Petras Palilionis
Petras Palilionis po gimtinės beržu (2020 m.)

Stasės Golovkienės nuotrauka

Gimė 1940 m. rugsėjo 6 d. (83 metai)
Pabuojai, Pasvalio rajonas
Gyven. vieta Kaunas
Tautybė lietuvis
Veikla poetas, dramaturgas, eseistas, vertėjas
Išsilavinimas teisininkas
Alma mater Vilniaus universitetas

Petras Palilionis (g. 1940 m. rugsėjo 6 d. Pabuojuose, Pasvalio r.) – Lietuvos poetas, dramaturgas, eseistas, vertėjas, redaktorius.

Biografija

redaguoti

1961 m. baigė Panevėžio hidromelioracijos technikumą, 1969 m. Vilniaus universitete įgijo teisininko diplomą. 1961–1965 m. dirbo Nemuno laivinkystės valdyboje, Valst. vandens ūkio komitete. 1966–1989 m. Lietuvos valst. radijo ir televizijos žurnalistas[1]. 1989–2010 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos (LRS) Kauno skyriaus pirmininkas[2]. 1994–2006 m. „LATGA-A“ Kauno filialo vadovas. Šiuo metu Petras Palilionis yra Kauno meno kūrėjų asociacijos (KMKA) pirmininkas, visuomeninės organizacijos „Consilia akademica“ narys[3]. Kauno miesto ir Lipės apskrities (VFR) draugystės ir bendradarbiavimo[4] vienas pradininkų bei organizatorių.

Lietuvos rašytojų sąjungos narys[5] – nuo 1975 m.

Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus (LRS KS) aukščiausio apdovanojimo – Vieno lito literatūrinės premijos – sumanytojas ir steigėjas (1998 m.). Kauno meno kūrėjų asociacijos (KMKA) sumanytojas ir steigėjas (kartu su fotomenininku A. Macijausku ir žurnalistu V. Mačiuliu, 2000 m.). KMKA premijos sumanytojas ir steigėjas (2003 m.). Knygų serijos leidybos projekto „Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius“ sumanytojas ir bendradarbis[6] (nuo 2005 m.). Knygų serijos leidybos projekto „Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlė“ (PPLB) sumanytojas ir vykdytojas“ (nuo 2007 m.). Skulptūrinio paminklo „O, brangi lietuviškoji“ poetui aušrininkui A. Višteliui-Višteliauskui sumanytojas ir Zapyškyje, Kauno r., įgyvendintojas (skulptorius S. Žirgulis, 1989 m.). Skulptūrinio paminklo „Metraštininkas“ garsiems Pušaloto kunigams (A. Juškai, P. Rimkevičiui, J. Jaskevičiui, A. Sabaliauskui-Žaliai Rūtai) pagerbti sumanytojas ir įgyvendintojas (kartu su žurnalistu, VĮ „Kauno radijo ir televizijos“ įkūrėju ir direktoriumi Petru Garniu) Pušaloto bažnyčios šventoriuje (skulptorius V. Ulevičius, 2009 m.). Bern. Brazdžionio literatūrinės premijos sumanytojas (steigėja Kauno m. savivaldybė, 2011 m.).

„P. Palilionis gimė 1940 metais rugsėjo 6 dieną Pasvalio rajone, Pabuojų kaime, kurį nuolat prisimena eilėraščiuose ir poemose kaip spalvingų asmenybių kraštą (…) Poeto kelias į literatūrą nebuvo lengvas, nes sovietmečiu jis neparašė nė vieno panegirinio posmo, aukštinančio komunistinę tvarką. Atvirkščiai, sudėtingomis metaforomis ir perkėlimais slėpė nusiteikimą prieš sovietinę imperiją. Niekas, o tik gamta poetui, atrodė, įkvepia gyvenimo džiaugsmą ir optimizmą.“[7] „(K)iekvienas poeto atvykimas į gimtąjį kraštą tampa miestelio kultūros švente (…) 1994-ųjų rugsėjis, kuomet, P. Palilionio dėka, Pušalote apsilankė poetas Bernardas Brazdžionis.“[8]

