Užsienio reikalų ministerija

(Nukreipta iš puslapio URM)

Užsienio reikalų ministerija, URM – viešojo administravimo (aukščiausio lygmens) įstaiga, ministerija, kuriai pavesta vykdyti valstybės užsienio politiką.

JAV valstybės departmentas, Harry S. Truman Building (nuo 1947 m.)
Vokietijos URM Berlyne (į kairę - Haus am Werderschen Markt, buvusios Reichsbanko patalpos nuo 1934 m.; VFR URM patalpos nuo 1995 m.)
J. Karalystės URM (The Foreign and Commonwealth Office), Whitehall (iš St. James’s Park pusės)

Pagrindiniai uždaviniai, susiję su užsienio politikos įgyvendinimu, demokratinėse valstybėse tenka ministerijos lygmens valstybinei įstaigai. Respublikose paprastai Užsienio reikalų ministerijai (URM). Būtent ši žinyba palaiko nuolatinius santykius su užsienio valstybėmis.

URM – tai speciali institucija, tiesiogiai vadovaujanti užsienio politikai, atsakinga už derybas, reikiamų teisės aktų ruošimą. Ji nuolat įgyvendina valstybės diplomatinę veiklą, tiesiogiai rūpinasi valstybės užsienio santykių palaikymu.

Federacinėse valstybėse (JAV, Vokietijoje, Austrijoje ir Šveicarijoje) URM yra federalinė institucija.

Didelis vaidmuo įgyvendinant užsienio politiką užsienio santykiuose tenka užsienio reikalų ministrui kaip įstaigos vadovui.

Pavadinimas

redaguoti

Įvairiose valstybėse aukščiausio lygmens institucijos nebūtinai vadinamos ministerijomis. Pvz.:

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

redaguoti

Nuorodos

redaguoti