Sąrašas:1959 m. Pandėlio rajono gyvenvietės

Pandėlio rajono istoriniai-geografiniai sąrašai
1950 m. adm. reforma
1954 m. adm. reforma
1959 m. apylinkės ir gyvenvietės

1959 metais Pandėlio rajonas buvo suskirstytas į 14 apylinkių. Apylinkės ir jų gyvenvietės 1959 m. vasario 1 d. duomenimis buvo aprašytos suskirstymo žinyno dviejose dalyse – I dalyje pagal administracinę priklausomybę (taip pat nurodant atstumą iki administracinio centro), II dalyje – pagal abėcėlę.[1] Didžioji dauguma gyvenviečių buvo nurodytos kilmininko linksniu, mažuma (daugiausia miesto vietovės) – vardininko.

Miestas Miesto tipo gyvenvietė Apylinkė Centras Atstumas iki rajono centro, km Plotas, km² Ūkiai
Pandėlys 0 1,44
Abelių apylinkė Sriubiškiai 5 73,12 „Tarybinės žemės“ kolūkis, „Abelių“ kolūkis, „Lėvenio krantų“ kolūkis
Aukštadvario apylinkė Aukštadvaris 7 40,09 „Aukštakalnio“ kolūkis, „Medikių“ kolūkis, „Gegužės Devintosios“ kolūkis
Čedasų apylinkė Čedasai 17,5 64,6 „Čedasų“ kolūkis, „Pirmyn“ kolūkis
Gudelių apylinkė Lebedžiūnai 4 43,59 „Gerkonių“ kolūkis, „Aušros“ kolūkis
Kazliškio apylinkė Kazliškis 11,5 56,33 „Kazliškio“ kolūkis, Kazliškio tarybinis ūkis
Kučgalio apylinkė Kučgalis 11,5 62,42 „Kučgalio“ kolūkis, „Einorių“ kolūkis, „Rovėjos“ kolūkis
Kvetkų apylinkė Kvetkai 17 73,2 „Kvetkų“ kolūkis, „Lenino keliu“ kolūkis, M. Melnikaitės vardo kolūkis
Mažuikių apylinkė Mažuikiai 25 41,62 „Švyturio“ kolūkis, „Vienybės“ kolūkis
Pandėlio apylinkė Pandėlys 0 27,89 „Puodžialaukės“ kolūkis
Panemunio apylinkė Panemunis 7 31,5 „Panemunio“ kolūkis, „Taikos“ kolūkis
Papilio apylinkė Papilys 19 35,47 „Papilio“ kolūkis
Raikėnų apylinkė Pakapiai 2 52,86 „Naujosios sodybos“ kolūkis, „Pušyno“ kolūkis
Skapiškio apylinkė Skapiškis 15 84,34 „Skapiškio“ kolūkis, „Neries“ kolūkis
Suvainiškio apylinkė Suvainiškis 20 68,04 „Suvainiškio“ kolūkis, „Vilkolių“ kolūkis

Miesto vietovės redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Pandėlys, m. Pandėlio m. Pandėlys
Pandėlio gelež. st. Pandėlio GS