Apdovanojimai

redaguoti
 • 1980 m. „Poezijos pavasario“ (S. Nėries prizo) laureatas.
 • 1984 m. B. Dauguviečio premijos laureatas už dramines poemas (apie A. Vištelį ir A. Mickevičių).
 • 2001 m. įteikta Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premija už knygą „Svajojęs gražų gyvenimą“.
 • 2008 m. LATGA-A Aukso žvaigždė.
 • 2009 m. Kauno miesto savivaldybės kultūros ir meno premija už reikšmingą veiklą literatūros srityje, ilgametę ir reikšmingą kultūrinę veiklą.
 • 2010 m. Kauno apskrities viršininko Garbės ženklas[9].
 • 2011 m. Bernardo Brazdžionio literatūrinė premija už knygą „Tautos šauklio aidai“.
 • 2011 m. Kauno miesto burmistro Jono Vileišio žalvarinis medalis.
 • 2013 m. Kauno rašytojų Vieno lito literatūrinės premijos žymuo už 1999 m. įsteigtos premijos autorystę.
 • 2015 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės literatūrinė premija[10] už knygą „Metai Tamsčiuko atokaitoj“.
 • 2015 m. Kauno miesto savivaldybės II laipsnio Santakos garbės ženklas[11] už nuopelnus Kaunui ir Lietuvai, ypač uolų ir sąžiningą darbą ir visuomeninę veiklą.
 • 2016 m. LRT ir asociacijos LATGA organizuoto radijo dramaturgijos konkurso „Kviečia radijo teatras“[12], skirto Lietuvos radijo 90-mečiui, II vieta ir premija už pjesę[13] „Meilės ieškotojai“[14].
 • 2018 m. nominantas Vyriausybės kultūros ir meno premijai[15].
 • 2021 m. Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriaus Garbės ordinas už prasmingą bendradarbiavimą su LŽS bei aktyvų dalyvavimą svarbiausiuose žurnalistiniuose renginiuose.
 • 2022 m. Maironio lietuvių literatūros muziejaus padėka ir „Maironio sodo obuolio“ nominacija už poetinį žodį ir kūrybinį indėlį į lietuvių literatūros istoriją, už tyrinėjimus ir kitų lietuvių literatūros autorių kūrybinio palikimo puoselėjimą, už pasitikėjimą muziejininkais ir muziejui padovanotus vertingus eksponatus.

