Buhalteris (vok. Buchhaltung – 'buhalterinė apskaita'; Buch – 'knyga' + Halter – 'laikytojas', 'vedėjas') – asmuo, vedantis buhalteriją; ekonominė, ūkinės veiklos profesija. Buhalteris gali būti tiek tarnautojas (t. y. darbuotojas – asmuo, dirbantis pagal darbo sutartį), tiek ir laisvai samdomas darbuotojas, taip pat valstybės tarnautojas.

Lietuva redaguoti

Lietuvoje buhalterio profesijos nereguliuoja įstatymai. Tam tikrus veiklos aspektus reglamentuoja LR Vyriausybė (pvz.,valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimą). Buhalteriai Lietuvoje užsiima įvairia veikla – nuo profesinės (buhalterinės, verslo apskaitos) iki mokesčių ar darbo teisės klausimų[1]

Austrija redaguoti

Austrijoje yra profesinio mokymo profesija (vok. Ausbildungsberuf) „buhalteris“ (Buchhalter). Kartu ir profesinis vardas, saugomas įstatymo. Reglamentuoja Balansų buhalterinės apskaitos įstatymas (Bilanzbuchhaltungsgesetz, BibuG). Iš viso yra 5 profesiniai vardai[2].

Verslo buhalteris, balansų buhalteris redaguoti

  • Verslo buhalteris (vok. gewerblicher Buchhalter) priklauso Verslo rūmams (Wirtschaftskammer)[3]; neturi teisės vesti balansų
  • Laisvai samdomas buhalteris (selbständiges Buchhalter, SBH) – istorinė laisvoji profesija; toks buhalteris priklausė Verslo patikėtinių rūmams (Kammer der Wirtschaftstreuhänder)[4]. Reglamentavo Verslo patikėtinių profesijos įstatymas (Wirtschaftstreuhandberufsgesetz, WTBG).

Balansų buhalteris (vok. Bilanzbuchhalter) – naujai atsiradęs kvalifikacinis vardas, įvestas 2006 m. Balansų buhalterinės apskaitos įstatymu (Bilanzbuchhaltungsgesetz). Jame buvo nustatyta, kad laisvai samdomi buhalteriai (selbständiges Buchhalter, SBH), neįvykdę sąlygų dėl priėmimo į balansų buhalterius, nuo 2008 m. balandžio 1 dienos turi išstoti iš Verslo patikėtinių rūmų ir įstoti į Verslo rūmus (Wirtschaftskammer).

Buhalteris ir personalo apskaitininkas redaguoti

Buhalteris (Buchhalter) ir personalo apskaitininkas (Personalverrechner) – naujosios profesijos, įvestos Balansų buhalterinės apskaitos įstatymu. Turi dalines balansų buhalterio teises. Iki 2009 m. pabaigos šias 2 profesijas praktikavo 2 697 subjektai (fiz. asmenys ir įmonės).

Vokietija redaguoti

Vokietijoje buhalteris (be jokių papildomų prievardžių) nėra įstatymo saugomas profesinis vardas. Buhalterinei veiklai užsiimti pakanka vad. komercininko padėjėjo diplomo (vok. Kaufmannsgehilfenbrief; Kaufmann – 'pirklys', 'verslininkas', 'prekybininkas' + Gehilfe – padėjėjas + Brief – 'leidimas', 'sertifikatas', pažodžiui – 'laiškas').

Balansų buhalteris redaguoti

Sertifikuotas balansų buhalteris (vok. Geprüfter Bilanzbuchhalter – 'patikrintas balansų buhalteris') yra kvalifikacinis (teisiškai saugomas) vardas, liudijantis apie kvalifikaciją. Vardą suteikia Pramonės ir prekybos rūmai (IHK)[5]. Tobulinimosi kursų apimtis pagal IHK rėminį dėstymo medžiagos planą ~780 akademinių valandų[6]. Programą galima baigti kaip tęstinį mokymą arba dirbant ir lygiagrečiai mokantis per 3 ½[7] – 24 mėn. Laikomas kvalifikacinis egzaminas[8] (pagal prigimtį – viešosios teisės, kadangi jį rengia ir vykdo Pramonės ir prekybos rūmai (IHK) kaip viešosios teisės subjektas, profesinės veiklos priežiūros subjektas)[9]. Reglamentuoja federalinis įgyvendinamasis nutarimas (Rechtsverordnung des Bundes vom 18. Oktober 2007; BGBl. I Nr. 53, S. 2485 ff.).


Šaltiniai redaguoti