Lionginas Virbalas

Lionginas Virbalas
Gimė 1961 m. liepos 6 d. (62 metai)
Biržai
Tautybė lietuvis
Religija Romos katalikų
Kauno arkivyskupas

Lionginas Virbalas SJ (g. 1961 m. liepos 6 d. Biržuose) – Kauno arkivyskupas (2015–2019 m.), buvęs penktasis Panevėžio vyskupas ordinaras, skaičiuojant nuo Kazimiero Paltaroko (1926–1957), ir penktasis naujai paskirtas Lietuvos vyskupas (nuo 2010 m.). Vienuolis Jėzuitas. Buvęs Kauno ir Vilniaus kunigų seminarijų dėstytojas.

Biografija

redaguoti

1979 m. baigė Biržų 2-ąją vidurinę mokyklą, dvejus metus studijavo Vilniaus inžineriniame statybos institute.

1981–1983 m. atliko karinę tarnybą sovietinėje armijoje. 1983 m. stojo į Kauno kunigų seminariją, bet dėl sovietinės valdžios trukdymo nepriimtas. Daugiau kaip dvejus metus Linkmenyse (Ignalinos rajonas) dirbo zakristijonu, pogrindinėje kunigų seminarijoje studijavo filosofiją bei teologiją. 1986 m. buvo priimtas į Kauno kunigų seminariją; 1989 m. įstojo į Jėzaus Draugiją. 1991 m. gegužės 30 d. įšventintas kunigu, išvyko Romą studijuoti dvasingumo teologijos. 1994 m. baigė teologijos licenciato studijas, dirbo jėzuitų naujokų vadovo padėjėju Austrijoje.

1995–1997 m. Kauno jėzuitų namų vyresnysis ir Kauno šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios rektorius; dėstė Kauno kunigų seminarijoje. Nuo 1997 m. Salamankoje (Ispanija) atliko baigiamąją jėzuitų ugdymo programą. 2003 m. davė galutinius įžadus Jėzaus Draugijoje.

1998–2005 ir 2008–2010 m. Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios rektorius. 1998–2005 m. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje dėstė dvasingumo teologiją. 2005–2008 m. Lietuvos vyskupų konferencijos generalinio sekretoriaus padėjėjas. Leidinio „Bažnyčios žinios“ redakcinės komisijos, Vilniaus arkivyskupijos kunigų tarybos ir Visuotinės lietuvių enciklopedijos mokslinės redakcinės tarybos narys. Nuo 2010 m. Popiežiškosios rusų kolegijos Romoje rektorius. [1]

2013 m. birželio 6 d. Jo šventenybė popiežius Pranciškus priėmė vyskupo Jono Kaunecko atsistatydinimą iš Panevėžio vyskupo ordinaro pareigų ir šioms pareigoms paskyrė tėvą Lionginą Virbalą. Vyskupo nominato Liongino Virbalo šventimai vyko 2013 m. rugpjūčio 8 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedroje. Šventimams vadovavo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, koncelebravo visi Lietuvos vyskupai.

2015 m. birželio 11 d. popiežius Pranciškus paskyrė L. Virbalą Kauno arkivyskupu.[2] Arkivyskupo Liongino Virbalo ingresas į Kauno arkikatedrą vyko 2015 m. liepos 11 d. 2019 m. kovo 1 d. atsistatydino iš Kauno arkivyskupo pareigų dėl sveikatos problemų.[3]

2023 m. sausio 26 d. Lietuvos vyskupų konferencijos plenariniame posėdyje buvo patvirtintas delegatu užsienio lietuvių katalikų sielovadai.[4] Be gimtosios lietuvių dar moka italų, ispanų, rusų ir vokiečių kalbas.[5]

Šaltiniai

redaguoti
Romos katalikų bažnyčios vadovai
Prieš tai:
Jonas Kauneckas
 
Panevėžio vyskupas

20132015
Po to:
Genadijus Linas Vodopjanovas