Abelių apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Abelių km. 5 Abelių km. Obeliai (Pandėlys)
Ažubalio km. 4,5 Ažubalio km. Ažubalis (Rokiškis)
Ažulavenio vk. 4,5 Ažulavenio vk. Ažulavenis
Ažušiekščio vk. 12 Ažušiekščio vk. Ažušiekštis
Baroninės km. 10 Baroninės km. Baroninė
Barzdžių km. 4 Barzdžių km. Barzdžiai (Rokiškis)
Beržuonos km. 6 Beržuonos km. Beržuona (Rokiškis)
Buginiškių km. 7,5 Buginiškių km. Būginiškiai
Čeponiškio km. 7,5 Čeponiškio km. Čeponiškiai (Rokiškis)
Daržupio vk. 1,5 Daržupio vk. Daržupys (Rokiškis)
Daujotiškio km. 7 Daujotiškio km. Daujotiškis
Daupelių km. 2,5 Daupelių km. Daupeliai
Galulaukės vk. 3 Galulaukės vk. Galulaukė (Rokiškis)
Geniškio km. 5,5 Geniškio km. Geniškis (Rokiškis)
Grauželių km. 4 Grauželių km. Griauželiai
Gudeliškių km. 4,5 Gudeliškių km. Gudeliškiai (Rokiškis)
Jonavos km. 7 Jonavos km. Jonava (Pandėlys)
Kroklių vk. 5 Kroklių vk. Krokliai
Ksaveravos km. 8 Ksaveravos km. Kseverava
Lailūnų km. 8 Lailūnų km. Lailūnai
Lebedžių km. 9,5 Lebedžių km. Lebedžiai (Rokiškis)
Lydžiūnų km. 3 Lydžiūnų km. Lydžiūnai
Martnonių km. 10 Martnonių km. Martynonys
Mikniškių vk. 7 Mikniškių vk. Mikniškiai (Rokiškis)
Mikniūnų km. 5,5 Mikniūnų km. Mikniūnai (Pandėlys)
Miškavalakio vk. 7,5 Miškavalakio vk. Miškavalakis
Naniškių km. 11 Naniškių km. Naniškiai
Ninslovos vk. 11 Ninslovos vk. Nislova
Pajuodraisčio km. 7 Pajuodraisčio km. Pajuodraistis
Palavėniečių km. 2 Palaveniečių km. Palėveniečiai
Paunglinės km. 5,5 Paunglinės km. Paanglinė
Paževiškių km. 2,5 Paževiškių km. Paževiškiai
Puluikelių km. 4 Puluikėlių km. Puluikėliai
Puluikių km. 4 Puluikių km. Puluikiai
Radaikių km. 7,5 Radaikių km. Radeikiai (Rokiškis)
Radžiūnėlių vk. 8,5 Radžiūnėlių vk. Radžiūnėliai (viensėdis)
Salagalio km. 7 Salagalio km. Salagalys (Rokiškis)
Siaurikų km. 3,5 Siaurikų km. Siaurikai
Skaptatų vk. 6,5 Skaptatų vk. Skaptatai
Spiegų vk. 11,5 Spiegų vk. Spiegai (viensėdis)
Sriubiškių gelež. st. 0,5 Sriubiškių gelež. st. Sriubiškių GS
Sriubiškių km. 0 Sriubiškių km. Sriubiškiai
Stankūnų km. 2 Stankūnų km. Stankūnai (Rokiškis)
Stasiūniečių km. 4,5 Stasiūniečių km. Stasiūniečiai
Suvaidiškėlių km. 10,5 Suvaidiškėlių km. Suvaidiškėliai
Suvaidiškių km. 10 Suvaidiškių km. Suvaidiškiai
Šiaudinės km. 7,5 Šiaudinės km. Šiaudinė (Rokiškis)
Šiurpiškių km. 5,5 Šiurpiškių km. Šiurpiškiai (Kupiškis)
Šnipiškių km. 3 Šnipiškių km. Šnipiškiai
Užprūdės vk. 4,5 Užprūdės vk. Užprūdė
Užubalių gelež. st. 3,5 Užubalių gelež. st. Užubaliai (Pandėlys)
Vaido vk. 4 Vaido vk. Vaidas (Rokiškis)

Aukštadvario apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Ajutiškio vk. 6,5 Ajutiškio vk. Ajutiškiai
Aukštadvario km. 0 Aukštadvario km. Aukštadvarys
Ažubalių km. 5,5 Ažubalių km. Ažubaliai (Pandėlys)
Baryškių km. 5,5 Baryškių km. Baryškiai
Dumblos vk. 3 Dumblos vk. Dumbla
Gačionių km. 8,5 Gačionių km. Gačionys (Biržai)
Jusegirio km. 5 Jusegirio km. Jusiagiris (Rokiškis)
Medikių km. 5,5 Medikių km. Medikiai (Biržai)
Mikalojiškių km. 7,5 Mikalojiškių km. Mikalojiškiai
Mikoliškių km. 2 Mikoliškių km. Mikoliškiai (Rokiškis)
Miliūnų km. 9 Miliūnų km. Miliūnai (Panemunis)
Minkūnų km. 2,5 Minkūnų km. Minkūnai (Pandėlys)
Mislyvų vk. 3,5 Mislyvų vk. Mislyva
Navasodės vk. 1,5 Navasodės vk. Novosada
Ožkamedinės vk. 7,7 Ožkamedinės vk. Ožkamedinis
Palaidžios km. 4,5 Palaidžios km. Palaidžia
Pašeriaukščių km. 2,5 Pašeriaukščių km. Pašeriaukščiai
Riogsalės km. 11,5 Riogsalės km. Roksalė
Sasnovkos km. 7,7 Sasnovkos km. Sasnovka
Sipelių km. 6 Sipelių km. Sipeliai
Šilagalio vk. 4,5 Šilagalio vk. Šilagalys (Pandėlys)
Šniukštų km. 3,5 Šniukštų km. Šniukštai (Rokiškis)
Unglininkų vk. 1 Unglininkų vk. Anglininkai (Rokiškis)
Užnemunės vk. 7,5 Užnemunės vk. Užnemunis
Vilnasalės vk. 10,5 Vilnasalės vk. Vilnasalė

