Pramonės ir prekybos rūmai

Pramonės ir prekybos rūmai, PPR (vok. Industrie- und Handelskammern, IHK) - pramonės, verslo (ne tik prekybos) atstovų susivienijimas Vokietijoje. Iš viso VFR veikia apie 80 regioninių Pramonės ir prekybos rūmų. Juos vienija skėtinė organizacija Vokietijos pramonės ir prekybos rūmų sąjunga (Deutscher Industrie- und Handelskammertag, DIHK). Visoms įmonėms, išskyrus amatų įmones, žemės ūkio bei laisvųjų profesijų atstovus (neregistruotus komerciniame registre, vok. Handelsregister) narystė jų regionų IHK yra privaloma.

Žemutinio Reino Duisburgo Wesel ir Kleve pramonės ir prekybos rūmai, Duisburgas

Valdymas redaguoti

           NARIAI
            |    
            | renka
            V
    _____VISUOTINIS SUSIRINKIMAS____
    |      |         |
    | renka   | renka      | renka
    |      V         V
    |    PREZIDIUMAS     PREZIDENTAS
    |      |
    |      | siūlo
    V      V
      GENERALINIS DIREKTORIUS

Nuorodos redaguoti