Bibliografija

redaguoti
 • Atolas. Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1972.
 • Laimingasis – tai aš. Dok. kino filmas apie J. Grušą. Scenarijaus aut. P. Palilionis ir V. Imbrasas. Rež. Vytenis Imbrasas. Vilnius: Lietuvos kino studija, 1976.
 • Akistatos. Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1977.
 • Mažosios poemos. – Vilnius: Vaga, 1979.
 • Vasara už debesų. Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1981.
 • Vėjuota saulė[16]. Poemos. – Vilnius: Vaga, 1983.
 • Lapų pasaka. TV spektalis vaikams. Rež. Milda Brėdikytė. – Vilnius: Lietuvos TV, 1983.
 • Su baime ir viltim. Eilėraščiai ir poemos. – Vilnius: Vaga, 1986.
 • Duoną auginam, vaikus. Radiofonizuota poema. Rež. Vytautas Balsys. – Kaunas: Kauno radijas, 1987.
 • Visais gyvybės kodeksais. Radijo teatro spekt. Rež. Petras Venslovas. – Vilnius: Lietuvos radijas, 1987.
 • Motinos epas. Poemos. – Vilnius: Vaga, 1991.
 • Išlikę savimi. Esė, pašnekesiai. – Kaunas: Varpas, 1997.
 • Vėjuota saulė, arba Adomas Mickevičius Kaune. Rapsodija. – Kaunas: Varpas, 1998.
 • Praeivių miške. Tekstai autoriaus jausmų ir minčių medžiotojams. – Kaunas: Naujasis lankas, 2000.
 • Vėjuota saulė arba Adomas Mickevičius Kaune. Radijo teatro spekt. rež. Arvydas Lebeliūnas. – Vilnius, Lietuvos radijas, 2000.
 • Kiškio ūsai. Eilėraščių poemėlė, pasaka, pjesė vaikams. – Kaunas: Varpas, 2001.
 • Svajojęs gražų gyvenimą. Apmatai Juozo Grušo portretui. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2001.
 • Daug greitų ant svetimo gero. Autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga: ar lengva būti kūrėju Lietuvoje. Straipsnių rinkinys. – Vilnius: ES Phare, 2001.
 • Kūrėjas ir dabartis. MKA konferencijos pranešimai. (PP projektas ir sudarymas.) Kaunas: Naujasis lankas, 2004.
 • Henry Parland. Pavasaris Kaune. Eilėraščiai. Straipsniai. Laiškai (Spring in Kaunas. Poems. Articles. Letters.) (PP – vertėjas ir sudarytojas.) Kaunas: Varpas, 2004.
 • Kelionė į Autorių šalį[17]. Nuotykių ir žinių apysakaitė jauniesiems kūrėjams. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005.
 • Baltoji obelis[18]. Mažoji poema. – Kaunas: Naujasis lankas, 2008.
 • Kaip Peštukas metė pūką, arba tikri vieno mažo vyro nuotykiai augant[19]. Poemėlė. – Kaunas: Arx Baltica, 2010.
 • Tautos šauklio aidai[20]. Etiudai apie poetą Bernardą Brazdžionį[21]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2011.
 • Vardai ir Veidai[22]. Iliustruotas dokumentinės fotografijos parodos katalogas. – Kaunas: Kauno meno kūrėjų asociacija, Morkūnas ir Ko, 2011.
 • Personalinė fotografijų paroda „Vardai ir veidai“[23]. Kaunas: Kauno menininkų namai, 2011.
 • Žemės maitintojas[24]. Apybraiža. – Kaunas: Naujasis lankas, 2013.
 • Gyvybės išverktoj aky[25]. Gyvuosenos. – Kaunas: Naujasis lankas, 2013.
 • Metai Tamsčiuko atokaitoj[26]. Skaitytinė drama[27]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2014.
 • Meilės latras[28]. Eilėraščiai. Mažoji rinktinė. – Kaunas: Naujasis lankas, 2015.
 • Trys mažosios poemos (Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlė). – Kaunas: Naujasis lankas, 2016.
 • Personalinė fotografijų paroda „Vardai ir veidai“[23]. Pasvalys: M. Katiliškio viešoji biblioteka, 2011.
 • Meilės ieškotojai[29]. Radijo teatro spekt. rež. Juozas Javaitis. – Vilnius: Lietuvos radijas, 2017.
 • Ir vienąkart… Prisiminimų esė. / Meilės ieškotojai. Laiškų pjesė. – Kaunas: Naujasis lankas, 2017.
 • Pirmieji memografai. Laiškai, prisiminimai, nuotraukos. – Kaunas: Naujasis lankas, 2019.
 • B. Šlapikienės romano „Likimo karoliai“ – Kaunas: Naujasis lankas, 2019 – literatūrinis konsultantas.
 • 2-ieji memografai. Fakto literatūros knyga apie aktorių Algimantą Masiulį, rašytoją Juozą Baltušį ir literatūrologą Leoną Gudaitį. – Kaunas: Naujasis lankas, 2021.
 • Likę poezijos veidais. „Poezijos pavasario bibliotekėlės“ laureatų rinktinė. – Kaunas: Naujasis lankas, 2022 (sudarė ir redagavo kartu su Jurgita Davidavičiūte).
 • Knygos „Nejaugi tai buvo: straipsniai, pokalbiai, laiškai“ (Kaunas: Naujasis lankas, 2017) apie teatro ir kino aktorę Rūtą Staliliūnaitę redaktorius (sud. D. Kazlauskienė),[30] per 20 fondinių Lietuvos nacionalinio radijo laidų įrašų autorius. TV laidų apie R. Mikutavičių, V. Sladkevičių, Bern. Brazdžionį ir kt., TV dok. apybraižų „Aukoti ir aukotis“ apie Juozą Kojelį, „Žmogaus kelio mąstymas“, „Nemainyčiau šitos žemės į didžius turtus“ tekstų autorius. – Kaunas: VŠĮ „Kauno televizija“, 1999–2001, 2007–2008. Sudarė dvi Bern. Brazdžionio ir po vieną  Vl. Baltuškevičiaus, R. Mikutavičiaus, L. Zaleckio knygą.
 • Verčia iš rusų, vokiečių ir serbų kalbų. Vilniaus akademiniam dramos teatrui išvertė baškirų literatūros klasiko M. Karimo tragediją „Mėnulio užtemimo naktį“ ir sudarė to paties pavadinimo poezijos rinktinę (1986), išvertė ir sudarė švedų – suomių poezijos modernisto H. Parlando eilėraščių rinktinę „Pavasaris Kaune“ (2004), išvertė ir sudarė „Kregždutė. Armėnų liaudies daineles“ (1979) ir kt. Pjesių ir libretų Vilniaus akademiniam dramos, Kauno valstybiniam dramos, Kauno muzikiniam ir Kauno Lėlių teatrams, o taipogi estų, rusų, ukrainiečių, serbų, vokiečių, gruzinų poetų (knygoms ir periodikai) vertėjas. Žurnaluose ir laikraščiuose P. Palilionis paskelbė rusų B. Pasternako, J. Vinokurovo, S. Kirsanovo, A. Žigulino, V. Riašenciavo, udmurto F. Vasiljevo, baltarusių klasikės Ciotkos, gruzinų klasiko V. Pšavelos, ir daugelio kt. poezijos vertimų. Paties poeto kūrybos pavyzdžių įdėta reprezentacinėse lietuvių poezijos antologijose, išleistose baltarusių, ukrainiečių, serbų kalbomis, paskelbta rusų, gruzinų, lenkų, vokiečių kultūrinėje periodikoje.

