LATGALietuvos autorių teisių kolektyvinio administravimo asociacija, įkurta 1990 m. gegužės 29 d. Užsiima autorinių teisių apsauga bei atlyginimo už kūrinių naudojimą rinkimu ir paskirstymu. Iki Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Autorių teisių skyriaus įkūrimo 1994 m. LATGA faktiškai atstovavo valstybės interesams intelektinės nuosavybės srityje.[1]

Buveinė

LATGA – tai ne pelno siekianti nevalstybinė organizacija, kolektyviai administruojanti įvairių sričių autorių (muzikos, literatūros, audiovizualinių, vizualiųjų ir dramos) teisių turėtojų teises, renkanti ir paskirstanti autorinį atlyginimą už kūrinių panaudojimą. Taip pat ši organizacija koordinuoja asociacijos narių veiklą, užtikrina kuo platesnį Lietuvos ir užsienio autorių kūrinių panaudojimą, užkerta kelią autorių teisių pažeidimams, finansuoja meno ir kultūros projektus, aktyviai edukuoja visuomenę autorių teisių srityje.

Valdymas redaguoti

Asociacijos organai yra Visuotinis narių susirinkimas, kolegialus valdymo organas – Taryba, vienasmeniai valdymo organai – Asociacijos direktorius ir Asociacijos prezidentas (toliau – Prezidentas), priežiūros funkcijas atliekantis organas Revizijos komisija bei ne valdymo organas Etikos komisija. Asociacijoje Tarybos ar Direktoriaus sprendimu gali būti sudaromi kiti ne valdymo organai (komisijos, komitetai, darbo grupės ir kt.).

Administracija redaguoti

LATGA administracijos biuras veikia organizacijos būstinėje, Vilniuje, J.Basanavičiaus g. 14B. Administracijoje dirba per 30 įvairių sričių specialistų, kurie suteikia licencijas, surenka ir paskirsto atlyginimą iš kūrinių naudotojų, konsultuoja autorius ir naudotojus teisiniais klausimais. Administracijai nuo 2021 m. kovo vadovauja ilgą laiką šioje oganizacijoje teisininke dirbusi Laura Baškevičienė.

Taryba redaguoti

Taryba yra kolegialus asociacijos valdymo organas. Tarybą sudaro 13 narių. Tarybos kadencija – 4 (ketveri) metai. Tas pats asmuo Tarybos nariu gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. 6 (šešis) Tarybos narius iš Asociacijos narių renka ataskaitinis rinkiminis Visuotinis narių susirinkimas. Po vieną Tarybos narį deleguoja Dailininkų, Fotomenininkų, Kinematografininkų, Kompozitorių, Rašytojų, Tautodailininkų ir Žurnalistų sąjungos iš  Asociacijos narių.

Prezidentas yra vienasmenis organas. Prezidentą 4 (ketverių) metų kadencijai iš Tarybos narių renka Visuotinis narių susirinkimas. Prezidentas atlieka Tarybos pirmininko funkcijas. Nesant Prezidento, jį pavaduoja Viceprezidentas.

Paskutiniai Tarybos ir Prezidento rinkimai vyko 2020 10 10.

Asociacijos prezidentė

Raminta Naujanytė-Bjelle muzikos autorė išrinkta VNS

Tarybos nariai

Eglė Ganda Bogdanienė dailininkė deleguota Dailininkų sąjungos
Gintaras Česonis fotomenininkas deleguotas Fotomenininkų sąjungos
Birutė Jonuškaitė-Augustinienė rašytoja ir poetė deleguota Rašytojų sąjungos
Antanas Kučinskas kompozitorius deleguotas Kompozitorių sąjungos
Vytautas Kvietkauskas žurnalistas deleguotas Žurnalistų sąjungos
Audrius Stonys kino režisierius deleguotas Kinematografininkų sąjungos
Vytautas Vaicekauskas tautodailininkas deleguotas Tautodailininkų sąjungos
Leonas Somovas muzikos autorius išrinktas VNS
Stanislavas Stavickis-Stano muzikos autorius išrinktas VNS
Laurynas Šarkinas muzikos autorius išrinktas VNS
Donatas Ulvydas kino režisierius išrinktas VNS
Vaidotas Valiukevičius muzikos autorius išrinktas VNS

Istorija redaguoti

Asociaciją 1990 m. įsteigė Lietuvos autorių kūrybinės sąjungos:

1992 m. LATGA tapo Tarptautinės autorių ir kompozitorių bendrijų konfederacijos nare, tais pačiais metais pasirašytos pirmosios atstovavimo sutartys su kitų šalių panašiomis bendrijomis. 1994 m. Lietuva tapo Berno konvencijos nare.[2]

Bendradarbiavimo sutarčių pagrindu asociacija šiuo metu bendradarbiauja su 123 užsienio kolektyvinio administravimo bendrijų iš 68 užsienio šalių.

Tarptautinė narystė redaguoti

LATGA yra šių tarptautinių organizacijų narė:

GESAC (1990 m.) Europos autorių ir kompozitorių bendrijų susivienijimas – 34 narės (iš ES, Norvegijos, Šveicarijos), LATGA nuo 2005 m.;

CISAC (1926 m.) Tarptautinė autorių ir kompozitorių bendrijų konfederacija – 239 narės, LATGA – nuo 1992 m.;

IFFRO Tarptautinė reprografinio atgaminimo teisių organizacijų konfederacija – 145 narės, LATGA – nuo 2003 m.;

EVA Europos vizualiųjų menų bendrijų susivienijimas – 26 narės, LATGA – nuo 2000 m.

Prezidentai redaguoti

Nuorodos redaguoti

Šaltiniai redaguoti