Atverti pagrindinį meniu

Bulvarinė spauda (pranc. boulevard – bulvaras, gatvės dalis) – periodiniai ir neperiodiniai leidiniai, skiriami nereikliems, neišlavinto skonio skaitytojams. Dar vadinama geltonąja spauda. Priklauso vadinamųjų pramoginių ledinių grupei. Nuo nebulvarinių leidinių skiriasi tematika ir pateikimo forma: didelės ryškios antraštės, išryškintos frazės ar pastraipos, įspūdingos, ne visada estetiškos iliustracijos ir reklama.

TematikaKeisti

Temos labai įvairios: nuo politinių, kultūrinių įvykių, dažniausiai pateikiamų sensacingai ir subjektyviai, iki žymesnių žmonių gyvenimo smulkmenų, meilės nuotykių, mistinių reiškinių, astrologų pranašavimų, paskalų ir kt.; populiariausios temos – katastrofos, kriminaliniai nusikaltimai, skandalai, įvairios aferos. Daugiausia skelbia intriguojančius, sensacinio pobūdžio rašinius, pasakojimus apie nusikaltėlių nuotykius, skandalingas aferas, spausdinantys asmeninio gyvenimo smulkmenas, intymių santykių aprašymus.

KilmėKeisti

Pavadinimas atsirado XIX a. viduryje Prancūzijoje, kai Paryžiaus bulvaruose imta pardavinėti satyrinį savaitraštį „Le Figaro“ (1826 m.), laikraštį „Le Matin“ ir kt. XIX a. pabaigoje gausėjant leidėjų, didėjant konkurencijai, Vokietijoje, Prancūzijoje, D. Britanijoje, kitose Europos valstybėse ir JAV daugėjo leidinių, kurių savininkai dėl pelno ėmė nepaisyti dorovės ir etikos nuostatų. XX a. ypač padaugėjo komercinių periodinių leidinių, didėjo jų tiražai, kartu ir pajamos, gaunamos iš reklamos. Dalies leidėjų ir žurnalistų profesinė veikla ne visada atitinka žurnalistinės etikos kodeksą. Atsirado tam tikra fotografų kategorija, paparacai, persekiojantys garsenybes, kad slapta nufotografuotų ar kitu būdu surinktų informaciją ir parduotų periodinei spaudai.

XX a. pabaigoje konkuruojant su didžiausiais leidėjais dėl operatyvesnio informacijos pateikimo, pradėti leisti specialūs trumpų tekstų, gausiais iliustruoti, nedidelio formato leidiniai (angl. tabloid). Beveik kiekvienoje valstybėje dalis periodinių leidinių yra bulvariniai: „The Sun“ (nuo 1921 m., Didžioji Britanija), „Bild“ (nuo 1952 m., Vokietija), „The Star“ (nuo 1974 m., JAV).

Raida LietuvojeKeisti

Pirmuoju lietuvišku bulvariniu laikraščiu laikytinas savaitraštis „Saulė“, kurį 1888 m. Mahanoi Sityje (JAV) įsteigė ir redagavo Domininkas Tomas Bačkauskas. Lietuvoje tokio pobūdžio periodiniai leidiniai pasirodė XX a. trečiojo dešimtmečio pabaigoje. Vienas iš pirmųjų – 1928 m. kovą Kaune pradėjęs eiti iliustruotas savaitraštis „Sekmadienis“, kurį įsteigė ir redagavo Vincas Kemežys. Tais pačiais metais bulvarinio pobūdžio leidinys atsirado ir Šiauliuose – informacinis iliustruotas savaitraštis „Momentas“, redaguojamas Broniaus Buišo; vėliau jis vadinosi „Įdomus mūsų momentas“ ir ėjo iki 1940 metų. 1930 m. Kaune pradėjo eiti bulvarinio pobūdžio dienraštis „Tempo“, 1931 m. – žurnalas „Aš ir jūs“ bei „Aistros“, 1932 m. – savaitraštis „Lapas“ ir žurnalas „Laikas“, 1933 m. – dienraštis „Dešimt centų“, leistas iki 1940 m. Ketvirtajame dešimtmetyje beveik kasmet Kaune pasirodydavo bent vienas naujas bulvarinio pobūdžio leidinys, tačiau daugelis jų tuoj pat ir sustodavo. Kiek ilgėliau ėjo savaitraščiai „Šventadienis“, „Iliustruotas pasaulis“, „Vėliava“, dienraščiai „Telegramos“, „Laikas“.

Po 1940 m. bulvarinių laikraščių ir žurnalų Lietuvoje nebuvo. Apie 1990 m., laisvėjant spaudai, silpnėjant cenzūrai ir paskui ją visiškai panaikinus, įvairiuose Lietuvos miestuose pradėjo eiti ir bulvarinio pobūdžio leidiniai. 1989 m. Šiauliuose pasirodė laikraštis „Nelabai įdomus mūsų momentas“, Vilniuje – savaitraštis „Žvilgsnis“, Kaune 1990 m. – laikraštis „Sekmadienis“, kaip atkurtas 1928–1940 m. ėjęs savaitraštis, bei laikraštis „Europa“, leidęs daugybę bulvarinio ir erotinio pobūdžio priedų, kurių daugelis po 1991 m. tapo savarankiškais laikraščiais: „Dvidešimt kapeikų“, „Dvidešimt centų“, „Pro rakto skylutę“, „Vakaro skaitiniai“, „Klubas Liberalia“ ir kt. Vėliau Vilniuje, Kaune, bei Panevėžyje pradėti leisti bulvarinio bei erotinio pobūdžio periodiniai leidiniai „Dantis už dantį“, „Jonukas“, „Onutė“, „Kolibris“, „Vėl Jonis“, „Emanuela“, „Saldainiukas savaitgaliui“, „Anapus: siaubas ir kiti malonumai“, „Kruvinoji Merry“, „Neliūdėk!“, „Privatus seklys“, „Naglis“, „L.T.“. Nemažai bulvarinio pobūdžio laikraščių po kurio laiko sustojo arba juos pakeitė kiti. Dabar Lietuvoje eina „Vakaro žinios“.

Taip pat skaitykiteKeisti

ŠaltiniaiKeisti