Lietuvos teisės institutas

(Nukreipta iš puslapio LTI)

Teisės institutas - valstybės mokslo įstaiga, tirianti Lietuvos teisę ir Lietuvos teisinę sistemą. Pagrindinis veiklos tikslas - kurti mokslinius pagrindus teisinei sistemai tobulinti. Pagrindinė veiklos sritis – moksliniai tyrimai.

Emblema

Istorija

redaguoti

Po Nepriklausomybės atkūrimo pradėta sovietiniais metais įsteigto Teismo ekspertizės mokslinio tyrimo instituto (TEI) reorganizacija.

1991 m. lapkričio 23 d. įsteigtas Teisės institutas (įsteigė LR teisingumo ministerija LRV pavedimu, atsižvelgdama į būtinumą koordinuoti teisės sistemos ir teisinių institucijų reformą, derinti ją su vykdoma Respublikoje ekonomine ir socialine pertvarka.

Nuo 1991 m. lapkričio 30 d. buvo nutraukta Valstybinės teisinės informacijos departamento prie Teisingumo ministerijos veikla (Departamento darbuotojų atleidimo, lėšų, patalpų ir kito turto perdavimo Teisės institutui klausimus sprendė likvidacinė komisija)[2]. Institute įkurti 3 specializuoti skyriai:

1993 m. Teisinės informacijos skyriaus funkcijos perduotos naujai įsteigtam specializuotam LR TM centrui (tai buvo Teisinės informacijos centras prie LR TM). Vėliau Institute pradėjo veikti biblioteka, buvo net 4 specializuoti skyriai:

Greta mokslo taikomosios veiklos plėtota ir teorinė kryptis - teisės istorija (teisės šaltiniai), teisinė mintis.

Nuo 1993 m. leidžia mokslo žurnalą „Teisės problemos“.

1995 m. parengtas istorinių teisės aktų rinkinys „Lietuvos valstybės teisės aktai“ (išleistas 1996 m.)[3].

2002 m. baigtas leisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos komentaras (ats. red. K. Jovaišas).

Dabartis

redaguoti

TI yra tik 2 tyrimų kryptys - viešoji teisė ir kriminologija. Orientacija į taikomuosius darbus. Lyginant su kitais Lietuvos mokslo institutais, per mažai diferencijuotos tyrimų kryptys (vos 2).

20052008 m. Institute atlikti 52 tyrimai įvairiais teisiniais bei kriminologiniais klausimais (iš jų 38 nacionaliniai ir 14 tarptautinių).

2008 m. TI buvo 35 (2009 m. spalio mėn. - 33[4]) darbuotojai: 21 tyrėjas (iš jų 18 dirba visu etatu) ir 14 mokslininkų (iš jų 11 – visu etatu). 3 tyrėjai (iš jų 2 mokslininkai) yra vaiko priežiūros atostogose. 8 tyrėjai dėsto Vilniaus ir Mykolo Romerio universitetuose. Dalykiniu pagrindu tyrėjai pasiskirstę į 3 tyrimų - Kriminologinių (vedėja - Svetlana Justickaja), Baudžiamosios justicijos, Teisinės sistemos - skyrius ir 1 sektorių (Vaikų ir jaunimo teisės). TI save laiko Lietuvos teisinės sistemos reformos mokslinių pagrindų rengėju bei pagrindiniu LR Seimo, LR Vyriausybės ir LR Konstitucinio Teismo ekspertu teisės mokslo ir kriminologijos klausimais[5].

Vadovybė

redaguoti

Instituto direktoriai:

Administracija

redaguoti

Skyriai (sektoriai) ir jų vedėjai:

 • Teisinės sistemos tyrimo skyrius: Mindaugas Lankauskas
 • Kriminologinių tyrimų skyrius: dr. Svetlana Justickaja
  • Vaikų ir jaunimo teisės sektorius: Laura Ūselė
 • Baudžiamosios justicijos tyrimų skyrius: dr. Skirmantas Bikelis
 • Tarptautinių ryšių skyrius: Agnė Gaisrė
 • Leidybos grupė: vyr. redaktorius dr. Petras Ragauskas.

Mokslininkai

redaguoti

Institute dirbo teisininkai (dabar - profesoriai):

 • Vytautas Andriulis (g. 1937 m.), MRU
 • Genovaitė Babachinaitė (g. 1944 m.), buvusi MRU Teisės fakulteto Kriminologijos katedros vedėja
 • Darijus Beinoravičius (g. 1974 m.), MRU Teisės fakulteto Teisės filosofijos ir istorijos katedros vedėjas
 • Alfonsas Vaišvila (g. 1942 m.), MRU, buvęs Teisės filosofijos katedros vedėjas
 • Justinas Žilinskas (g. 1974 m.), MRU Teisės fakulteto Lyginamosios teisės katedros vedėjas, publicistas, rašytojas fantastas, vaikų literatūros autorius, tinklaraštininkas, mokslo populiarintojas

Institute taip pat dirbo(-a) verslo teisės advokatai:

Kiti teisininkai:

 • Dr. jur. Gintautas Sakalauskas, LL.M. (Greifswald), buvęs Instituto Leidybos grupės vadovas, „Teisės problemos“ vyr. redaktorius
 • Gintaras Goda (g. 1965 m.), VU docentas, LAT teisėjas
 • Algirdas Gurauskas (g. 1955 m.), Vilniaus antrinės teisinės pagalbos advokatų kontoros advokatas
 • Aurelijus Gutauskas, MRU docentas, MRU Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės ir kriminologijos katedros vedėjas
 • Dr. Antanas Jatkevičius (g. 1975 m.), kriminologas, LRS kanceliarijos Teisės departamento Baudžiamosios ir administracinės teisės skyriaus vedėjas
 • Danutė Jočienė (g. 1970 m.),EŽTT teisėja, VU docentė
 • Karolis Jovaišas (g. 1946 m.), LR Konstitucijos komentaro bendraautoris
 • Jonas Misiūnas (g. 1933 m.), Lietuvos TSR LAT pirmininkas
 • Andrejus Piliavcevas (g. 1975 m.), Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centro direktorius
 • Remigijus Šimašius (g. 1974 m.), Lietuvos teisingumo ministras, teisės teoretikas, buvęs LLRI prezidentas
 • Vida Valeckaitė (g. 1947 m.), buvusi TI mokslinė bendradarbė, TI direktoriaus pavaduotoja, Dizaino instituto darbuotoja.
 • kiti.

Taip pat skaitykite

redaguoti

Šaltiniai

redaguoti

Nuorodos

redaguoti