Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija

Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija – mokslines bibliotekas ir mokslines bibliotekas turinčias institucijas vienijanti organizacija, įkurta 2001 m. gruodžio 4 d. Vilniuje. 48 nariai (2009 m.).

Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos įstatai Juridinių asmenų registre įregistruoti 2008 m. rugpjūčio 8 d. Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos tikslas – prenumeruoti elektronines duomenų bazes Asociacijos nariams ir kitoms bibliotekoms, skatinti virtualių bibliotekų kūrimą, bibliotekose rengti ir diegti pažangias technologijas ir inovacinius projektus, koordinuoti užsienio periodinių leidinių komplektavimą mokslinėse bibliotekose, plėtoti Asociacijos narių informacinius mainus, sudaryti galimybes vartotojams naudotis bibliotekose sukauptais informaciniais ištekliais ir nuotolinio naudojimo duomenų bazėmis, skatinti bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimą ir kita.

Koordinuoja Asociacijos narių ir kitų bibliotekų užsakymus joms, nustato bibliotekų keitimosi informacija tvarką, nagrinėja dokumentų apsaugos būdus ir kita. Aukščiausia Asociacijos institucija – visuotinis narių susirinkimas, šaukiamas ne rečiau kaip 2 kartus per metus, jis renka Asociacijos pirmininką. Kolegialaus valdymo institucija – taryba.[1]

Pirmininkė Emilija Banionytė – nuo 2001 m.

 1. Alytaus kolegija
 2. Biotechnologijos institutas
 3. Europos humanitarinis universitetas
 4. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
 5. ISM vadybos ir ekonomikos universitetas
 6. Kauno apskrities viešoji biblioteka
 7. Kauno kolegija
 8. Kauno medicinos universitetas
 9. Kauno technikos kolegija
 10. Kauno technologijos universitetas
 11. Klaipėdos apskrities viešoji Ievos Simonaitytės biblioteka
 12. Klaipėdos kolegija
 13. Klaipėdos universitetas
 14. Klaipėdos verslo ir technologijų kolegija
 15. Lietuvos istorijos institutas
 16. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
 17. Lietuvos aklųjų biblioteka
 18. Lietuvos energetikos institutas
 19. LCC Tarptautinis universitetas
 20. Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla
 21. Lietuvos kūno kultūros akademija
 22. Lietuvos medicinos biblioteka
 23. Lietuvos mokslų akademijos biblioteka
 24. Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 25. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
 26. Lietuvos technikos biblioteka
 27. Lietuvos veterinarijos akademija
 28. Lietuvos žemdirbystės institutas
 29. Lietuvos žemės ūkio biblioteka
 30. Lietuvos žemės ūkio universitetas
 31. Mykolo Romerio universitetas
 32. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka
 33. Socialinių mokslų kolegija
 34. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka
 35. Šiaulių kolegija
 36. Šiaulių universitetas
 37. Utenos kolegija
 38. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka
 39. Vilniaus dailės akademija
 40. Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 41. Vilniaus kolegija
 42. Vilniaus kooperacijos kolegija
 43. Vilniaus pedagoginis universitetas
 44. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
 45. Vilniaus teisės ir verslo kolegija
 46. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija
 47. Vilniaus universitetas
 48. Vytauto Didžiojo universitetas


Šaltiniai

redaguoti
 1. Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XIII (Leo-Magazyn). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008. 275 psl.

Nuorodos

redaguoti