Skaistutis Šlapelis

Skaistutis Šlapelis (1919 m. gegužės 29 d. Vilniuje1961 m. balandžio 8 d. Čikagoje, JAV) – architektas, JAV lietuvių bendruomenės veikėjas.

BiografijaKeisti

Tėvai – žinomi visuomenės veikėjai Jurgis Šlapelis ir Marija Šlapelienė. Kartu augo seserys Laimutė (1906–1988) ir Gražutė (1909–2009).

Su pagyrimu baigęs Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnaziją, nuo 1937 m. Stepono Batoro universitete studijavo matematiką ir chemiją. Priklausė Vilniaus lietuvių studentų sąjungai (išrinktas vadovu), vesdavo ekskursijas po Vilnių. 1939 m. nelegaliai kirto Lenkijos valstybinę sieną ir Kauno universitete pradėjo studijuoti architektūrą. Studentiškos korporacijos „Plienas“ narys. Apgynus diplominį darbą – Vilniaus konservatorijos rūmų projektą – jam buvo suteiktas inžinieriaus architekto laipsnis.

1944 m., artėjant Antrojo pasaulinio karo frontui, pasitraukė į vakarinę Vokietijos dalį. Tiubingeno lietuvių gimnazijoje dėstė matematiką, kartu Tiubingeno universitete studijavo filosofiją. Vienas iš išeivių akademinio jaunimo Santaros-Šviesos federacijos steigėjų, Tiubingeno skyriaus pirmininkas. Priklausė Lietuvių inžinierių ir architektų sąjungai.

1949 m. persikėlė į Čikagą (JAV). Iš pradžių dirbo braižytoju, vėliau – architektų biure „Standard Oil“. Dalyvavo „Santaros-Šviesos“ veikloje, buvo vienas iš Vilniaus krašto lietuvių sąjungos JAV steigėjų ir aktyvus narys. Keletui išeivijoje išleistų knygų paruošė ir nubraižė žemėlapius.

1952 m. vedė Gabrielę Milvydaitę–Eidimtienę, gimė duktė Rasa.

ŠaltiniaiKeisti