Čedasų apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Baublių km. 10 Baublių km. Baubliai (Rokiškis)
Čedasų km. 2,5 Čedasų km. Čedasai (kaimas)
Čedasų m-lis 0 Čedasų m-lis Čedasai
Čibilių km. 8,5 Čibilių km. Čebiliai
Daliečių km. 4,5 Daliečių km. Daliečiai
Eikiniškio km. 7 Eikiniškio km. Eikiniškis
Einikių km. 3,5 Einikių km. Ėnikiai
Ežeriokšnės km. 4,5 Ežeriokšnės km. Ežeriokšnė
Ginočių km. 4 Ginočių km. Ginočiai
Griškiškio km. 3,5 Griškiškio km. Griškiškis
Grubų km. 2,5 Grubų km. Grubos (Rokiškis)
Gudiškių km. 5,5 Gudiškių km. Gudiškiai (Rokiškis)
Indriūnų km. 6 Indriūnų km. Indriūnai
Janikūnų km. 7,5 Janikūnų km. Janikūnai
Kalpokiškio km. 6 Kalpokiškio km. Kalpokiškis (Kazliškis)
Kastantinavos km. 9 Kastantinavos km. Konstantinava
Kelmynės km. 4 Kelmynės km. Kelmynė (Rokiškis)
Kunigiškių km. 1,5 Kunigiškių km. Kunigiškiai (Rokiškis)
Kurkliečių km. 10,5 Kurkliečių km. Kurkliečiai (Kazliškis)
Orliškio km. 4 Orliškio km. Orliškis
Paberžuonių km. 10,5 Paberžuonių km. Paberžuoniai
Paliepio km. 10,5 Paliepio km. Paliepis (Rokiškis)
Papiškių km. 4,5 Papiškių km. Papiškiai (Rokiškis)
Pavyžonių km. 1 Pavyžonių km. Pavyžuoniai
Ribickio km. 5 Ribickio km. Ribickis
Skaistės km. 9 Skaistės km. Skaistė (Rokiškis)
Steponių km. 10,5 Steponių km. Steponiai (Pandėlys)
Stumbriškio km. 12 Stumbriškio km. Stumbriškis (Rokiškis)
Šilelio km. 5 Šilelio km. Šilelis (Rokiškis)
Trakinio km. 4 Trakinio km. Trakinis
Vytelinės km. 4,5 Vytelinės km. Vytelinė
Žykorinės km. 4 Žykorinės km. Žikorynė

Gudelių apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Antanavos vk. 3,5 Antanavos vk. Antanava (Rokiškis)
Bilentiškio vk. 3,5 Bilentiškio vk. Bilentiškis
Birunavos vk. 4,5 Birunavos vk. Birūnava
Brėžės vk. 3 Brėžės vk. Briežė
Buivėnų km. 3 Buivėnų km. Buivėnai (Rokiškis)
Buivydžių km. 8 Buivydžių km. Buivydžiai (Rokiškis)
Gerkonių km. 8 Gerkonių km. Gerkonys (Rokiškis)
Gineišių km. 5,5 Gineišių km. Gineišiai
Gudeliškių km. 2,5 Gudeliškių km. Gudeliškiai (Rokiškis)
Gudelių km. 2 Gudelių km. Gudeliai (Rokiškis)
Kilpiškių km. 5 Kilpiškių km. Kilpiškiai
Kirdonių km. 4,5 Kirdonių km. Kirdonys (Rokiškis)
Krekėnų km. 2,5 Krekėnų km. Krekėnai
Kurklaičių km. 5 Kurklaičių km. Kurklaičiai II
Laitiškio vk. 1 Laitiškio vk. Laitiškis
Lauciuvkos vk. 3,5 Lauciuvkos vk. Laučiuvka
Lebedžiūnų km. 0 Lebedžiūnų km. Lebedžiūnai
Lepenių km. 2,5 Lepenių km. Liepeniai
Liepgirio vk. 2,5 Liepgirio vk. Liepgiris
Martinavos vk. 2 Martinavos vk. Martinava (Rokiškis)
Miliūnų km. 2 Miliūnų km. Miliūnai (Pandėlys)
Nartaikių km. 5 Nartaikių km. Narteikiai (Rokiškis)
Niclozos vk. 6,5 Niclozos vk. Nicloza
Paberžių km. 7 Paberžių km. Paberžiai (Rokiškis)
Pandėlio vk. 4 Pandėlio vk. Pandėlys (kaimas)
Puodžiūnų km. 5 Podžiūnų km. Puodžiūnai (Rokiškis)
Radžiūnėlių km. 3 Radžiūnėlių km. Radžiūnėliai
Radžiūnų km. 2 Radžiūnų km. Radžiūnai (Rokiškis)
Smilgių km. 1 Smilgių km. Smilgiai (Rokiškis)
Spiegų km. 8 Spiegų km. Spiegai
Šnipiškių km. 6 Šnipiškių km. Šnipiškiai
Vilkelių km. 9,5 Vilkelių km. Vilkeliai (Rokiškis)
Vozgučių km. 7 Vozgučių km. Vosgučiai
Zindriniškio vk. 5,5 Zindriniškio vk. Zindriniškiai

