Juozapas Viktoras Vaina (lenk. Józef Viktor Vaina, g. 1916 m. spalio 16 d. Vidugirių kaime, Punsko valsčius, dab. Lenkija2011 m. balandžio 1 d.) – pedagogas ir kraštotyrininkas, Lenkijos lietuvių visuomenės veikėjas, Punsko etnografinio muziejaus įkūrėjas.

Biografija redaguoti

Gimė Šv. Kazimiero draugijos Vidugirių skyriaus iždininko šeimoje. Mokytis pradėjo Vidugiriuose privačiai. Įstojo ir 1935 m. baigė Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnaziją. 1935-1937 m. studijavo Vilniaus Stepono Batoro universiteto Matematikos-gamtos fakultete, vėliau – Dancigo politechnikos instituto Architektūros fakultete. Antrojo pasaulinio karo metais vėl tęsė mokslus Vilniaus universitete, kol vokiečių okupacinė valdžia jį uždarė. Vedė Trakų mokytojų seminarijos fizikos dėstytoją Eleną Tumėnaitę. Šeima pervažiavo į Vidugirius. Baimindamasis, kad gali būti Raudonosios Armijos persekiojamas, iki 1947 m. slapstėsi. Vėliau mokytojavo Suvalkuose, trumpam paskirtas Mechaninio licėjaus direktoriumi. 1956 m. perkeltas į Punską licėjaus direktoriaus pavaduotoju, perėmė vadovavimą Lietuvių kultūros namams, o 1957 m. išrinktas Lietuvių visuomeninės kultūros draugijos vicepirmininku.

Rinko krašto tautosaką, o nuo 1968 m. ieško eksponatų būsimam muziejui. 1958-1959 m. Punsko klojimo teatre režisavo kelis vaidinimus. Rašė į Lietuvos ir Lenkijos lietuvių spaudą, dainavo choruose bei grojo Lietuvių kultūros namų kaimo kapeloje „Klumpė“. 1979 m. jau būdamas pensininku, surinktus daiktus pradėjo eksponuoti keliose buvusios mokyklos klasėse – tai buvo Punsko etnografinio muziejaus užuomazga.

Šeima redaguoti

  • žmona Elena – mokytoja pensininkė.
  • sūnus Rimas – matematikas, Varšuvos Politechnikos instituto dėstytojas.
  • sūnus Juozas – Lenkijos kariuomenės pulkininkas.
  • sūnus Algirdas – Punsko mokytojas ir kultūros darbuotojas.
  • duktė Marytė – Punsko mokytoja.
  • sūnus Viktoras – Suvalkų baldų fabriko inžinierius-konstruktorius.

Bibliografija redaguoti

  • Juozas Vaina, Sigitas Birgelis. Punsko ir Seinų krašto materialinė kultűra, (Albumas), Aušra, Punskas, 1997;
  • Nuo Punsko iki Seinų (Punsko apylinkių folkloras. Iš Juozo Vainos rinkinių.), 1 dalis. Aušra, Punskas, 1997;
  • Nuo Punsko iki Seinų (Punsko apylinkių folkloras. Iš Juozo Vainos rinkinių.), 2 dalis. Aušra, Punskas, 1998.

Įvertinimas redaguoti

Nuorodos redaguoti