Genadijus Linas Vodopjanovas

Genadijus Linas Vodopjanovas
Panevėžio vyskupas ordinaras
Vyskupo Genadijaus Lino Vodopjanovo OFM herbas
Vyskupo Genadijaus Lino Vodopjanovo OFM herbas
Gimė 1973 m. birželio 8 d. (51 metai)
Neringa
Panevėžio vyskupas ordinaras
Veikla vyskupas, pranciškonas
Alma mater 2000 m. Veronos Studio teologico „S. Bernardino“ prie popiežiškojo universiteto „Antonianum“

Genadijus Linas Vodopjanovas OFM (g. 1973 m. birželio 8 d.) – Lietuvos kunigas, Panevėžio vyskupijos vyskupas ordinaras (nuo 2016 m. gegužės 20 d.), anksčiau – Telšių vyskupijos vyskupas augziliaras, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šventojo Kazimiero provincijos brolis pranciškonas.

Biografija

redaguoti

Gimė 1973 m. birželio 8 d. Neringoje.

1991 m. baigęs vidurinę mokyklą Nidoje, įstojo į Mažesniųjų brolių vienuolyną Kretingoje. 1992–1993 m. atliko noviciatą Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šventojo Kazimiero provincijos Kennebunk Šv. Antano vienuolyne, Maine, JAV. 1993 m. birželio 4 dieną davė pirmuosius pranciškonų įžadus. 1993–1995 m. mokėsi Kauno kunigų seminarijoje, studijuodamas Vytauto Didžiojo universitete Teologijos fakultete. 1995–2000 m. studijavo Italijoje, Veronos Studio teologico „S. Bernardino“ prie popiežiškojo universiteto „Antonianum“. 2000 m. gegužės 26 d. gavo teologijos bakalauro laipsnį. 1996 m. rugpjūčio 15 d. davė amžinuosius įžadus, pasirinkdamas vienuolišką Lino vardą.

2000 m. liepos 15 d. įšventintas kunigu ir inkardinuotas Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šventojo Kazimiero provincijoje. 2000 m. paskirtas Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos vikaru. 2001–2004 m. Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šventojo Kazimiero provincijos Kretingos Viešpaties Apreiškimo vienuolyno Gvardijonas. 2003–2004 m. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos klebono. 2004–2007 m. – Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šventojo Kazimiero provincijos Šiaulių Kryžių Kalno vienuolyno gvardijonas.

2007–2010 m. – Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinis dvasinis asistentas. 2007–2010 m. Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šventojo Kazimiero provincijos Noviciato magistras. 2007 m. išrinktas Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šventojo Kazimiero provincijos viceministru 2007–2013 m. kadencijai. 2010–2012 m. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos klebonas. 2012 m. Telšių vyskupui Jonui Borutai prašant, popiežius Benediktas XVI vasario 11 d. brolį Liną paskyrė Telšių vyskupo pagalbininku – vyskupu augziliaru.

2012 m. balandžio 14 d., Dievo Gailestingumo šventės išvakarėse, Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje konsekruotas į vyskupus. 2014 m. spalio 27 d. Linas Vodopjanovas pašventino SGD laivą-saugyklą „Independence“ ir jo krantinę Klaipėdoje.[1] 2015 m. Už blaivybės puoselėjimą suteiktas Vyskupo Motiejaus Valančiaus konkurso Laureato vardas ir garbės diplomas.[2] 2016 m. gegužės 20 d. paskirtas Panevėžio vyskupu.[3]

Palaiminti taikdariai“ (lot. „Beati pacifici“) – br. vysk. Lino Genadijaus Vodopjanovo OFM, Telšių vyskupo augziliaro, vyskupiškas šūkis.

Vyskupo Lino vyskupiško herbo skydas padalytas į tris laukus, kuriuose pavaizduoti su jo gyvenimu ir tarnyste susiję simboliai: pusę skydo kairėje pusėje užimančiajame lauke – ikonografiškai pavaizduota Žemaičių Kalvarijos Dievo Motina, tituluojama Marija, Krikščioniškų šeimų Karaliene, abiem rankomis laikanti kūdikėlį Jėzų. Dešinėje pusėje viršutiniame skydo ketvirtyje – vyskupo gimtinės Nidos kampelis, Kuršių marių burlaivis – Kurėnas, apatiniame – Pranciškonų ordino ženklai: dvi sukryžiuotos rankos: viena apnuoginta – simbolizuojanti Kristų, antra su abitu – ženklinanti šv. Pranciškų, virš jų – „T“ formos kryžius, vadinamasis „Tau“.

Už skydo – lotyniškas kryžius. Senojoje bažnyčios heraldikoje popiežių simbolizavo už skydo esantis kryžius su trimis skersiniais, arkivyskupą – dvigubas kryžius su ilgesne apatine kryžma, o vyskupą – paprastas lotyniškas arba vyskupo kryžius.

Herbo autorius br. Carlo Bertagnin OFM.

Šaltiniai

redaguoti
Romos katalikų bažnyčios vadovai
Prieš tai:
Lionginas Virbalas
 
Panevėžio vyskupas

2016
Po to:
-