Sent Vinsento ir Grenadinų himnas

Saint Vincent Land so Beautiful
Sent Vinsente, nuostabioji žeme
Nacionalinis šios šalies himnas Sent Vinsentas ir Grenadinai
Žodžių autoriusPhyllis Joyce McClean Punnett, 1976
KompozitoriusJoel Bertram Miguel, 1976
Himnas nuo1979

Sent Vinsento ir Grenadinų himnas – valstybinis Sent Vinsento ir Grenadinų valstybės simbolis, pagal pirmuosius teksto žodžius vadinamas Saint Vincent Land so Beautiful („Sent Vinsente, nuostabioji žeme“). Himnas sukurtas 1976 m. kompozitoriaus Joel Bertram Miguel ir rašytojo Phyllis Joyce McClean Punnett. Oficialiai patvirtintas 1979 m., šaliai paskelbus nepriklausomybę.

Eilės redaguoti

Angliškos eilės Lietuviškas vertimas
I strofa

Saint Vincent, Land so beautiful,
With joyful hearts we pledge to thee
Our loyalty and love and vow
To keep you ever free.

Sent Vinsente, nuostabioji žeme,
Džiaugsmingomis širdimis prisiekiame tau,
Savo ištikimybę, meilę ir įžadą
Tavo laisvę saugot per amžius.

Priedainis

What e’er the future brings,
Our faith will see us through.
May peace reign from shore to shore,
And God bless and keep us true.

Ateitis kad ir ką beatneštų
Mūsų tikėjimas ves mus pirmyn
Tevaldo taika nuo kranto lig kranto
Ir telaimina Viešpats, tevaldo tiesoj.

II strofa

Hairoun, Our fair and blessed Isle,
Your mountains high, so clear and green,
Are home to me, though I may stray,
A haven, calm, serene.

Hairune, sala mūs' palaiminta ir šviesi,
Aukšti tavieji kalnai, tokie vaiskūs ir žali,
Jie esti namai man, nors ir paklysčiau,
Užutėkis ramus ir tykus.

III strofa

Our little sister islands are
Those gems, the lovely Grenadines,
Upon their seas and golden sands
The sunshine ever beams.

Mūsų sesutės salelės yra
Tie akmenėliai, mieli Grenadinai
Virš jų jūrų aukso smėlynai
Šviesos spinduliai visad žėri.

Nuorodos redaguoti