Europos Ombudsmenas

Europos ombudsmenas – nepriklausomas ir nešališkas pareigūnas (Ombudsmenas), tiriantis skundus dėl netinkamo administravimo Europos Sąjungos institucijose ir įstaigose. Europos ombudsmeno instituciją ES 1995 m. įteisino ir įtvirtino Mastrichto sutartis.

Emily O’Reilly, Europos Ombudsmenė

Funkcijos

redaguoti

Europos ombudsmenas tiria skundus dėl netinkamo administravimo Europos Sąjungos (ES) institucijose ir įstaigose. Tokios institucijos yra Europos Komisija, Europos Sąjungos Taryba, Europos Parlamentas, o įstaigos, kurių veiklą gali tirti Europos ombudsmenas, yra Europos vaistų agentūra, Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas. Jo kompetencijai nepriklauso tik Europos Teisingumo Teismas, Europos Pirmosios instancijos teismas bei Europos Tarnautojų teismas, kai šie vykdo teismines funkcijas. Ombudsmenas paprastai pradeda tyrimą gavęs skundą, tačiau jis jį gali pradėti ir savo paties iniciatyva.

Ombudsmenas tiria netinkamo administravimo atvejus. Netinkamas administravimas atsiranda, jei institucija veikia nesilaikydama įstatymų, netaiko gero administravimo principų arba pažeidžia žmogaus teises.[1]

Ombudsmenas negali tirti:

  • skundų prieš nacionalines, regionines ar vietos valdžios institucijas valstybėse narėse, net jei skundai yra susiję su ES klausimais. Tai Vyriausybės departamentai, valstybės agentūros ir savivaldybių tarybos.
  • nacionalinių teismų ar ombudsmenų veiklos. Europos ombudsmenas nėra apeliacinė instancija šių institucijų sprendimams.
  • skundų prieš verslo įmones ar privačius asmenis.

Ombudsmenui gali pakakti pranešti atitinkamai institucijai apie skundą tam, kad ji išspręstų problemą. Jei tyrimo metu nepavyksta išspręsti ginčo, ombudsmenas siekia, jei įmanoma, pasiūlyti draugišką sprendimą, kuris ištaisytų netinkamo administravimo atvejį ir patenkintų skundo pareiškėją. Nepavykus priimti draugiško sprendimo, ombudsmenas gali pateikti rekomendaciją ginčui išspręsti. Institucijai atmetus ombudsmeno rekomendaciją, jis gali pateikti specialų pranešimą Europos Parlamentui.

Skundą ombudsmenui gali pateikti ES valstybės narės pilietis, verslo įmonės, asociacijos bei kiti juridiniai asmenys, Sąjungoje turintys registruotą būstinę. Skundą galima siųsti paštu, perduoti faksu ar elektroniniu paštu. Skundo vadovą ir formą galima gauti ombudsmeno biure ar rasti jo interneto svetainėje.

  • 19952003 m.: suomis Jakobas Sjodermanas (Jacob Söderman);
  • 20032013 m.: graikas Nikiforas Diamonduras (Nikiforos Diamandouros);
  • nuo 2013 m.: airė Emily O’Reilly

Nuorodos

redaguoti

Nuorodos

redaguoti