Lietuvos kriminalinės policijos biuras

Lietuvos kriminalinės policijos biuras – specializuota policijos įstaiga, kriminalinės policijos organizacija Lietuvoje, kurios tikslas yra apsaugoti visuomenės interesus nuo nusikalstamo poveikio, užkardant, atskleidžiant ir tiriant baudžiamąsias veikas.

Lietuvos kriminalinės policijos biuro ženklas

VeiklaKeisti

Pagrindiniai biuro uždaviniai yra:

  • tirti sunkius ir labai sunkius tarpregioninius ar tarptautinio pobūdžio nusikaltimus, taip pat nusikalstamas veikas, sukeliančias platų atgarsį visuomenėje ar darančias didelę žalą valstybei ir asmenims; koordinuoti tokių nusikalstamų veikų tyrimą šalyje. Užkardyti, atskleisti ir tirti nusikalstamų susivienijimų, organizuotų grupuočių ir jų narių daromas ir padarytas nusikalstamas veikas;
  • koordinuoti besislapstančių nuo teisėsaugos institucijų ar teismo, taip pat dingusių be žinios asmenų paieškos procesą. Organizuoti ir vykdyti asmenų, padariusių labai sunkius nusikaltimus arba kitas nusikalstamas veikas, sukėlusias atgarsį visuomenėje, taip pat organizuotų nusikalstamų grupių lyderių ir jų narių paiešką;
  • teisės aktų nustatyta tvarka fiksuoti, kaupti, tikrinti informaciją apie įtariamuosius ir operatyvinės veiklos objektus. Teikti informaciją pagal policijos, kitų operatyvinės veiklos subjektų, paklausimus. Tvarkyti policijos ir kitų operatyvinės veiklos subjektų operatyvines įskaitas, administruoti policijos, kitų operatyvinės veiklos subjektų operatyvinę informacinę sistemą;
  • organizuoti ir vykdyti kompleksines apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemones, siekiant apsaugoti šalies baudžiamojo proceso bei operatyvinės veiklos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnus ir kitus su baudžiamąja byla susijusius asmenis bei Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių pagrindu perkeltų kitų šalių saugomų asmenų gyvybę, sveikatą, turtą, konstitucines teises ir laisves;
  • vertinti kriminogeninių procesų įtaką valstybės raidai, tvarkyti informaciją, atlikti jos strateginę ir taktinę analizę, teikti ją šalies policijos ir kitoms suinteresuotoms institucijoms;
  • organizuoti Biuro padalinių administravimo veiklą, padėti įstaigos vadovui įgyvendinti Biuro veiklos strategiją. Vykdyti personalo valdymo ir logistikos funkcijas;
  • užkardyti, atskleisti ir tirti korupcijos apraiškas policijos sistemoje;
  • įgyvendinti bendradarbiavimą su užsienio šalių teisėsaugos institucijomis. Vykdyti bei koordinuoti policijos ir kitų teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą su Tarptautinės kriminalinės policijos organizacijomis.

IstorijaKeisti

Įstaiga įkurta 2001 m. kaip Nacionalinė kriminalinės žvalgybos valdyba, sujungus Organizuoto nusikalstamumo tyrimo, Kriminalinių nusikaltimų tyrimo, Ekonominių nusikaltimų tyrimo, Operatyvinės veiklos tarnybas ir Interpolo Lietuvos nacionalinis biurą. Tais pačiais metais valdyba pervadinta į Lietuvos kriminalinės policijos biurą.[1]

2007 m. Lietuvos policijos operatyvinės veiklos tarnyba ir Lietuvos policijos liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos tarnyba prijungtos prie Lietuvos kriminalinės policijos biuro, o 2013 m. prie biuro prijungta Policijos departamento Kriminalinės policijos valdyba (tuo pačiu biuras perėmė kriminalinės policijos valdymą).[2][3]

20142016 m. pertvarkyta biuro struktūra, o biuras perėmė policijos komisariatų kriminalinės policijos padalinių koordinavimą.[4]

ViršininkaiKeisti

ŠaltiniaiKeisti

NuorodosKeisti