Gabrielės Petkevičaitės-Bitės premija

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės literatūrinė premija – premija, įsteigta 1983 m. skiriama už grožinės literatūros – prozos arba publicistikos – kūrinį, kuris meniškai ir įtaigiai atspindi Lietuvos, ypač jos kaimo gyvenimą, kelia moralines ir dvasines problemas, aktualiai prabyla apie humanistines idėjas, kurios buvo akivaizdžios G. Petkevičaitės-Bitės gyvenime ir kūryboje.

Istorija

redaguoti

Premiją 1983 m. įsteigė Panevėžio rajono „Smilgių“ kolūkio valdyba. Ji buvo teikiama iki 1990 m. Po šešerių metų pertraukos atnaujinta Panevėžio rajono savivaldybės pastangomis. Nuo 2008 m. literatūrinę G. Petkevičaitės-Bitės premiją teikia Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka.

Premijos dydį nustato rajono savivaldybės įsteigtas G. Petkevičaitės-Bitės fondas kartu su Lietuvos rašytojų sąjunga. Premija teikiama kasmet gegužės mėnesį Gabrielės Petkevičaitės gimtinėje Puziniškio dvarelyje.[1]

Laureatai

redaguoti
Metai Autorius Kūrinys
1983 Valentinas Zaikauskas Iš miesto A į miestą B: apsakymai. – Vilnius : Vaga, 1982. – 132 p. – (Pirmoji knyga)
1984 Aleksas Baltrūnas Ant Katpėdėlių kalno: Aukštadvario novelės. – Vilnius : Vaga, 1983. – 143 p.
1985 Algimantas Zurba Skersvėjis: romanas. – Vilnius : Vaga, 1984. – 299 p.
1986 Jonas Mikelinskas Nepalaidotos dienos: apysaka, apsakymai, miniatiūros. – Vilnius : Vaga, 1985. – 382 p.
1987 Vytautas Sirijos Gira Nakties muzika: romanas. – Vilnius : Vaga, 1986. – 2 kn. – (Populiarioji biblioteka)
1988 Rimantas Šavelis Amžinoji šviesa: apysaka ir apsakymai. – Vilnius : Vaga, 1987 (M. Šumausko sp.). – 234, [2] p.
1989 Birutė Baltrušaitytė-Masionienė Sugrįžimai: apysakos. – Vilnius : Vaga, 1988 (M. Šumausko sp.). – 350, [2] p.
1990 Dalia Urnevičiūtė Savaitė iš vidurio metų: apysakos. – Vilnius : Vaga, 1989. – 364, [2] p. : iliustr.
1996 Vaidotas Daunys Šeštoji diena: esė/ ; sudarė Romualdas Norkus. – Kaunas : Spindulys, 1995. – 250 p. – (Kultūros žurnalo „Santara“ biblioteka ; 32).
1997 Bitė Vilimaitė Užpustytas traukinys: apsakymai. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996 (Poligrafinių paslaugų įmonė). – 108 p.
1998 Vytautas Račickas Zuika dar gyvas: [apysaka] / [dailininkė R. Bateikienė]. – Vilnius : Vaga, 1997 (Kaunas : Spindulys). – 170, [4] p. : iliustr.
1999 Albinas Bernotas Pro dūmus: deimantais nusėtas: devyni pasakojimai ir knygos autorecenzija. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos l-kla, 1998 (Kaunas : Spindulys). – 335, [1] p.
2000 Sigitas Geda Žydintys lubinai piliakalnių fone: septynių vasarų dienoraščiai (1992–1998). – Vilnius : Seimo l-kla „Valstybės žinios“, 1999 (Vilnius : P. Kalibato įm. „Petro ofsetas“). – 370, [2] p. : iliustr.
2001 Aloyzas Urbonas Po saule: apie akademiką Antaną Būdvytį / Aloyzas Urbonas. – Vilnius : Margi raštai, 1997. – 192, [2] p., [8] iliustr. lap. : iliustr.
2002 Vytautas Girdzijauskas Palūkėk, mirtie: romanas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2000 (Vilnius : UAB „Sapnų sala“). – 315, [3] p.
2003 Vanda Juknaitė Išsiduosi. Balsu: [esė, pokalbiai]. – Vilnius : Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2002 (Kaunas : Spindulys). – 256, [3] p. : iliustr.
2004 Romualdas Granauskas Duburys: romanas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003 (Kaunas : Spindulys). – 256, [2] p.
2005 Vytautas Bubnys Tas ryto laukimas: romanas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2004] (Kaunas : Spindulys). – 178, [6] p.
2006 Birutė Jonuškaitė Eksperimentas: [esė, interviu]. – Vilnius : Gimtasis žodis, 2005 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). – 239, [1] p. : iliustr.
2007 Renata Šerelytė Balzamuotojas: novelės. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006 (Kaunas : Spindulys). – 157, [1] p. Laukiniai mėnesiai: [esė]. – Vilnius : Alma littera, 2006 (Kaunas : Spindulys). – 159, [1] p
2008 Viktorija Daujotytė Sauganti sąmonė: literatūra ir patirtis: užrašai. – Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2007. – 488, [2] p. : portr.
2009 Premija neteikta
2010 Nijolė Kliukaitė Bitė: biografinis romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009 (Vilnius : Logotipas). – 271, [1] p.
2011 Aldona Ruseckaitė Marios vandens: romanas
2012 Henrikas Algis Čigriejus Ir parnešė apynio kvapą: novelės
2013 Violeta Šoblinskaitė Tyruliukuose viskas gerai: novelės
2014 Valentinas Sventickas Guriniai: literatūros kritiko užrašai
2015 Petras Palilionis Metai Tamsčiuko atokaitoje: skaitytinė drama
2016 Saulius Šaltenis Žydų karalaitės dienoraštis: romanas
2017 Algimantas Kaminskas Pastarųjų metų proza ir poezija
2018 Gintaras Bleizgys Karmelio kalno papėdėje: romanas
2019 Giedra Radvilavičiūtė Tekstų persekiojimas: esė apie rašytojus ir žmones
2020 Daina Opolskaitė Dienų piramidės: novelės
2021 Juozas Šikšnelis Būsenos: novelės, apsakymai, esė
2022 Danielius Mušinskas Vainiko pynimas: novelės

Nuorodos

redaguoti

Šaltiniai

redaguoti