Pranas Lesauskis

Lietuvos kariuomenės pulkininkas, vadybos specialistas, matematikas

Pranas Lesauskis (1900 m. lapkričio 17 d. Žeberiuose, Tverų valsčius – 1942 m. lapkričio 27 d. Gorkio srities, Suchobezvodnoje lageryje, (dab. Žemutinio Naugardo sritis) – Lietuvos vadybos specialistas, matematikas, matematikos daktaras, Lietuvos kariuomenės pulkininkas.

Pranas Lesauskis, nufotografuotas su Lietuvos kariuomenės uniforma ir valstybiniais apdovanojimais tarpukariu.

Biografija redaguoti

1920 m. baigė Telšių gimnazijos 5-ias klases ir 1920 m. lapkričio 15 d. įstojo į Lietuvos kariuomenę. 1921 m. gruodžio 18 d. baigė Karo mokyklą. 1921 m. gruodžio 18 d. suteiktas leitenanto laipsnis, paskirtas 4-ojo artilerijos pulko 2-osios haubicų baterijos jaunesniuoju karininku. 1922 m. baigė sutrumpintą artilerijos kursą ir buvo perkeltas į Mokomąją atskirąją bateriją jaunesniuoju karininku. 1922 m. eksternu baigė Kauno 1-ąją gimnaziją. 1923 m. spalio 22 d. buvo paskirtas į Artilerijos tiekimo skyrių. 1925 m. gegužės 15 d. suteiktas vyresniojo leitenanto laipsnis. 1927 m. rugpjūčio 1 d. suteiktas kapitono laipsnis. 1927 m. baigė Lietuvos universiteto Matematikos-gamtos fakulteto Fizikos skyrių.

1930 m. baigė Turino (Italija) Aukštąją artilerijos technikos mokyklą ir tais pačiais metais įgijo Karališkojo Romos universiteto matematikos daktaro diplomą. Nuo 1930 m. birželio 23 d. buvo paskirtas Lietuvos Krašto apsaugos ministerijos Ginklavimosi valdybos balistikos kabineto vedėju. 1930 m. lapkričio 23 d. suteiktas majoro laipsnis. 1931 m. grįžo į Lietuvą, nuo 1933 m. gruodžio 21 d. pulkininkas leitenantas.

Nuo 1935 m. liepos 1 d. buvo paskirtas eiti Studijų ir technikos skyriaus viršininko pareigas. Nuo 1936 m. vasario 1 d. buvo paskirtas Lietuvos Krašto apsaugos ministerijos Ginklavimosi valdybos viršininku. Nuo 1937 m. lapkričio 4 d. tapo Lietuvių katalikų mokslo akademijos nariu. 1937 m. gruodžio 31 d. suteiktas pulkininko laipsnis.

1940 m. rugsėjo 11 d. sovietams okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę, buvo paskirtas 29-osios sovietų armijos artilerijos valdybos tiekimo viršininku, tačiau 1940 m. spalio 9 d. įsakymas buvo atšauktas ir iš kariuomenės atleistas. Pradėjo dėstyti Vytauto Didžiojo universiteto Technologijos fakulteto Matematikos katedroje. 1941 m. sausio 4 d. suteiktas daktaro ir profesoriaus vardas.

1941 m. sausio 3 d. sovietų NKVD suimtas, kalėjo Kauno NKVD kalėjime, o vėliau išvežtas į Maskvos Lefortovo kalėjimą. 1941 m. kovo 19 d. nuteistas 8-iems metams lagerio ir 4-iems metams tremties. Kalėjo Gorkio srities Suchobezvodnoje lageryje.[1] Žuvo 1942 m. lapkričio 27 d. lageryje. Palaikų palaidojimo vieta nežinoma. 1958 m. kovo 20 d. buvo reabilituotas.

Mokslinė veikla redaguoti

1928–1936 m. parašė daug mokslinių straipsnių karybos, balistikos, matematikos klausimais.

1938 m. Kaune su kitais įkūrė Mokslinės vadybos draugiją, tapo jos viršininku. Straipsniuose lietuvių, italų, prancūzų ir kt. kalbomis nagrinėjo vadybos problemas.

Parašė

 • vadovėlis „Balistikos lentelės“ 1931 m.
 • vadovėlis „Balistikos konspektas“ 1933 m.
 • vadovėlis „Išorinės balistikos įvadas“ 1935 m.

Apdovanojimai redaguoti

 • 1932 m. Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino 4-jo laipsnio ordinas
 • 1936 m. Lietuvos Savanorių medalis
 • 1936 m. Lietuvos nepriklausomybės medalis
 • 1937 m. Švedijos Kalavijo 3-jo laipsnio ordinas
 • 1938 m. Vytauto Didžiojo 3-jo laipsnio ordinas
 • 1939 m. Suomijos Baltosios rožės 3-jo laipsnio ordinas

Bibliografija redaguoti

 • Ginklų ir šovinių vartojimas ir jų gamyba per didįjį karą, 1928 m.
 • Apie artilerijos sviedinių sprogimą ryšyje su metalo savybėmis, 1929 m.
 • Vektorių pritaikymas nustatyti švytavimo plokštumos padėties kitėjimą dėl žemės sukimosi, 1932 m.
 • Bendroji balistikos problema, 1933 m.
 • Pėstininkų ginklavimo problema, 1936 m.
 • Bendrieji organizacijos dėsniai, 1938 m.
 • Bendradarbiavimo pradas organizacijoje, 1939 m.
 • Štabo pradas organizacijoje, 1939 m.
 • Integravimo metodas vadyboje, 1940 m.

Šaltiniai redaguoti

 1. ↑Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953, t. V, psl. 52.
 1. Jonas RudokasPranas Lesauskis. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XIII (Leo-Magazyn). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008. 30 psl.