Kazliškio apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Antanavos vk. 4 Antanavos vk. Antanava (Kazliškis)
Avietinės vk. 3,5 Avietinės km. Avietinė (Rokiškis)
Balandiškio vk. 2 Balandiškio vk. Balandiškis (Kazliškis)
Baranotiškio km. 3,5 Baranotiškio km. Baranautiškis
Beržuonių km. 6 Beržuonių km. Beržuoniai
Briedžlaukio vk. 6 Briedžialaukio vk. Briedžlaukis
Davainiškio km. 5 Davainiškio km. Davainiškis (Kazliškis)
Degenių km. 3,5 Degenių km. Degeniai (Rokiškis)
Didžiašilio vk. 5,5 Didžiašilio vk. Didžiašilis
Gražbališkio km. 5 Gražbališkio km. Gražbališkis
Gudbergiškio vk. 2 Gudbergiškio vk. Gudbergiškis
Jokūbiškio vk. 1,5 Jokubiškio vk. Jokūbiškis (Rokiškis)
Kalpokų km. 4,5 Kalpokų km. Kalpokai (Rokiškis)
Kazliškėlio km. 2,5 Kazliškėlio km. Kazliškėlis
Kazliškio km. 0 Kazliškio km. Kazliškis
Kirmėliškio km. 2 Kirmėliškio km. Kirmėliškis (Kazliškis)
Kubiliškio vk. 3,5 Kubiliškio vk. Kubiliškis (Kazliškis)
Kvieteniškio km. 4 Kvieteniškio km. Kvietiniškis
Laitiškio vk. 4 Laitiškio vk. Laitiškis (Kazliškis)
Laukeliškio vk. 3 Laukeliškio vk. Laukeliškis
Lazoriškio vk. 4 Lazoriškio km. Lazariškis
Meškavietės vk. 2 Meškavietės vk. Meškavietė
Narsavietės vk. 2,5 Narsavietės vk. Narsavietė
Naujakiemio vk. 1 Naujakiemio vk. Naujakiemis (Rokiškis)
Obeliškio vk. 7 Obeliškio vk. Obeliškis (Kazliškis)
Paberžinės vk. 3 Paberžinės vk. Paberžinė (Rokiškis)
Pagirio vk. 2 Pagirio vk. Pagirė (Rokiškis)
Pagojų km. 1 Pagojų km. Pagojai
Pagražbalio vk. 3,5 Pagražbalio vk. Pagražbalys
Pailgių km. 5 Pailgių km. Pailgiai (Rokiškis)
Paliepio km. Paliepis (Rokiškis)
Paliepio vk. Paliepis (viensėdis)
Paplimbalių km. 2,8 Paplimbalės km. Paplimbalė
Pažuselių km. 4,5 Pažuselių km. Pažąseliai
Ringaudiškio km. 3 Rimgaudiškio km. Rimgaudiškis
Rumpiškėnų km. 3 Rumpiškėnų km. Rumpiškėnai
Skrebų km. 2 Skrebų km. Skrebai
Stirniškio vk. 5 Stirniškio vk. Stirniškis
Šakališkio vk. 2,5 Šakališkio vk. Šakališkis
Šakalių km. 4 Šakalių km. Šakaliai (Rokiškis)
Šilagalio km. 5,5 Šilagalio km. Šilagalys (Kazliškis)
Šilų km. 3,5 Šilų km. Šilai (Rokiškis)
Šlapių km. 3 Šlapių km. Šlapiai
Uvainių km. 5 Uvainių km. Uvainiai
Valaitiškio km. 8 Valaitiškio km. Valaikiškiai
Vesalavos km. 2,5 Vesalavos km. Veselava (Kazliškis)
Vilkagirio km. 5 Vilkagirio km. Vilkagiris (Rokiškis)
Vilkų km. 6 Vilkų km. Vilkai (Rokiškis)
Zaliesio vk. 1,5 Zaliesio vk. Zaliesis (Rokiškis)
Zubrackavietės vk. 5 Zubrackavietės vk. Zumbrickavietė
Žėkų km. 4,5 Žėkų km. Žėkai

Kučgalio apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Ažubalio vk. 7,5 Ažubalio vk. Ažubalis (Biržai)
Ąžuolinės vk. 3 Ąžuolinės vk. Ąžuolynė (Biržai)
Čečiškių km. 8 Čečiškių km. Čečiškiai (Biržai)
Einorių km. 4 Einorių km. Einoriai
Gydiškių vk. 6 Gydiškių vk. Gydiškis
Gudiškių vk. 6 Gudiškių km. Gudiškis (Papilys)
Kapliškių km. 3,5 Kapliškių km. Kapliškiai
Kučgalio km. 0 Kučgalio km. Kučgalys
Kvidariškio km. 2,5 Kvidariškio km. Kvedariškis
Miegonių km. 4 Miegonių km. Miegonys (Biržai)
Oseniškio vk. 7 Oseniškio vk. Uosiniškis
Paberžynės vk. 4,5 Paberžynės vk. Paberžinė (Biržai)
Pariškių km. 3 Pariškių km. Pariškiai
Parovėjos km. 6,5 Parovėjos km. Parovėja (Papilys)
Paužuolės vk. 5 Paužuolės vk. Paąžuolė (Biržai)
Plepikių km. 4 Plepikių km. Plepikiai
Skiltuvų km. 3 Skiltuvų km. Skiltuvai
Svirpliškių vk. 7,5 Svirpliškių vk. Svirpliškiai
Šekštininkų km. 5 Šekštininkų km. Šiekštininkai
Trakų vk. 2 Trakų vk. Trakai (Biržai)
Valiuliškių km. 7,5 Valiukiškių km. Valiuliškiai
Valkiškių km. 5 Valkiškių km. Valkiškiai
Žvirblių km. 3 Žvirblių km. Žvirbliai (Biržai)

