Nusikaltimas – viena pagrindinių Baudžiamosios teisės sąvokų, taip pat ir kasdienėje kalboje vartojamas terminas, siejamas su kalte, atsakomybe. Teisės požiūriu nusikaltimas tai yra veika, kuri yra numatyta baudžiamajame įstatyme ir už kurios padarymą gresia baudžiamosios teisinės priemonės (sankcijos – kaip bausmė ar kitos).

Istorija

redaguoti

Diferenciacija tarp sunkių nusikaltimų ir kitų baudžiamųjų veikų žinoma jau nuo senų laikų. Imperatoriaus Karolio V baudžiamasis teisynas (Constitutio Criminalis Carolina) formalizavo bei atskyrė causae maiores ir causae minores veikas; šis skyrimas turėjo teisines pasekmes parenkant bausmę: buvo taikomos fizinės, laisvės atėmimo bausmės, piniginė bauda arba areštas.

Lietuvoje

redaguoti

Teisėje griežtai skiriami ir atribojami vieni nuo kitų nusikaltimai, baudžiamieji nusižengimai, administraciniai teisės pažeidimai. Nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus skiria Lietuvos baudžiamasis įstatymas (LR BK). Kasdienėje kalboje įvykių ir veiksmų apibūdinime dažnai tarp šių juridinių terminų skirtumo nedaroma ir jie dažniausiai vadinami vienu vardu – nusikaltimas. Su nusikaltimo sąvoka glaudžiai susijusi ir tarptautinio termino Kriminalas vartosena

Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 11 straipsnyje, nurodyta, kad 1. Nusikaltimas yra pavojinga ir šiame kodekse uždrausta veika (veikimas ar neveikimas), už kurią numatyta laisvės atėmimo bausmė. 2. Nusikaltimai yra tyčiniai ir neatsargūs. Tyčiniai nusikaltimai skirstomi į nesunkius, apysunkius, sunkius ir labai sunkius. 3. Nesunkus nusikaltimas yra tyčinis nusikaltimas, už kurį baudžiamajame įstatyme numatyta didžiausia bausmė neviršija trejų metų laisvės atėmimo. 4. Apysunkis nusikaltimas yra tyčinis nusikaltimas, už kurį baudžiamajame įstatyme numatyta didžiausia bausmė viršija trejus metus laisvės atėmimo, bet neviršija šešerių metų laisvės atėmimo. 5. Sunkus nusikaltimas yra tyčinis nusikaltimas, už kurį baudžiamajame įstatyme numatyta didžiausia bausmė viršija šešerius metus laisvės atėmimo, bet neviršija dešimties metų laisvės atėmimo. 6. Labai sunkus nusikaltimas yra tyčinis nusikaltimas, už kurį baudžiamajame įstatyme numatyta didžiausia bausmė viršija dešimt metų laisvės atėmimo.

Nuorodos

redaguoti

Vikicitatos

 
Wikiquote logo