Pranciškus Ramanauskas

Pranciškus Ramanauskas
Gimė 1893 m. lapkričio 21 d.
Kudoniai, Betygalos valsčius
Mirė 1959 m. spalio 15 d. (65 metai)
Telšiai
Veikla vyskupas, profesorius, kankinys, spaudos darbuotojas
Alma mater Kauno kunigų seminarija

Pranciškus Ramanauskas (1893 m. lapkričio 21 d. Kudoniuose, Betygalos valsčius1959 m. spalio 15 d. Telšiuose) – Telšių vyskupas, teologijos mokslų daktaras, profesorius, kankinys, spaudos darbuotojas.

Biografija redaguoti

Mokėsi Kauno kunigų seminarijoje. 1917 m. birželio 5 d. įšventintas kunigu. Dirbo vikaru Pumpėnų (1917–1920 m.), Raseinių, Telšių parapijose. 1926 m. pakviestas į Telšių vyskupijos kuriją dirbti sekretoriumi ir tribunolo notaru. Vėliau mokėsi Romoje, kur baigė studijas, įgydamas teologijos daktaro laipsnį. 1932 m. kunigas paskirtas Telšių kunigų seminarijos profesoriumi ir kartu ėjo inspektoriaus pareigas. Vėliau pakeltas Garbės kanauninku. Telšių seminarijoje dėstė dogminę teologiją ir religinę pedagogiką. 1940 m. kunigas paskiriamas Telšių kunigų seminarijos rektoriumi, jam suteikiamas prelato titulas. 1944 m. vasario 28 d. konsekruotas Telšių vyskupu augziliaru.

1946 m. gruodžio 18 d. vyskupas suimtas, apkaltintas antisovietine veikla, 1947 m. rugpjūčio 16 d. nuteistas 10 m. lagerio. Kalėjo Oršos (Baltarusija) kalėjime, Karlago (Karagandoje), Minlago, Vorkutlago, Abezės (visi Komijoje) lageriuose. Paleistas 1957 m. liepos 20 d., tačiau vyskupo pareigų eiti nebuvo leista. Sovietų valdžiai neleidus sugrįžti į Telšius, prieglobstį surado Švėkšnoje, pas Švėkšnos parapijos kleboną Stanislovą Mažeiką.

Bendradarbiavo spaudoje, nuo 1932 m. sausio mėn. Telšių kunigų seminarijoje leido ir redagavo leidinį „Spauda ir gyvenimas“, nuo 1935 m. oficialus savaitraščio „Žemaičių prietelius“ redaktorius ir leidėjas. [1] 1934 m. išleido knygą „Tikybos pamokos praktikoje“.

Įvertinimas redaguoti

2000 m. vyskupas Pranciškus Ramanauskas įrašytas į Lietuvos naujųjų kankinių Bažnyčios martirologą. 2006 m. apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi.

Romos katalikų bažnyčios vadovai
Prieš tai:
Vincentas Borisevičius
 
Telšių vyskupas

1946
Po to:
Justinas Juodaitis

Literatūra redaguoti

  • Kun. Kazys Žąsytis. Švėkšnos parapijos istorija. – Klaipėda: Eldija, 1993 m., p. 56.
  • Vyskupas, katechetas, katechetų ugdytojas Pranciškus Ramanauskas. – Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2010. – 219 p.: iliustr. – Orig. išleid. duom.: Telšiai, 1934. – ISBN 978-9986-592-61-7

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 417 psl.

Nuorodos redaguoti