Jonas (vardas)

vyriškas vardas

Jonas – žydų kilmės vardas, minimas Biblijoje.

Vardadienis Birželio 24

KilmėKeisti

'Johannes' yra graikiška forma hebraiško Yochanan (יוחנן) ir reiškia „Dievas (Jahvė) yra gailestingas“.

StatistikaKeisti

Lietuvoje Jonas yra populiariausias vardas. Tačiau dabar populiarumas turėtų mažėti, nes kūdikiams šis vardas duodamas gana retai.

Populiariausi gyventojų vardai 2004 m.
Eil. nr. Vyrai Moterys
1. Jonas Ona
2. Antanas Janina
3. Vytautas Irena
4. Juozas Elena
5. Petras Danutė
© Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Gyventojų registro duomenys

ŽmonėsKeisti

ŠventiejiKeisti

Yra apie 200 šventųjų Jonų, todėl Jonai turi daug vardadienių.

Naujajame Testamente minimi Jonas Krikštytojas, evangelistas ir Apaštalas Jonas.

Vilniaus universiteto bažnyčia, nesutarus kurio šv. Jono vardu ji buvo pavadinta, imta vadinti daugiskaita – Šventųjų Jonų bažnyčia.