Paporučikis

(Nukreipta iš puslapio Podporučikas)
Rusijos imperijos armijos laipsniai
Dabartinis laipsnis Carinis laipsnis
(1884-1917)
pulkininkas pulkininkas
papulkininkis papulkininkis
majoras kapitonas
kapitonas štabskapitonas
vyresnysis leitenantas poručikas
leitenantas paporučikis
jaunesnysis leitenantas praporščikas
- zauriadpraporščikas
- papraporščikis
viršila feldfebelis
vyresnysis seržantas vyresnysis puskarininkis
seržantas -
jaunesnysis seržantas jaunesnysis puskarininkis
jefreitorius jefreitorius
eilinis eilinis

Paporučikis, podporučikas (rus. подпоручик) – Rusijos armijos karininkų laipsnis, įvestas 1703 m. Petro I.

Iki 1884 m. pėstininkų paporučikiai Rangų lentelėje buvo priskirti XIII klasei, artilerijos ir inžinerijos – XII klasei, o gvardijos – X klasei. Vėliau gvardijos paporučikiai buvo X klasėje, o visi kiti – XII klasėje.

1884 m. buvo panaikintas praporščiko laipsnis (jis buvo paliktas tik karo metui), todėl paporučikis tapo pirmuoju karininkų laipsniu taikos metu. Kavalerijoje jį atitiko kornetas, kazokų kariuomenėje – chorunžis, o valdininkų tarpe – gubernijos sekretorius.

Paporučikiai kitose slavų valstybėseKeisti

Paporučikis yra kai kurių slavų valstybių karininkų laipsnis: