Žemaičių prietelius

Žemaičių prietelius – žemaičių katalikiškųjų organizacijų organas, katalikybės, tautybės ir demokratybės liaudžiai šviesti savaitraštis, ėjęs 19251940 m. Telšiuose.

Istorija redaguoti

Įsteigė Jurgis Dagilis. Leido Telšių vyskupija ir Telšių katalikų veikimo skyriaus valdyba. Spausdino Švyturio spaustuvė Kaune, Vyskupijos spaustuvė Telšiuose. Išėjo 758 numeriai. Leido priedus „Jaunimas“, „Šeimyna“, „Svirplys“ ir kt.

Rašė apie katalikiškų organizacijų veiklą, bažnyčios gyvenimą, svarstė ekonominio, politinio, socialinio gyvenimo klausimus, spausdino žinias iš Telšių, Lietuvos bei užsienio.

Bendradarbiavo Vincentas Borisevičius, S. Gabaliauskis, S. Grigaliūnas, Albinas Pocius, M. Račkus, V. Raulinaitis, Justinas Staugaitis, K. Šukys, K. Vanagas, G. Valančius, Aleksandras Vitkauskas, Algimantas Žukas ir kt. [1]

Redaktoriai redaguoti

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 578 psl.

Nuorodos redaguoti