Kvetkų apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Akmeniškio vk. 9,5 Akmeniškio vk. Akmeniškis (Papilys)
Andrišonių km. 3,5 Andrišonių km. Andrišonys
Ažubalio vk. 7 Ažubalio vk. Ažubaliai (Biržai)
Bruzgulių km. 1,5 Bruzgulių km. Bruzguliai
Čeponiškio vk. 3 Čeponiškio vk. Čeponiškis
Čižiūnų km. 9,5 Čižiūnų km. Čižiūnai (Biržai)
Eiskudžių km. 4,5 Eiskudžių km. Eiskudžiai
Gaigalų km. 5,5 Gaigalų km. Gaigalai (Biržai)
Gervelėnų km. 2 Gervelėnų km. Gervelėnai
Gikonių km. 2,5 Gikonių km. Gikonys (Biržai)
Glūdiškio vk. 11,5 Glūdiškio vk. Glūdiškis
Griauzdės km. 5 Griauzdės km. Griauzdė (Biržai)
Griauzdžių km. 8,5 Griauzdžių km. Griauzdės
Ilgabradų vk. 12 Ilgabradų vk. Ilgabrados
Jokniūnų km. 4,5 Jokniūnų km. Jokniūnai
Kalniškio vk. 1 Kalniškio vk. Kalniškis (Biržai)
Kaukališkio vk. 12,5 Kaukališkio vk. Kaukališkis
Kerpiškių km. 9,5 Kerpiškių km. Kerpiškiai
Kraštų km. 7,5 Kraštų km. Kraštai (Biržai)
Kvetkų km. 0 Kvetkų km. Kvetkai
Latvygalos km. 7 Latvygalos km. Latvygala
Medinėlės vk. 11 Medinėlės vk. Medinėlė
Mikalių km. 5 Mikalių km. Mikaliai
Mikoliškio vk. 10 Mikoliškio vk. Mikališkis (Biržai)
Mitlanų km. 2 Mitlanų km. Mitlanai
Oseniškio vk. 7 Oseniškio vk. Uosiniškis
Pakvetkės vk. 0,5 Pakvetkės vk. Pakvetkė
Pamiškės vk. 2 Pamiškės vk. Pamiškė (Biržai)
Paškučių km. 10 Paškučių km. Paškučiai
Patupiškio km. 6 Patupiškio km. Patupiškis
Pūtelių km. 2 Pūtelių km. Pūteliai
Rimšiškių vk. 9,5 Rimšiškių vk. Rimšiškis
Rodiškių vk. 2 Rodiškių vk. Rodiškiai
Roviškėlių vk. 1,5 Roviškėlių vk. Roviškėlės
Roviškių vk. 3,5 Roviškių vk. Roviškiai
Ruskiškių km. 2,5 Ruskiškių km. Ruškiškiai
Sandariškio vk. 3 Sandariškio vk. Sandariškis (Biržai)
Sauginų km. 11,5 Sauginų km. Sauginai
Siliškių vk. 8 Siliškių vk. Šiliškis (Biržai)
Skrebiškio km. 11,5 Skrebiškio km. Skrebiškis (Biržai)
Skrebiškių km. 7 Skrebiškių km. Skrebiškiai
Slyžių km. 7 Slyžių km. Sližiai (Biržai)
Šnylavietės vk. 5,5 Šnylavietės vk. Šmylavietė
Vaiginų km. 10,5 Vaiginų km. Vaiginai
Vanagynės km. 4 Vanagynės km. Vanagynė (Biržai)
Verdynės vk. 11 Verdynės vk. Verdinė

