Jonas Boruta (1944)

Jonas Boruta
Gimė 1944 m. spalio 11 d.
Garliava
Mirė 2022 m. gruodžio 19 d. (78 metai)
Marijampolė
Tėvas Jonas Boruta
Telšių vyskupas
Ėjo pareigas 2002 m. sausio 5 d. – 2017 m. rugsėjo 18 d.

Jonas Boruta, SJ (1944 m. spalio 11 d. Garliavoje[1] – 2022 m. gruodžio 19 d. Marijampolėje[2][3]) – jėzuitas, Telšių vyskupas emeritas, Telšių miesto Garbės pilietis, 2021 m. Laisvės premijos laureatas.[4]

Biografija

redaguoti
 
Vyskupas Jonas Boruta SJ Skaistgirio bažnyčioje švenčiantis savo 25-metų kunigystės jubiliejų (2007 m.)

1962 m. baigė Kauno 13-ąją vidurinę mokyklą. Bandė stoti į Kauno kunigų seminariją, bet sovietų valdžiai neįtiko jo kilmė, dėl kurios ir nebuvo priimtas. Tais pačiais metais įstojo į VU Fizikos ir matematikos fakultetą. 1970 m. baigęs studijas, Jonas Boruta SJ dirbo Lietuvos mokslų akademijos Fizikos institute. 1975 m. slapta pradėjo teologijos studijas pogrindinėje Kunigų seminarijoje, 1981 m. – pogrindžio noviciatą Lietuvos jėzuitų provincijoje.

1982 m. apgynė disertaciją, tačiau tik Lietuvai atgavus nepriklausomybę VU Mokslinė taryba išdavė pažymėjimą, liudijantį, jog jam 1982 m. kovo 9 d. suteiktas fizikos-matematikos mokslų kandidato laipsnis.

1982 m. rugpjūčio 5 d. Skaistgirio Šv. Jurgio bažnyčioje vyskupas Julijonas Steponavičius slapta suteikė jam kunigystės šventimus. Suėmus „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ pirmąjį redaktorių kun. Sigitą Tamkevičių, 19831989 m. buvo šio leidinio vyriausiasis redaktorius. Jam redaktoriaujant parengtas ir išleistas dvidešimt vienas šio svarbaus leidinio numeris. Kun. Jonas Boruta drauge su kun. Vaclovu Aliuliu MIC ir kun. Albinu Deltuva (1917–1999), taip pat vadovavo slaptiems seserų vienuolių teologijos ir katechetikos kursams. Katechetų rengimo darbą jis tęsė ir laisvės sąlygomis, būdamas nuo 1989 m. Vilniaus arkivyskupijos katechetinės komisijos (vėliau – centro) nariu, Neakivaizdinės katechetų mokyklos prie VDU Teologijos fakulteto Vilniaus skyriaus dėstytoju bei globėju, o nuo 1996 m. – šio skyriaus direktoriumi.

1989 m. birželio 2 d. Jėzaus Draugijos generalinis vyresnysis tėvas Hansas Peteris Kolvenbachas paskyrė kun. Joną Borutą SJ Lietuvos jėzuitų provincijos vyresniuoju – provincijolu. Pasibaigus vadovavimo provincijai kadencijai, 1995 m. rugpjūčio 22 d. generalinis vyresnysis H. P. Kolvenbachas patikėjo jam šias pareigas dar trejiems metams.

1992 m. spalio 19 d. Lietuvos mokslo taryba nostrifikavo vyskupo Jono Borutos SJ disertaciją, jam suteikdama gamtos mokslų daktaro laipsnį.

Nuo 1992 m. Jonas Boruta SJ dirbo docentu VU Istorijos fakultete. Jis taip pat buvo Lietuvių katalikų mokslo akademijos Centro valdybos viceprezidentas mokslo sričiai, o 1997 m. buvo išrinktas LKMA akademiku.

2002 m. sausio 5 d. popiežius Jonas Paulius II paskyrė Joną Borutą SJ Telšių vyskupu. Nuo 2005 m. ėjo Lietuvos Vyskupų Konferencijos Ekumeninių reikalų tarybos pirmininko pareigas.

Telšių šv. Antano Paduviečio parapijos dvasininkų ir parapijiečių siūlymu Telšių rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą Telšių miesto garbės piliečio vardą suteikti JE Telšių vyskupui Jonui Borutai SJ. Garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija įvyko 2010 m. rugpjūčio 31 d. Telšių šv. Antano Paduviečio katedroje.

2017 m. Popiežiui Pranciškui įteikė atsistatydinimo iš Telšių vyskupo ordinaro pareigų prašymą, kuris buvo patenkintas 2017 m. rugsėjo 18 d.[5]

Buvo palaidotas Žemaičių Kalvarijos kapinėse.[6]

Apdovanojimai

redaguoti

Išnašos

redaguoti

Nuorodos

redaguoti
Romos katalikų bažnyčios vadovai
Prieš tai:
Antanas Vaičius
 
Telšių vyskupas

20022017
Po to:
Kęstutis Kėvalas