolo Romerio universitete vyksta jungtinės Liucernos universiteto ir MRU modulio „Šveicarijos, tarptautinė, Europos ir lyginamoji teisė“ paskaitos.

Baudžiamosios teisės mokslai Lietuvoje redaguoti

Baudžiamosios teisės mokslo ir dėstymo Lietuvoje pradžia – 1804 m., kai į VU taryba išrinktas italų teisėtyrininkas Kapelis (1777–1838) pradėjo dėstyti baudžiamąją teisę. 1922 m. Kaune įkurto universiteto Teisių fakultete veikė Baudžiamosios teisės katedra, vėliau – Baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso katedra. 1977 m. padalinus VU TF Baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso katedrą, pradėjo veikti Baudžiamosios teisės katedra ir Kriminalistikos ir baudžiamojo proceso katedra[1].

Kriminologija Lietuvoje redaguoti

Pagrindinis straipsnis – Kriminologija#Kriminologija Lietuvoje.

Pagrindinės kriminologinės mokslo įstaigos ir struktūros – MRU Teisės fakulteto Kriminologijos katedra, VU Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės katedra, Teisės instituto Kriminologinių tyrimų skyrius bei Kriminologinių studijų centras (veikiantis prie VU ir TI). Lietuvos kriminologai – profesoriai Genovaitė Babachinaitė, Jurijus Bluvšteinas, Aleksandras Dobryninas, Viktoras Justickis ir kiti.

Tarptautinės teisės mokslai Lietuvoje redaguoti

Lietuvoje tarptautinės teisės mokslai (tarptautinės teisės istorija, tarptautinė teisėtyra – tarptautinės teisės teorija, diplomatinės ir konsulinės teisės mokslai) studijuojami ir plėtojami universitetinėse įstaigose. Veikia VU Teisės fakulteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės katedra (nuo 1990 m. sausio 1 d. iki 1998 m. – VU TF Tarptautinės ir lyginamosios teisės katedra)[2], taip pat VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas. Mykolo Romerio universitete Teisės fakulteto Tarptautinės teisės katedra ir MRU Teisės fakulteto Europos Sąjungos teisės katedra, VDU Teisės fakulteto Viešosios teisės katedra, nuo 1997 m. iki 1999 m. – VDU Tarptautinės teisės ir politikos mokslų institutas (1999 m. pertvarkytas į VDU TI ir VDU PMDI).

Išnašos redaguoti

Literatūra redaguoti

  • Jevgenij Machovenko, Mindaugas Maksimaitis. Vilniaus universiteto Teisės fakultetas 1641–2007 metais. VŠĮ Vilniaus Universiteto Leidykla: Vilnius. 396 psl., 2008.