Darbo teisiniai santykiaidarbo teisės normų reguliuojamas (reglamentuojami), t. y. darbo teisės norminį elgesio pagrindą turintys visuomeniniai santykiai. Pvz., santykiai, kylantys tarp darbdavio bei darbuotojo. Darbo teisinio santykio atsiradimo schema: visuomeninis santykis (dažniausiai turtinis) + darbo teisės norma = darbo teisinis santykis. Darbo teisės normos reguliuoja specifinius asmenų sutartinius ir kitokius santykius darbo srityje. Darbo santykius gali reguliuoti ne tik darbo, bet ir civilinės teisės normos (pvz., Vokietijoje). Darbo teisiniais santykiais nelaikomi visuomeniniai santykiai, reglamentuojami tokių teisės šakų kaip (baudžiamosios, administracinės, komercinės teisės (ir kt.) normomis.

  • Kolektyviniai darbo santykiai (LR DK II dalis)[1]
  • Individualūs darbo santykiai (LR DK III dalis).

Šaltiniai

redaguoti
  1. LR darbo kodeksas (2009-12-21 redakcija)