Mažuikių apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Čyžiškių km. 5,5 Čyžiškių km. Čižiškis (Biržai)
Dirvoniškių km. 2 Dirvoniškių km. Dirvoniškiai (Biržai)
Dukurnių km. 3,5 Dukurnių km. Dukurniai
Judiškių km. 4,5 Judiškių km. Judiškis
Kadarų km. 2,5 Kadarų km. Kadarai
Kemėnų km. 1,5 Kemėnų km. Kemėnai
Mažuikių km. 0 Mažuikių km. Mažuikiai
Ramaldavos vk. 5 Ramaldavos vk. Ramaldava
Rūdupių vk. 5 Rūdupių vk. Rūdupiai (Biržai)
Satkūnų km. 2 Satkūnų km. Satkūnai (Biržai)
Smaliečių km. 2,5 Smaliečių km. Smaliečiai
Šakiškių km. 2,5 Šakiškių km. Šakiškis
Šlėgeriškių km. 4 Šlėgeriškių km. Šlėgeriškis
Tutulynės km. 4,5 Tutulynės km. Tutulynė
Vaidaginių km. 4 Vaidaginių km. Vaidaginė (Biržai)
Vėliškėnų km. 5 Vėliškėnų km. Vėliškėnai
Vijoliškių km. 4 Vijoliškių km. Vijoliškis
Žalgirio km. 2,5 Žalgirio km. Žalgiris (Biržai)
Žaliosios km. 3,5 Žaliosios km. Žalioji (Biržai)
Žiobų km. 5,5 Žiobų km. Žiobos
Žvoguičių km. 6 Žvoguičių km. Žvaguičiai

Pandėlio apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Bigeniškio vk. 2,5 Bigeniškio vk. Bigeniškis
Buivydžių km. 5 Buivydžių km. Buivydiškiai
Dirvoniškio km. 7,5 Dirvoniškio km. Dirvoniškis (Rokiškis)
Grubų vk. 2,5 Grubų vk. Grubos (Pandėlys)
Jakutiškio km. 6 Jakutiškio km. Jakutiškis (Rokiškis)
Kurklaičių km. 1,5 Kurklaičių km. Kurklaičiai I
Latvelių km. 5 Latvelių km. Latveliai (Rokiškis)
Litviniškio vk. 1,5 Litviniškio vk. Litviniškis
Maželių km. 7 Maželių km. Maželiai (Rokiškis)
Melnykų km. 9 Melnykų km. Melninkai (Rokiškis)
Naujikų km. 9 Naujikų km. Naujikai (Pandėlys)
Plikiškių km. 3,5 Plikiškių km. Plikiškiai (Rokiškis)
Puodžialaukės km. 3 Puodžialaukės km. Puodžialaukė
Sičiūnų km. 8 Sičiūnų km. Sičiūnai
Stenionių km. 5 Stenionių km. Stenionys
Žarniškio km. 4,5 Žarniškio km. Žarniškiai

Panemunio apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Balalių vk. 5,5 Balalių vk. Baleliai (Rokiškis)
Bernatiškių km. 4,5 Bernatiškių km. Bernotiškis (Pandėlys)
Dauniūnų km. 3 Dauniūnų km. Dauniūnai
Grybonių vk. 3,5 Grybonių vk. Gnybonys
Gumbynės vk. 3 Gumbynės vk. Gumbinė (Rokiškis)
Kuodiškių vk. 4 Kuodiškių vk. Kuodiškiai (Rokiškis)
Lužiškių km. 3 Lužiškių km. Lūžiškiai
Mažiuliškių km. 3,5 Mažiuliškių km. Mažiuliškis
Mičiūnų km. 2,5 Mičiūnų km. Mičiūnai (Pandėlys)
Naujasodės km. 4,5 Naujasodės km. Naujasodė (Pandėlys)
Pagojų vk. 3,5 Pagojų vk. Pagojė (Rokiškis)
Panemunio gelež. st. 0 Panemunio gelež. st. Panemunio GS
Panemunio m-lis 0 Panemunio m-lis Panemunis
Panemunio vk. 2 Panemunio vk. Panemunis (kaimas)
Piemeniškių km. 2,5 Piemeniškių km. Pamėniškis
Puškonių km. 3 Puškonių km. Pūškoniai
Slabadnykų km. 4,5 Slabadnykų km. Slabadninkai
Steponių km. 2 Steponių km. Steponiai (Pandėlys)
Šarkiūnų km. 2,5 Šarkiūnų km. Šarkiūnai
Šiliugiškių km. 2,5 Šiliugiškių km. Šilingiškis
Veseliškių km. 3 Veseliškių km. Veseliškiai
Viršilų km. 6 Viršilų km. Viršilai (Rokiškis)

