Grenados himnas

Grenados himnas buvo sukurtas 1974 m. šaliai gavus nepriklausomybę. Himno žodžius sukūrė Irva Merle Baptiste, muziką - Louis Arnold Masanto.

Žodžiai originalo kalbaKeisti

Hail! Grenada, land of ours,
We pledge ourselves to thee,
Heads, hearts and hands in unity
To reach our destiny.
Ever conscious of God,
Being proud of our heritage,
May we with faith and courage
Aspire, build, advance
As one people, one family.
God bless our nation.

Žodžiai lietuvių kalbaKeisti

Sveikiname Grenadą, mūsų šalį,
Mes pažadame save tau,
Suvienytomis galvomis, širdimis ir rankomis
Siekiant vienybės.
Dievo sąmonė,
Būdama mūsų palikimo pasididžiavimas,
Lai mes su tikėjimu ir drąsa
Siekiame, kuriame, žengiame
Kaip vienas žmogus, kaip viena šeima.
Dievas laimina mūsų tautą.