Šaltiniai

redaguoti
 1. Tarybų Lietuvos enciklopedija (Masaitis – Simno), Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų leidykla, 1987, t. 3, p. 282
 2. „Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Kaunas“. Enciklopedinių biografijų žinynas, skirtas Kaunui. Kaunas: UAB „Neolitas“, 2008, p. 659 ir 660.
 3. Palilionis, Petras. Jeigu visai atvirai, „Kauno vainikai“, Kaunas: „Nemuno“ leidinys, nr. 45, 2000, p. 218–224
 4. http://www.kaunas.lt/apie-kauna/miesto-partneriai/ Archyvuota kopija 2020-05-22 iš Wayback Machine projekto.
 5. https://www.rasytojai.lt/palilionis-petras/
 6. https://www.rasyk.lt/knygos/ryta-giedra/2145.html
 7. http://www.ziemgala.lt/lt/siaures-lietuvos-zmones/poetas-eseistas-vertejas-petras-palilionis/violetinis-vitrazas-petro-palilionio-kurybos-kontekstai
 8. http://www.kaunorasytojai.lt/naujienos/sigitas-kanisauskas-pusalotas-mano-pirmasis-didmiestis/
 9. http://www.kaunas.lt/apie-kauna/skiriami-apdovanojimai/santakos-garbes-zenklai/ Archyvuota kopija 2019-09-14 iš Wayback Machine projekto.
 10. http://www.panrbiblioteka.lt/lt/apie-biblioteka/projektai/608-g-petkevicaites-bites-literaterine-premija Archyvuota kopija 2016-06-04 iš Wayback Machine projekto.
 11. http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/trims-kaunieciams-santakos-garbes-zenklai-699715
 12. http://www.lrt.lt/naujienos/tavo_lrt/37/140119 Archyvuota kopija 2016-07-04 iš Wayback Machine projekto.
 13. https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013566247/meiles-ieskotojai
 14. https://literaturairmenas.lt/literatura/vytautas-martinkus-jausmo-nubloksti-i-literatura
 15. https://www.lrytas.lt/kultura/meno-pulsas/2017/11/23/news/vyriausybes-premiju-pretendentu-sarase-aktorius-arunas-sakalauskas-poete-violeta-palcinskaite-3622484
 16. Česnulevičiūtė, Petrė. Vėjuota saulė – rapsodija, „Dramos pasaulis“, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996, p. 189–194
 17. http://kauno.diena.lt/dienrastis/kita/intelektines-nuosavybes-tvora-neaptversi-29806
 18. http://www.bernardinai.lt/straipsnis/-/53989
 19. http://www.tiputapu.lt/lt/rasytoju-tribuna/nauja-knyga/ppalilionis-kaip-pestukas-mete-puka/
 20. http://literaturairmenas.lt/2013-06-21-nr-3432/904-knygos/1419-viktorija-daujotyte-ar-tautos-sauklio-balsas-dar-girdimas Archyvuota kopija 2017-02-02 iš Wayback Machine projekto.
 21. http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-07-21-jonas-vabuolas-tautos-sauklio-iasmeninimas/85659
 22. http://www.kaunozurnalistai.lt/15305/
 23. 23,0 23,1 http://www.psvb.lt/uploads/Apie%20mus/Metines_ataskaitos/2016m.ataskaita_SVB.pdf Archyvuota kopija 2020-11-27 iš Wayback Machine projekto.
 24. http://www.kaisiadoriuaidai.lt/content/view/847/43/
 25. http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1009863231 Archyvuota kopija 2017-02-02 iš Wayback Machine projekto.
 26. https://literaturairmenas.lt/literatura/vytautas-martinkus-literaturine-antano-kasperaviciaus-laisku-sekme
 27. http://lzinios.lt/lzinios/Istorija/rasytoja-g-petkevicaite-bite-ir-jos-globotinis/194421 Archyvuota kopija 2017-08-15 iš Wayback Machine projekto.
 28. http://www.kaunozurnalistai.lt/34771/
 29. http://www.kaunorasytojai.lt/knygos/petras-palilionis-meiles-ieskotojai-ir-vienakart-kaunas-naujasis-lankas-2017/
 30. „Nejaugi tai buvo: straipsniai, pokalbiai, laiškai