Papilio apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Beržiškio vk. 2,5 Beržiškio vk. Beržiškis
Bokiškių km. 4 Bokiškių km. Bokiškiai
Ciplintiškio km. 5,5 Ciplintiškio km. Ciplintiškis
Dirvoniškio vk. 3,5 Dirvoniškio vk. Dirvoniškis (Papilys)
Dukurnų km. 5 Dukurnų km. Dukurniai
Galinių vk. 6,5 Galinių vk. Galiniai (Biržai)
Garšvų km. 4,5 Garšvų km. Garšviai (Biržai)
Gudelių km. 2,5 Gudelių km. Gudeliai (Biržai)
Kalno vk. 3,5 Kalno vk. Kalnai (Papilys)
Kalpokiškio vk. 5,5 Kalpokiškio vk. Kalpokiškis (Biržai)
Kaušiškių vk. 5 Kaušiškių vk. Kaušiškės
Kiliškių km. 2,5 Kiliškių km. Kyliškiai
Kubilių km. 4 Kubilių km. Kubiliai (Biržai)
Kuciūnų km. 3,5 Kuciūnų km. Kuciūnai
Meldiškių vk. 1,5 Meldiškių vk. Meldiškiai (Biržai)
Miliškių km. 3,5 Miliškių km. Miliškiai (Biržai)
Papilio m-lis 0 Papilio m-lis Papilys
Papilio vk. 1,5 Papilio vk. Papilys (kaimas)
Plintaukos vk. 1 Plintaukos vk. Plentauka (Biržai)
Prūdelių km. 3 Prūdelių km. Prūdelis (Biržai)
Steponiškio km. 3,5 Steponiškio km. Steponiškis (Biržai)
Sviesteliškio vk. 3 Sviesteliškio vk. Sviesteliškis (Biržai)
Šagdės vk. 5,5 Šagdės vk. Šogdė
Špygių km. 3,5 Špygių km. Špygiai
Terespolio vk. 4 Terespolio vk. Terespolis (Biržai)
Tutulynės vk. 5 Tutulynės vk. Tutulynė

Raikėnų apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Apaščialkos vk. 4,5 Apaščialkos vk. Apaštėlė
Apaščios km. 1,5 Apaščios km. Apaščia (Rokiškis)
Apušoto vk. 6 Apušoto vk. Apušotas (Pandėlys)
Ažubalio vk. 7 Ažubalio vk. Ažubalis (Pandėlys)
Ažusienio vk. 6 Ažusienio vk. Ažusienis (Pandėlys)
Bagdalavos km. 8 Bagalavos km. Bogdalava
Bedeliškio vk. 6,5 Bedeliškio vk. Bedeliškis
Beržinėlio vk. 8,5 Beržinėlio vk. Beržinėlis
Buividiškio km. 6 Buividiškio km. Buivydiškis (Rokiškis)
Buividiškio km. 3 Buivydiškis (Raikėnai)
Dirvoniškio vk. 5,5 Dirvoniškio vk. Dirvoniškis (Raikėnai)
Eidžionių km. 4 Eidžionių km. Eidžionys
Girios km. 7 Girios km. Giria (Rokiškis)
Girstakiškio km. 6 Girstakiškio km. Girsteikiškiai
Goželiškio km. 10 Goželiškio km. Goželiškis
Griaužių km. 6,5 Griaužių km. Griaužiai (Rokiškis)
Gumbiškio vk. 6 Gumbiškio vk. Gumbiškis
Juokiškio vk. 2 Juokiškio vk. Juokiškis
Jurkiškio km. 5 Jurkiškio km. Jurkiškis (Pandėlys)
Kaliamiesčio km. 3,5 Kaliamiesčio km. Kaliamiestis
Leopaldavos vk. 3 Leopaldavos vk. Leopoldava
Mikalinavos vk. 5 Mikalinavos vk. Mikalinava (Rokiškis)
Naujapilio vk. 3,5 Naujapilio vk. Naujapilis (Rokiškis)
Naujikų km. 3,5 Naujikų km. Naujikai (Pandėlys)
Pagurių km. 6 Pagurių km. Paguriai
Pakalvio vk. 6,5 Pakalvio vk. Pakalvis
Pakapių km. 0 Pakapių km. Pakapiai (Rokiškis)
Petriškio km. 2,5 Petriškio km. Petriškiai (Pandėlys)
Raikėnų km. 4,5 Raikėnų km. Raikėnai
Raščiūnų km. 9 Raščiūnų km. Raščiūnai (Rokiškis)
Safijavos vk. 5,5 Safijavos vk. Sofijava (Rokiškis)
Stakliškio vk. 6 Stakliškio vk. Stakliškis
Stanikūnų km. 1 Stanikūnų km. Stanikūnai
Suvaizdžių km. 4 Suvaizdžių km. Suvaizdžiai
Varnelių km. 6 Varnelių km. Varneliai (Rokiškis)
Žardelių vk. 11 Žardelių vk. Žardeliai (Rokiškis)
Žukavinos vk. 2,5 Žukavinos vk. Žiukavina
Žvirblių km. 1,5 Žvirblių km. Žvirbliai (Rokiškis)

