Klaipėdos žinios

Klaipėdos žinios – politikos, ekonomikos ir kultūros dienraštis, leistas 19241926 m. Klaipėdoje.

Istorija

redaguoti

Leido akcinė bendrovė „Rytas“. Spausdino „Ryto“ spaustuvė. 1926 m. liepos 3 d. išėjo paskutinis (678) numeris. Po to leidinys prisijungė prie laikraščio „Lietuvos keleivis“. Išleido priedų.

Informavo apie svarbiausius Klaipėdos krašto ir pasaulio įvykius, svarstė Klaipėdos krašto ekonomikos ir kultūros klausimus, nušvietė politikos aktualijas.

Bendradarbiavo Vytautas Bičiūnas, Adomas Jakštas, Jonas Jablonskis, Faustas Kirša, Lazdynų Pelėda, V. K. Raškauskas, Juozas Urbšys, Vydūnas.

Redagavo Antanas Dėdelė, Viktoras Gailius, Hermanas Jakužaitis, Juozas Pajaujis-Javis, Juozas Pronskus, Balys Sruoga, Jurgis Šaulys ir kt. [1]

Šaltiniai

redaguoti
  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 229 psl.