Jonas Krikštytojas

Jonas Krikštytojas (hebr.יוחנן המטביל‏‎ tar. Johanan Ha’Matbil) – žydų pamokslautojas ir pranašas, kuris, pasak Biblijos, Jordano upėje (Al Maghtase) pakrikštijo Kristų.

Jono Krikštytojo krikštijimo vieta

Gimė Šventyklos kunigo Zacharijo ir Elzbietos šeimoje. Prieš jam gimstant, angelas Gabrielius perspėjo Zachariją, šventykloje aukojantį smilkalus, kad jam gims sūnus su Elijo dvasia ir galybe. Jis žengs pirma Viešpaties, kreipdamas tėvų širdis į vaikus ir įkvėpdamas neklusniems teisiųjų nusiteikimą, kad parengtų Viešpačiui tobulą tautą. Tuo Zacharijas nepatikėjo, todėl iki Jono Krikštytojo gimimo buvo praradęs kalbą.

Jonas Krikštytojas buvo nužudytas Erodo įsakymu. Jo galva nukirsta ir ant dubens atnešta Erodo podukrai Salomėjai, kuri buvo įsimylėjus Joną Krikštytoją, o iš pykčio, kad jis nekreipė į ją dėmesio, liepė jį nužudyti.

Nuorodos

redaguoti