Skapiškio apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Aičionių km. 4,5 Aičionių km. Eičionys
Ažusienio vk. 8,5 Ažusienio vk. Ažusienis (Kupiškis)
Baštupio vk. 2,5 Baštupio vk. Beštupis
Čypelių km. 4 Čypelių km. Čypeliai
Dailiūnų km. 1 Dailiūnų km. Dailiūnai
Daugiškių km. 7,5 Daugiškių km. Daugiškiai
Degteriškio vk. 11,5 Degteriškio vk. Degteriškis
Dėguitinio vk. 6,5 Dėguitinio vk. Degintinis
Griaužiškio vk. 5 Griaužiškio vk. Graužiškis
Gūrų km. 6 Gūrų km. Gūrai (Kupiškis)
Jaučiapievio km. 7 Jaučiapievio km. Jaučiapievis
Jokšiškių km. 8 Jokšiškių km. Jokšiškiai
Jokšių km. 7 Jokšių km. Jokšiai (Kupiškis)
Kepuriškio gelež. st. 12 Kepuriškio gelež. st. Kepuriškio GS
Kepurių km. 5 Kepurių km. Kepuriai
Laibiškio vk. 3,5 Laibiškio vk. Laibiškiai (Kupiškis)
Laičių km. 8 Laičių km. Laičiai (Skapiškis)
Mirabalelio km. 1,5 Mirabalelio km. Mirabelėlis
Miškonių km. 10 Miškonių km. Miškonys (Kupiškis)
Mituvos km. 4 Mituvos km. Mituva (Kupiškis)
Pimpičkų vk. 6 Pimpičkų vk. Pimpičkai
Skapiškio gelež. st. 0 Skapiškio II gelež. st. Skapiškio II GS
Skapiškio m-lis 0 Skapiškio m-lis Skapiškis
Skapiškio vk. 1,5 Skapiškio vk. Skapiškis (viensėdis)
Staniuliškio vk. 7,5 Staniuliškio vk. Staniuliškis
Stukniškio vk. 9,5 Stukniškio vk. Stukniškis
Stukonių km. 10 Stukonių km. Stukonys (Kupiškis)
Šiurpiškių km. 7 Šiurpiškių km. Šiurpiškiai (Kupiškis)
Švedukalnio km. 3 Švedukalnio km. Švedukalnis
Totorių km. 3,5 Totoriškių km. Totoriai (Kupiškis)
Tvirų km. 4 Tvirų km. Tvirai
Užubalių km. 7 Užubalių km. Ažubalis II
Valaikiškio vk. 3 Valaikiškio vk. Valeikiškis
Vengriškio vk. 3 Vengriškio vk. Vengriškis
Zanotiškio vk. 8,5 Zanotiškio vk. Zonotiškis
Žardeliškių vk. 10 Žardeliškių vk. Žardeliškiai (Kupiškis)
Žiogų vk. 5,5 Žiogų vk. Žiogai (Kupiškis)

Suvainiškio apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Daratiškių vk. 2,5 Daratiškių vk. Daratiškis
Daržapievio km. 6 Daržapievio km. Daržiapievė
Dūdiškių km. 8,5 Dūdiškių km. Dūdiškiai (Rokiškis)
Gabrėliškio vk. 3,5 Gabrėliškio vk. Gabrieliškis (Rokiškis)
Gurių km. 9 Gurių km. Gurios
Janavos km. 7,5 Janavos km. Janava
Kalniečių km. 6 Kalniečių km. Kalniečiai (Rokiškis)
Kavolių km. 10 Kavolių km. Kavoliai (Pandėlys)
Kebelių km. 11 Kebelių km. Kebeliai (Rokiškis)
Klingių km. 9,5 Klingių km. Klingiai
Lilinės vk. 2 Lilinės vk. Lilynė
Naujasodės km. 9 Naujasodės km. Naujasodė (Pandėlys)
Pamiškės vk. 5 Pamiškės vk. Pamiškė (Pandėlys)
Papiškių km. 10,5 Papiškių km. Papiškiai (Pandėlys)
Prozerio vk. 2,5 Prozerio vk. Prozeris
Pusiauskylių vk. 2,5 Pusiauskylių vk. Pusiauskyliai
Ratkūnų vk. 2 Ratkūnų km. Ratkūnai
Salų vk. 4 Salų vk. Salos (Pandėlys)
Sebentiškio vk. 3,5 Sebentiškio vk. Sabentiškis
Smolenskų vk. 6 Smolenskų vk. Smolenskai
Suvainiškio gelež. st. 0 Suvainiškio gelež. st. Suvainiškio GS2
Suvainiškio m-lis 0 Suvainiškio m-lis Suvainiškis
Šarkiūnėlių km. 4,5 Šarkiūnėlių km. Šarkiūnėliai
Taručių km. 1,5 Taručių km. Taručiai (Rokiškis)
Vilkolių km. 7,5 Vilkolių km. Vilkoliai
Vingriškio km. 7 Vingriškio km. Vengriškis (Pandėlys)
Vrubliaučiznos vk. 3 Vrubliaučiznos vk. Vrubliaučizna
Zablačiaus km. 9 Zablačiaus km. Zablačius
Žydelių km. 6 Žydelių km. Žydelis

Šaltiniai redaguoti

  1. Lietuvos TSR administracinis-teritorinis suskirstymas 1959 m. vasario 1 dienai. – Vilnius, Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1959. // psl. 296